Amaç

Bilgi Yönetimi Dergisi'nin Amacı: Disiplinlerarası yaklaşımla bilgi yönetimi, belge yönetimi, arşiv yönetimi ve bilişim sistemleri alanında özgün bilimsel araştırma makaleleri ile uygulama deneyimlerini içeren çalışmaları yayınlayarak bilimsel çalışmaların artırılmasını ve yaygınlaştırılmasını amaçlamaktadır.

Kapsam

Bilgi Yönetimi Dergisi, disiplilerarası yaklaşımla bilgi yönetimi, belge yönetimi, arşiv yönetimi ve bilişim sistemleri alanında özgün bilimsel araştırma makaleleri ile uygulama deneyimi içeren çalışmalara yer vermekte ve bu bağlamda aşağıda belirtilen konulara odaklanmaktadır: ( Alfabetik olarak sıralanmıştır.)

• Açık Devlet Verisi
• Arşiv Yönetimi
• Belge ve Bilgi Güvenliği
• Belge ve Bilgi Yönetim Sistemlerinde Teknik Altyapı ve Yeni Teknolojiler
• Belge Yönetimi
• Belge-Bilgi-Bilişim Sistemlerinde Felaket Yönetimi
• Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS)
• Bilgi Yönetim Sistemleri
• Bilgi Yönetimi
• Bilgi Yönetimi ve Bilişim Sistemlerinde Standartlaşma ve Standartlar
• Bilgi Yönetimi ve İstihbarat
• Bilgi-Bilişim-EBYS-Arşiv Mevzuatı
• Bilginin Kamulaştırılması
• Bilişim Güvenliği
• Bilişim Hukuku
• Bilişim Sistemleri
• Büyük Veri ve Bilgi Analizleri
• e-Arşiv Sistemleri
• e-Devlet
• e-İmza ve e-Mühür Teknikleri
• Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)
• Elektronik Ortamlar ve Hukuk
• Elektronik Şifreleme ile Haberleşme
• e-Yazışma
• Kamu İdaresi ve Bilgi Yönetim Sistemleri
• Kişisel ve Kurumsal Veri Yönetimi
• Kişisel Verilerin Korunması
• Kütüphanecilik ve Bilgi Merkezleri
• Siber Güvenlik
• Teknolojik Belge ve Bilgi Yönetimi Perspektifinde Uygulama Örnekleri
• Yapay Zekâ ve Bilgi Sistemleri

BY Dergisi