Bilgi Yönetimi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2636-8544 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Ankara Üniversitesi |


Bilgi Yönetimi Dergisi, Ankara Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemleri Belgelendirme ve Bilgi Güvenliği Merkezi (BİL-BEM)’nin yayın organıdır. Dergi yılda iki sayı ve elektronik olarak yayımlanmaktadır. Hakemli ve bilimsel bir dergidir. Dergi açık erişim yaklaşımını benimsemektedir. Bilgi Yönetimi Dergisi'nde yayımlanacak olan makaleler ve yazılar Editör Kurulu ve Hakem Kurulu tarafından değerlendirilir. Editör Kurulu tarafından editöryal süreçten geçen makaleler, Hakem Kurulu tarafından çifte körleme yöntemiyle bilimsel olarak değerlendirilir. Makalelerde ve yazılarda yer alan fikir, görüş, düşünce, öneri vb. yazar/ları sorumludur. Makale, yazı vb. için herhangi bir işlem ücreti talep edilmemektedir. 

Derginin amacı; disiplinlerarası yaklaşım ile bilgi yönetimi, belge yönetimi, arşiv yönetimi ve bilişim sistemleri alanında Türkçe özgün bilimsel araştırma makaleleri ile uygulama deneyimlerini içeren çalışmaları yayınlamaktır.
Dergi'de; "Hakemli Makaleler, İnceleme Çalışmaları, Lisans Öğrenci Makaleleri, Tanıtım-Değerlendirme ve Haberler" adı altında bölümlere yer verilmektedir. Dergide yayınlanma sürecini tamamlayan tüm yazılar, yayınlanmadan önce ‘iThenticate’ değerlendirmesinden geçirilmektedir.

‘Hakemli Makaleler Bölümü’nde; Hakem Kurulu tarafından çifte körleme yöntemiyle bilimsel değerlendirmeden geçen makaleler yayınlanmaktadır.

'İnceleme Çalışmaları Bölümü'nde; editöryel süreçten geçen hakemsiz makalelere, uygulama çalışmalarına, çalışma raporlarına, vak'a sunumlarına, teknik notlara, biyografi çalışmalarına, yasa ve karar incelemelerine, kitap kritiklerine, standart incelemelerine yer verilmektedir.

'Lisans Öğrenci Makaleleri Bölümü'nde; lisans öğrencilerini akademik çalışmalara ve akademik hayata teşvik amacıyla 'Lisans Öğrenci Makalesi' olduğu belirtilerek Editör Kurulu ve  Hakem Kurulu sürecinden geçen lisans öğrenci makaleleri yayınlanacaktır. Lisans Öğrenci Makaleleri'ne 2. sayıdan itibaren yer verilecektir. 

Bu bölümün amacı, daha fazla nitelikli araştırmacıya, akademisyene ihtiyaç duyan ülkemizin bu ihtiyacını karşılamada katkı sağlamaktır. Dergi, üniversitelerin lisans öğrencilerini akademik çalışmalara ve akademik hayata teşvik etmek için lisans öğrencilerinin makalelerine yer vermeyi ve bu konuda farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir. Lisans öğrencilerinin makale yazma ve yayınlamalarının teşvik edilmesi zaman içerisinde akademik kazanca dönüşecektir.

'Tanıtım-Değerlendirme ve Haberler Bölümü' 'nde ise; kitap tanıtımlarına, değerlendirmelerine ve bilimsel-kültürel etkinliklerle ilgili habere yer verilmektedir.

Derginin Konuları: (Alfabetik olarak sıralanmıştır.)

 • Açık Devlet Verisi
 • Arşiv Yönetimi
 • Belge ve Bilgi Güvenliği
 • Belge ve Bilgi Yönetim Sistemlerinde Teknik Altyapı ve Yeni Teknolojiler
 • Belge Yönetimi
 • Belge-Bilgi-Bilişim Sistemlerinde Felaket Yönetimi
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS)
 • Bilgi Yönetim Sistemleri
 • Bilgi Yönetimi
 • Bilgi Yönetimi ve Bilişim Sistemlerinde Standartlaşma ve Standartlar
 • Bilgi Yönetimi ve İstihbarat
 • Bilgi-Bilişim-EBYS-Arşiv Mevzuatı
 • Bilginin Kamulaştırılması
 • Bilişim Güvenliği
 • Bilişim Hukuku
 • Bilişim Sistemleri
 • Büyük Veri ve Bilgi Analizleri
 • e-Arşiv Sistemleri
 • e-Devlet
 • e-İmza ve e-Mühür Teknikleri 
 • Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)
 • Elektronik Ortamlar ve Hukuk
 • Elektronik Şifreleme ile Haberleşme
 • e-Yazışma
 • Kamu İdaresi ve Bilgi Yönetim Sistemleri
 • Kişisel ve Kurumsal Veri Yönetimi
 • Kişisel Verilerin Korunması
 • Kütüphanecilik ve Bilgi Merkezleri
 • Siber Güvenlik
 • Teknolojik Belge ve Bilgi Yönetimi Perspektifinde Uygulama Örnekleri
 • Yapay Zekâ ve Bilgi Sistemleri 

BY Dergisi

Bilgi Yönetimi

e-ISSN 2636-8544 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Ankara Üniversitesi |
Kapak Resmi


Bilgi Yönetimi Dergisi, Ankara Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemleri Belgelendirme ve Bilgi Güvenliği Merkezi (BİL-BEM)’nin yayın organıdır. Dergi yılda iki sayı ve elektronik olarak yayımlanmaktadır. Hakemli ve bilimsel bir dergidir. Dergi açık erişim yaklaşımını benimsemektedir. Bilgi Yönetimi Dergisi'nde yayımlanacak olan makaleler ve yazılar Editör Kurulu ve Hakem Kurulu tarafından değerlendirilir. Editör Kurulu tarafından editöryal süreçten geçen makaleler, Hakem Kurulu tarafından çifte körleme yöntemiyle bilimsel olarak değerlendirilir. Makalelerde ve yazılarda yer alan fikir, görüş, düşünce, öneri vb. yazar/ları sorumludur. Makale, yazı vb. için herhangi bir işlem ücreti talep edilmemektedir. 

Derginin amacı; disiplinlerarası yaklaşım ile bilgi yönetimi, belge yönetimi, arşiv yönetimi ve bilişim sistemleri alanında Türkçe özgün bilimsel araştırma makaleleri ile uygulama deneyimlerini içeren çalışmaları yayınlamaktır.
Dergi'de; "Hakemli Makaleler, İnceleme Çalışmaları, Lisans Öğrenci Makaleleri, Tanıtım-Değerlendirme ve Haberler" adı altında bölümlere yer verilmektedir. Dergide yayınlanma sürecini tamamlayan tüm yazılar, yayınlanmadan önce ‘iThenticate’ değerlendirmesinden geçirilmektedir.

‘Hakemli Makaleler Bölümü’nde; Hakem Kurulu tarafından çifte körleme yöntemiyle bilimsel değerlendirmeden geçen makaleler yayınlanmaktadır.

'İnceleme Çalışmaları Bölümü'nde; editöryel süreçten geçen hakemsiz makalelere, uygulama çalışmalarına, çalışma raporlarına, vak'a sunumlarına, teknik notlara, biyografi çalışmalarına, yasa ve karar incelemelerine, kitap kritiklerine, standart incelemelerine yer verilmektedir.

'Lisans Öğrenci Makaleleri Bölümü'nde; lisans öğrencilerini akademik çalışmalara ve akademik hayata teşvik amacıyla 'Lisans Öğrenci Makalesi' olduğu belirtilerek Editör Kurulu ve  Hakem Kurulu sürecinden geçen lisans öğrenci makaleleri yayınlanacaktır. Lisans Öğrenci Makaleleri'ne 2. sayıdan itibaren yer verilecektir. 

Bu bölümün amacı, daha fazla nitelikli araştırmacıya, akademisyene ihtiyaç duyan ülkemizin bu ihtiyacını karşılamada katkı sağlamaktır. Dergi, üniversitelerin lisans öğrencilerini akademik çalışmalara ve akademik hayata teşvik etmek için lisans öğrencilerinin makalelerine yer vermeyi ve bu konuda farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir. Lisans öğrencilerinin makale yazma ve yayınlamalarının teşvik edilmesi zaman içerisinde akademik kazanca dönüşecektir.

'Tanıtım-Değerlendirme ve Haberler Bölümü' 'nde ise; kitap tanıtımlarına, değerlendirmelerine ve bilimsel-kültürel etkinliklerle ilgili habere yer verilmektedir.

Derginin Konuları: (Alfabetik olarak sıralanmıştır.)

 • Açık Devlet Verisi
 • Arşiv Yönetimi
 • Belge ve Bilgi Güvenliği
 • Belge ve Bilgi Yönetim Sistemlerinde Teknik Altyapı ve Yeni Teknolojiler
 • Belge Yönetimi
 • Belge-Bilgi-Bilişim Sistemlerinde Felaket Yönetimi
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS)
 • Bilgi Yönetim Sistemleri
 • Bilgi Yönetimi
 • Bilgi Yönetimi ve Bilişim Sistemlerinde Standartlaşma ve Standartlar
 • Bilgi Yönetimi ve İstihbarat
 • Bilgi-Bilişim-EBYS-Arşiv Mevzuatı
 • Bilginin Kamulaştırılması
 • Bilişim Güvenliği
 • Bilişim Hukuku
 • Bilişim Sistemleri
 • Büyük Veri ve Bilgi Analizleri
 • e-Arşiv Sistemleri
 • e-Devlet
 • e-İmza ve e-Mühür Teknikleri 
 • Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)
 • Elektronik Ortamlar ve Hukuk
 • Elektronik Şifreleme ile Haberleşme
 • e-Yazışma
 • Kamu İdaresi ve Bilgi Yönetim Sistemleri
 • Kişisel ve Kurumsal Veri Yönetimi
 • Kişisel Verilerin Korunması
 • Kütüphanecilik ve Bilgi Merkezleri
 • Siber Güvenlik
 • Teknolojik Belge ve Bilgi Yönetimi Perspektifinde Uygulama Örnekleri
 • Yapay Zekâ ve Bilgi Sistemleri 

BY Dergisi

Cilt 2 - Sayı 2 - 31 Ara 2019
 1. Editörden...
  Sayfalar 1 - 1
  Fahrettin ÖZDEMİRCİ
 2. Bilgi Yönetim Sistemlerinin Birlikte Çalışabilirlik Gereksinimleri ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Birlikte Çalışabilirlik Olgunluk Modeli
  Sayfalar 84 - 104
  Sefer YAZICI , Fahrettin ÖZDEMİRCİ
 3. Dijital Konfederalizm’den Teknolojik Tekilliğe Giden Süreçte Bilgi Güvenliği ve “Uyarlanmış Gerçek” Kavramı: Kuramsal Bir Çalışma
  Sayfalar 105 - 115
  Cevdet ÖZMEN
 4. Makine Öğrenmesi Yaklaşımıyla e-Belgelere Standart Dosya Plan Numaralarının Otomatik Olarak Atanması Üzerine Bir Çalışma
  Sayfalar 116 - 126
  Kasım BİNİCİ
 5. Sağlığın Kişiselleşmesi ve Kişisel Sağlık Bilgi Sistemleri
  Sayfalar 127 - 135
  Banu Fulya YILDIRIM
 6. Elektronik İmza Seviyeleri
  Sayfalar 136 - 144
  Merve Melis ŞİMŞEK , Tuğba ÖZCAN , Tamer ERGUN , Vural ÇELİK
 7. Bartın İl Halk Kütüphanesindeki Okul Öncesi Dönem Çocuk Kitaplarının Dış Yapı Ölçütleri: Yazım, Dil, Biçim ve İçerik Özelliklerine Göre Değerlendirilmesi
  Sayfalar 145 - 168
  Huriye ÇOLAKLAR
 8. Milli e-Arşiv Bilgi Sistemi Ağı ve Veri Merkezi Yapılanma Önerisi: Yenilikçi Teknolojiler-Yeni Nesil Arşivciler-Yapay Zekâ ve Ötesi ...
  Sayfalar 169 - 176
  Fahrettin ÖZDEMİRCİ
 9. 4. e-BEYAS 2019 Sempozyumu Açış Konuşması
  Sayfalar 177 - 184
  By Dergisi BİL-BEM
 10. Açık Devlet ve Açık Devlet Verisi
  Sayfalar 185 - 187
  Bahattin YALÇINKAYA
 11. Bilginin Bilgiyle Savaşı: Bilgi ve Belge Yönetimi Vizyonuyla...
  Sayfalar 188 - 190
  Burcu YILMAZ
 12. Bilgi Yönetimi ve Bilgi Güvenliği: eBelge-eDevlet-Bulut Bilişim-Büyük Veri-Yapay Zeka
  Sayfalar 191 - 192
  By Dergisi EDİTÖR KURULU
 13. 4. e-BEYAS Sempozyumu 'Yaratıcı Fikirler Poster Sunumları' Etkinliği
  Sayfalar 193 - 199
  Betül Çağlayan , Elif ÖZTOP , Ela ANKARALI , Özgür KÜLCÜ , Dilan Şerife ŞİŞKİN
 14. Haberler
  Sayfalar 200 - 201
  Burcu YILMAZ
İndeksler

15524