Makale Gönderim Süreci

MAKALE GÖNDERİM SÜRECİ

*Makale gönderim süreci için hazırlanan yardımcı dokümana erişmek için tıklayınız.

*Makale düzeltme/ düzenleme süreci için hazırlanan yardımcı dokümana erişmek için tıklayınız.

Makale yükleyecek yazarın öncelikle Dergipark’a üye olması gerekmektedir. Üyelik işlemi https://dergipark.org.tr/tr/register/ adresinden gerçekleştirilmektedir.

Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra derginin ana sayfasında yer alan Makale Gönder butonundan ilgili sayfa açılmalıdır.

Makale gönderme işlemi 5 aşamadan oluşmaktadır. Makalenin gönderilebilmesi için tüm alanların eksiksiz şekilde doldurulması gerekmektedir. 

1. Makale Üst Verileri

Makale Türü, Konular ve Birincil Dil seçimi tamamlandıktan sonra makalenizin başlığını, anahtar kelimelerini(en az 3 anahtar kelime) ve öz/abstract kısmını İngilizce ve Türkçe olarak girmeniz gerekmektedir.

Kaynakça kısmına metin içinde atıfta bulunduğunuz tüm çalışmaların APA stiline uygun şekilde eklenmesi gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgi Yazım Kuralları Sayfasında yer alan Makale Düzeni başlığında açıklanmıştır.)

2. Yazarlar

Sistem yazar bilgilerini otomatik olarak getirmektedir. 2 veya daha fazla yazarlı çalışmalar için yazar bilgilerinin burada eksiksiz şekilde girilmesi gerekmektedir. Yazar adı ve soyadı verilirken büyük küçük harf kullanımı “Adı SOYADI” şeklinde olmalıdır. 

**Tüm yazarların ORC ID bilgilerinin girilmiş olması gerekmektedir. ORC ID numarası https://orcid.org/login adresinden ücretsiz olarak temin edilebilir.

3. Dosyalar

Yüklenmesi gereken dosyalar:

• Makale dosyası (Ayrıntılı bilgi Yazım Kuralları Sayfasında yer alan Makale Düzeni başlığında açıklanmıştır.)
• Yazar bilgileri dosyası ( Ayrıntılı bilgi Yazım Kuralları Sayfasında yer alan Yazar Bilgileri Sayfa Düzeni başlığında açıklanmıştır.)
• Tablolar ve şekiller (Var ise)
• Telif Hakkı Devir Formu (Sorumlu yazar tarafından ıslak imza ile imzalanarak taratılmalıdır.)
• Etik Kurul Onay Formu**

**Yayınlanmak üzere dergimize gönderilen makalelerde etik kurul kararı gerektiren araştırma veri/ bulgu/ sonuçlarının yer alması durumunda, Etik Kurul Onay Formunun bir kopyasının başvuru sırasında sisteme yüklenmesi gerekir. Ayrıca etik kurul karar bilgileri (kurul adı, tarihi, numarası vd.) çalışmanın yöntem kısmında ve makale sonunda belirtilmelidir.

4. Ek Bilgiler

Çalışmanız yürütülen bir proje kapsamında ya da bir kurum tarafından desteklenerek oluşturuldu ise bu alanda belirtilmelidir. Herhangi bir destek ya da proje çalışması yok ise boş bırakılmalıdır.

5. Ön İzleme

Girilen bilgiler Makale Kontrol Listesinde yer alan kontrol maddeleri ışığında gözden geçirilerek gönderme işlemi tamamlanmalıdır.