Bilgi Yönetimi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2636-8544 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Ankara Üniversitesi |


Bilgi Yönetimi Dergisi, Ankara Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemleri Belgelendirme ve Bilgi Güvenliği Merkezi (BİL-BEM)’nin yayın organıdır. Dergi yılda iki sayı ve elektronik olarak yayımlanmakta ve açık erişim yaklaşımını benimsemektedir. Hakemli ve bilimsel bir dergidir. 

Bilgi Yönetimi

e-ISSN 2636-8544 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Ankara Üniversitesi |
Kapak Resmi


Bilgi Yönetimi Dergisi, Ankara Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemleri Belgelendirme ve Bilgi Güvenliği Merkezi (BİL-BEM)’nin yayın organıdır. Dergi yılda iki sayı ve elektronik olarak yayımlanmakta ve açık erişim yaklaşımını benimsemektedir. Hakemli ve bilimsel bir dergidir. 
Cilt 3 - Sayı 1 - 30 Haz 2020
 1. Editörden.../ COVID-19 ve Bilgi Yönetimi
  Sayfalar 1 - 1
  Fahrettin ÖZDEMİRCİ
 2. RapidMiner ile Twitter Verilerinin Konu Modellemesi
  Sayfalar 1 - 10
  Ela ANKARALI , Özgür KÜLCÜ
 3. Bilgi Teknolojilerinin Bilgi Erişime Etkileri: Literatüre Dayalı Nitel Bir Çalışma
  Sayfalar 11 - 24
  Mehmet Oytun CİBAROĞLU
 4. Geleceğin Arşivlerinin İnşası: Sosyal Medyanın Arşivlenmesi Hakkında Bir Değerlendirme
  Sayfalar 25 - 38
  Bahattin YALÇINKAYA
 5. Evaluation of Mobile Banking Apps in Terms of Usability with Analytical Hierarchy Process
  Sayfalar 39 - 49
  Mehmet Sinan BAŞAR , Sinan KUL
 6. Bilgi ve Belge Yönetimi Çalışanlarının Periyodik Sağlık Muayenesi Takip Süreçlerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 50 - 64
  Ayşegül DÖNMEZ , Güssün GÜNEŞ, PH.D.
 7. Halk Kütüphaneleri Personeli İçin Bir Sürekli Mesleki Eğitim ve Gelişim Modeli Önerisi
  Sayfalar 65 - 89
  Recep IŞIK , Tülay OĞUZ
 8. Optimizasyon Çağında İş Dünyasına Belge/Bilgi Yönetim Sisteminin Getireceği Kazanımlar
  Sayfalar 90 - 110
  Mehmet TORUNLAR
 9. TBMM’de Dilekçe Hakkı Çalıştayı Düzenlendi
  Sayfalar 111 - 115
  Burcu YILMAZ
 10. “Arşiv Buluşmaları” 13 Şubat’ta Ankara’da Gerçekleştirildi
  Sayfalar 116 - 116
  By Dergisi EDİTÖR KURULU
 11. Ankara Üniversitesi BİL-BEM Yayınları Ücretsiz Olarak Erişime Açıldı
  Sayfalar 117 - 118
  By Dergisi EDİTÖR KURULU
 12. Türkiye’de Arşivlerin Bugünü ve Yarını, Kadınların Arşivlerdeki Yeri Sempozyumu Bu Yıl 14-15 Kasım 2020 Tarihleri Arasında İstanbul’da Düzenlenecek
  Sayfalar 119 - 119
  Burcu YILMAZ
Dizinler
İndeksler