Hakkında

Bilgi Yönetimi Dergisi, Ankara Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemleri Belgelendirme ve Bilgi Güvenliği Merkezi (BİL-BEM)’nin yayın organıdır. Dergi yılda iki sayı ve elektronik olarak yayımlanmaktadır. Hakemli ve bilimsel bir dergidir. Dergi açık erişim yaklaşımını benimsemektedir. Bilgi Yönetimi Dergisi'nde yayımlanacak olan makaleler ve yazılar Editör Kurulu ve Hakem Kurulu tarafından değerlendirilir. Editör Kurulu tarafından editöryal süreçten geçen makaleler, Hakem Kurulu tarafından çifte körleme yöntemiyle bilimsel olarak değerlendirilir. Makalelerde ve yazılarda yer alan fikir, görüş, düşünce, öneri vb. yazar/ları sorumludur. Makale, yazı vb. için herhangi bir işlem ücreti talep edilmemektedir. 

Derginin amacı; disiplinlerarası yaklaşım ile bilgi yönetimi, belge yönetimi, arşiv yönetimi ve bilişim sistemleri alanında Türkçe ve İngilizce özgün bilimsel araştırma makaleleri ile uygulama deneyimlerini içeren çalışmaları yayınlamaktır.

Dergi'de; "Hakemli Makaleler, İnceleme Çalışmaları, Lisans Öğrenci Makaleleri, Tanıtım-Değerlendirme ve Haberler" adı altında bölümlere yer verilmektedir. Dergide yayınlanma sürecini tamamlayan tüm yazılar, yayınlanmadan önce ‘iThenticate’ değerlendirmesinden geçirilmektedir.

‘Hakemli Makaleler Bölümü’nde; Hakem Kurulu tarafından çifte körleme yöntemiyle bilimsel değerlendirmeden geçen makaleler yayınlanmaktadır.

'İnceleme Çalışmaları Bölümü'nde; editöryel süreçten geçen hakemsiz makalelere, uygulama çalışmalarına, çalışma raporlarına, vak'a sunumlarına, teknik notlara, biyografi çalışmalarına, yasa ve karar incelemelerine, kitap kritiklerine, standart incelemelerine yer verilmektedir.

'Lisans Öğrenci Makaleleri Bölümü'nde; lisans öğrencilerini akademik çalışmalara ve akademik hayata teşvik amacıyla 'Lisans Öğrenci Makalesi' olduğu belirtilerek Editör Kurulu ve Hakem Kurulu sürecinden geçen lisans öğrenci makaleleri yayınlanacaktır. Lisans Öğrenci Makaleleri'ne 2. sayıdan itibaren yer verilecektir.

Bu bölümün amacı, daha fazla nitelikli araştırmacıya, akademisyene ihtiyaç duyan ülkemizin bu ihtiyacını karşılamada katkı sağlamaktır. Dergi, üniversitelerin lisans öğrencilerini akademik çalışmalara ve akademik hayata teşvik etmek için lisans öğrencilerinin makalelerine yer vermeyi ve bu konuda farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir. Lisans öğrencilerinin makale yazma ve yayınlamalarının teşvik edilmesi zaman içerisinde akademik kazanca dönüşecektir.

'Tanıtım-Değerlendirme ve Haberler Bölümü' 'nde ise; kitap tanıtımlarına, değerlendirmelerine ve bilimsel-kültürel etkinliklerle ilgili habere yer verilmektedir.

Derginin Konuları: (Alfabetik olarak sıralanmıştır.)

• Açık Devlet Verisi
• Arşiv Yönetimi
• Belge ve Bilgi Güvenliği
• Belge ve Bilgi Yönetim Sistemlerinde Teknik Altyapı ve Yeni Teknolojiler
• Belge Yönetimi
• Belge-Bilgi-Bilişim Sistemlerinde Felaket Yönetimi
• Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS)
• Bilgi Yönetim Sistemleri
• Bilgi Yönetimi
• Bilgi Yönetimi ve Bilişim Sistemlerinde Standartlaşma ve Standartlar
• Bilgi Yönetimi ve İstihbarat
• Bilgi-Bilişim-EBYS-Arşiv Mevzuatı
• Bilginin Kamulaştırılması
• Bilişim Güvenliği
• Bilişim Hukuku
• Bilişim Sistemleri
• Büyük Veri ve Bilgi Analizleri
• e-Arşiv Sistemleri
• e-Devlet
• e-İmza ve e-Mühür Teknikleri
• Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)
• Elektronik Ortamlar ve Hukuk
• Elektronik Şifreleme ile Haberleşme
• e-Yazışma
• Kamu İdaresi ve Bilgi Yönetim Sistemleri
• Kişisel ve Kurumsal Veri Yönetimi
• Kişisel Verilerin Korunması
• Kütüphanecilik ve Bilgi Merkezleri
• Siber Güvenlik
• Teknolojik Belge ve Bilgi Yönetimi Perspektifinde Uygulama Örnekleri
• Yapay Zekâ ve Bilgi Sistemleri 

BY Dergisi