Year 2018, Volume 1, Issue 1, Pages 63 - 77 2018-06-22

Elektronik Arşivlere Yönelik Uluslararası Yaklaşımlar Çerçevesinde Türkiye Değerlendirmesi
Turkey Assessment Framework for International Approaches to Electronic Archive

Yunus Emre ARISOY [1]

177 360


Devlete ait kurum ve kuruluşlarca iş ve işlem süreçlerinde üretilen her türlü belgenin ve dokümanın üretim aşamasından nihai ikametgâhı olan devlet arşivlerine teslimine ve devlet arşivleri tarafından muhafaza edilmesi ve kullanıma sunulmasına kadar tüm aşamaların belirlendiği bir politika metni bulunması her ülke için uygulanması zorunlu bir kuraldır. Birçok ülkede bu politika metinleri farklı biçimsel şekillerde ve farklı içerikler ile uygulanmaktadır. Çalışmamızda İngiltere (Birleşik Krallık), Fransa, Kanada, Kuzey İrlanda, Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD), Estonya, İsviçre, Avustralya, Hollanda, Yeni Zelenda’nın arşiv politikaları incelenmiş, ülkemizde uygulanabilirliği açısından ele alınarak faydalı hususlar üzerinde durulmuş ve Türkiye’deki durum ortaya konularak önerilerde bulunulmuştur.


A policy statement in which all the steps and documents produced in the business and transaction processes of the state-owned institutions and organizations, from the production stage to the final residence of state archives, and from the state archives to the preservation and use of the records, must be a mandatory rule for every country. In many countries, these policy texts are applied in different forms and with different content. In our study; England (United Kingdom), France, Canada, Northern Ireland, United States (US), Estonia, Switzerland, Australia, Netherlands and Examining New Zelenda archive policies, our country has focused on useful matters taken up in terms of applicability and the situation in Turkey suggestions have been made.


 • Archival Rules in Estonian. (2011). 06.11.2016 tarihinde https://www.riigiteataja.ee /akt/129122011229 adresinden erişilmiştir.
 • Archives Électroniques. (2016). 01.11.2016 tarihinde http://www.archivesdefrance. culture.gouv.fr/gerer/archives-electroniques/ adresinden erişilmiştir.
 • Archives New Zealand Digital Preservation Strategy. (2011). 04.11.2016 tarihinde http://archives.govt.nz/sites/default/files/Digital_Preservation_Strategy.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Arısoy, Y.E. ve Özdemirci, F. (2017). Kurum ve kuruluşların bakış açısından e-belgelerin arşivlenmesi. DTCF Dergisi, 57(2), 1250-1270.
 • Arısoy, Y.E. (2018). Türkiye’de Elektronik Belge Yönetiminde Milli Arşiv Politikalarının Geliştirilmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • A Digital Preservation Policy For Parliament. (2009). 01.11.2016 tarihinde http://www.parliament.uk/documents/upload /digitalpreservationpolicy1.0.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Facing off with digital preservation policy. (2001). 22.10.2016 tarihinde http://blogs.loc.gov/thesignal/2011/07/facing-off-with-digital-preservation-policy/ adresinden erişilmiştir.
 • Florida digital archive (FDA) digital preservation. (2016). 01.11.2016 tarihinde https://libraries.flvc.org/digital-preservation adresinden erişilmiştir.
 • Florida digital archive (FDA) policy and procedures guide. (2012). 01.11.2016 tarihinde https://libraries.flvc.org/documents/181844/502298/FDAPolicy Guide/ 26500021-388c-4af5-874e-f340d6b6aff0 adresinden erişilmiştir.
 • IRMT (Internatıonal Records Management Trust) Glossary of terms (Version no. 1/2009). (2009). 27.05.2016 tarihinde http://www.irmt.org/documents/educ_ training/term%20modules/IRMT%20TERM%20Glossary%20of%20Terms.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Kandur, H. (2015). Kamu kurumlarında elektronik belge yönetimi: Güncel sorunlar ve geleceğe yönelik beklentiler. e-BEYAS 2015 Sempozyumu: Kurumsal belleklerin geleceği: Dijitalleştirme- Elektronik arşiv- Elektronik belge yönetimi, 21-22 Ekim 2015, Gölbaşı-Ankara. 29-34.
 • La Politique des publics dans les services d’archives. (2013). 01.11.2016 tarihinde http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/7087 adresinden erişilmiştir.
 • LAC strategic policy suites. (2016). 03.11.2016 tarihinde http://www.bac-lac.gc.ca/eng/about-us/policy/Pages/introduction.aspx adresinden erişilmiştir.
 • Les archives électroniques manuel pratique. (2002). 01.11.2016 tarihinde http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/1062 adresinden erişilmiştir.
 • Milli arşiv kanunu tasarısı. (2006). 27.06.2017 tarihinde http://www2.tbmm. gov.tr/d22/1/1-1191.pdf adresinden erişilmiştir.
 • National archives of australia, digital preservation policy. (2011). 11.11.2016 tarihinde http://www.naa.gov.au/about-us/organisation/accountability/operations-and-preservation/digital-preservation-policy.aspx#section7 adresinden erişilmiştir.
 • Netherlands institute collection policy. (2015). 28.10.2016 tarihinde http://files.beeldengeluid.nl/pdf/collectionpolicy_december2015.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Netherlands institute for sound and vision. (2016). 28.10.2016 Tarihinde Http://Www.Beeldengeluid.Nl/En/Netherlands-İnstitute-Sound-And-Vision adresinden Erişilmiştir.
 • Özdemirci, F. (2003a. Devlet arşivleri yasa tasarısı hakkında görüşler. 23.09.2017 tarihinde http://80.251.40.59/humanity.ankara.edu.tr/odemirci/diger_sayfa_ metinleri/fo/dev_ars_yasa_ts.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Özdemirci, F., Bayram, Ö., Yalçınkaya, B. ve Torunlar, M. (2012). Üniversitelerde elektronik belge yönetimi ve arşivleme sistemine geçiş süreci modellemesi (e-BEYAS-M). Yayımlanmamış Bildiri. Akademik Bilişim 2012 - XIV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 1-3 Şubat 2012, Uşak Üniversitesi, 115-122.
 • Preservation activities. (2015). 03.11.2016 tarihinde http://www.bac-lac.gc.ca/eng/about-us/preservation/Pages/preservation-activities.aspx adresinden erişilmiştir.
 • PRONİ, Digital preservation strategy. (2016). 02.10.2016 tarihinde https://www.nidirect.gov.uk/sites/default/files/publications/Digital%20Preservation%20Strategy%20%282016%29.pdf adresinden erişilmiştir.
 • PURR Digital preservation policy (Purdue University). (2012). 21.10.2016 tarihinde https://purr.purdue.edu/legal/digitalpreservation adresinden erişilmiştir.
 • Rhoads, J.B. (1991). Milli enformasyon sistemlerinde arşiv ve belge yönetiminin rolü. Ankara.
 • Swiss Federal Archives, Digital Archiving Policy. (2009). 02.11.2016 tarihinde https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHlZS-qa3YAhWBzKQKHd03Cg8Q FggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.bar.admin.ch%2Fdam%2Fbar%2Fen%2Fdokumente%2Fkonzepte_und_weisungen%2Fpolicy_digitale_archivierung.pdf.download.pdf%2Fdigital_archivingpolicy.pdf&usg=AOvVaw14mrwbNwoQay95vXyzBchI adresinden erişilmiştir.
 • The digital continuity 2020 policy. (2016). 20.04.2016 tarihinde http://naa.gov.au/ records-management/digital-transition-and-digital-continuity/index.aspx adresinden erişilmiştir.
 • The national archives, digital preservation policies: Guidance for archives. (2011). 18.11.2016 tarihinde http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/ information-management/digital-preservation-policies-guidance-draft-v4.2.pdf adresinden erişilmiştir.
 • The national archives, records collection policy. (2012). 01.10.2016 tarihinde http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/records-collection-policy-2012.pdf adresinden erişilmiştir.
 • The university of british columbia records management manual. (2007). 04.11.2016 tarihinde http://www.library.ubc.ca/archives/manuals/rm_manual.pdf adresinden erişilmiştir.
 • TS 13298 Elektronik belge ve arşiv yönetim sistemi. (2015). Ankara: Türk Standartları Enstitüsü.
 • Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu. (2017). Hizmet içi eğitim programı-Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü sunumları. 16.09.2017 tarihinde http://khgm.saglik.gov.tr/Dosyalar/7b4a600795de406f973e76847b2e23e3.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Victoria developing an archives policy. (2016). 01.11.2016 tarihinde http://prov.vic.gov.au/ community-programs/training/developing-an-archives-policy adresinden erişilmiştir.
Primary Language tr
Subjects Information Science and Library Science
Journal Section Peer- Reviewed Articles
Authors

Author: Yunus Emre ARISOY (Primary Author)
Institution: Ankara University, Ankara, Ankara, Turkey
Country: Turkey


Dates

Publication Date: June 22, 2018

Bibtex @research article { by415166, journal = {Bilgi Yönetimi}, issn = {}, eissn = {2636-8544}, address = {Ankara University}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {63 - 77}, doi = {10.33721/by.415166}, title = {Elektronik Arşivlere Yönelik Uluslararası Yaklaşımlar Çerçevesinde Türkiye Değerlendirmesi}, key = {cite}, author = {ARISOY, Yunus Emre} }
APA ARISOY, Y . (2018). Elektronik Arşivlere Yönelik Uluslararası Yaklaşımlar Çerçevesinde Türkiye Değerlendirmesi. Bilgi Yönetimi, 1 (1), 63-77. DOI: 10.33721/by.415166
MLA ARISOY, Y . "Elektronik Arşivlere Yönelik Uluslararası Yaklaşımlar Çerçevesinde Türkiye Değerlendirmesi". Bilgi Yönetimi 1 (2018): 63-77 <http://dergipark.org.tr/by/issue/37228/415166>
Chicago ARISOY, Y . "Elektronik Arşivlere Yönelik Uluslararası Yaklaşımlar Çerçevesinde Türkiye Değerlendirmesi". Bilgi Yönetimi 1 (2018): 63-77
RIS TY - JOUR T1 - Elektronik Arşivlere Yönelik Uluslararası Yaklaşımlar Çerçevesinde Türkiye Değerlendirmesi AU - Yunus Emre ARISOY Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.33721/by.415166 DO - 10.33721/by.415166 T2 - Bilgi Yönetimi JF - Journal JO - JOR SP - 63 EP - 77 VL - 1 IS - 1 SN - -2636-8544 M3 - doi: 10.33721/by.415166 UR - https://doi.org/10.33721/by.415166 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Information Management Elektronik Arşivlere Yönelik Uluslararası Yaklaşımlar Çerçevesinde Türkiye Değerlendirmesi %A Yunus Emre ARISOY %T Elektronik Arşivlere Yönelik Uluslararası Yaklaşımlar Çerçevesinde Türkiye Değerlendirmesi %D 2018 %J Bilgi Yönetimi %P -2636-8544 %V 1 %N 1 %R doi: 10.33721/by.415166 %U 10.33721/by.415166
ISNAD ARISOY, Yunus Emre . "Elektronik Arşivlere Yönelik Uluslararası Yaklaşımlar Çerçevesinde Türkiye Değerlendirmesi". Bilgi Yönetimi 1 / 1 (June 2018): 63-77. https://doi.org/10.33721/by.415166
AMA ARISOY Y . Elektronik Arşivlere Yönelik Uluslararası Yaklaşımlar Çerçevesinde Türkiye Değerlendirmesi. IM. 2018; 1(1): 63-77.
Vancouver ARISOY Y . Elektronik Arşivlere Yönelik Uluslararası Yaklaşımlar Çerçevesinde Türkiye Değerlendirmesi. Bilgi Yönetimi. 2018; 1(1): 77-63.