Marshall ve Superpave Tasarım Yöntemleri Arasındaki Farklılıkların Ilık Karışım Asfaltlar Açısından İncelenmesi

Derya Kaya [1] , Ali Topal [2]

269 1627

Marshall ve Superpave Tasarım Yöntemleri Arasındaki Farklılıkların Ilık Karışım Asfaltlar Açısından İncelenmesi

Karayolu ulaşımı, artan nüfus ve gelişen teknoloji ile birlikte günden düne daha yoğun kullanılan bir ihtiyaç haline gelmektedir. Bu nedenle, Bitümlü Sıcak Karışıma (BSK) kıyasla daha düşük sıcaklıklarda üretildiği için insan sağlığına daha az zararlı, düşük enerji tüketimi ile çevre dostu Ilık Karışım Asfalt (IKA) teknolojisinin gelişmesi gerekliliği doğmuştur. Ayrıca, artan trafik yüklerine bağlı olarak Marshall yöntemi ile üretilen asfalt kaplamalardan istenilen performansın alınamaması ile birlikte yaşanan sürüş emniyeti ve yolculuk konforundaki azalma, farklı tasarım yöntemlerinin de araştırılmasına sebep olmuştur. Bunların ışığında geliştirilen, uygulanacağı bölgenin iklim ve trafik koşullarını dikkate alan Superpave yönteminin ülkemizde yapılan araştırmaları ve uygulamaları oldukça yeni ve yetersizdir. Bu çalışmada, Marshall ve Superpave tasarım yöntemleri ile IKA üretmek için üç çeşit IKA katkısı (Sasobit, Rediset, Advera) ve bunlara alternatif olabileceği düşünülen doğal zeolit kullanılmıştır. Farklı tasarım yöntemlerine göre elde edilen numunelerin VMA (mineral agregalar arası boşluk oranı), VFA (bitüm ile dolu boşluk oranı) ve boşluk oranları tespit edilerek optimum bitüm oranları belirlenmiş ve sonuçlar birbirleri ile kıyaslanmıştır. Deneysel sonuçlara göre, IKA katkıları ile üretilen asfalt numunelerinin optimum bitüm miktarları geleneksel BSK’a oranla her iki tasarım yönteminde de daha düşük bulunmuştur. Ayrıca, doğal zeolit katkısı hariç diğer tüm IKA katkılar için optimum bitüm oranı Marshall tasarım yönteminde Superpave tasarım yöntemine kıyasla daha düşük çıkmıştır. 

Investigation of the Warm Mix Asphalt Properties by Using Marshall and Superpave Mix Design Methods 

Highway transportation is becoming a more common requirement day by day together with the increasing human population and evolving technology. Therefore, Warm Mix Asphalt (WMA) technology which is produced at lower temperatures (low energy consumption), less harmful to human health, and environmentally friendly compared to Hot Mix Asphalt (HMA) has been a necessity. Besides, depends on the increased traffic demand asphalt pavement failures encountered.  This reduction in driving safety and ride comfort leads to investigation of a new mix design method. Development in the light of these requirements researches and applications of Superpave method that takes into account the region's climate and traffic conditions is a fairly new and inadequate in our country. In this study, WMA mixes were produced by using Marshall and Superpave mix the design methods with three different type of WMA additives (Sasobit, Rediset, Advera) and also natural zeolite which may be considered to be an alternative of them. Optimum bitumen content of each asphalt mixtures which produced by two different design methods, were determined according to the VMA, VFA and air voids value and the result were then compared. According to the experimental results, the optimum bitumen content of the WMA mixtures is lower than the optimum bitumen content of the HMA. Additionally, optimum bitumen content of WMA mixtures which are produced by Marshall mix design methods are lower than the Superpave mix design methods for all WMA additives except natural zeolite.Primary Language TR
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: Derya Kaya

Author: Ali Topal

Bibtex @ { cbayarfbe254862, journal = {Celal Bayar University Journal of Science}, issn = {1305-130X}, eissn = {1305-1385}, address = {Celal Bayar University}, year = {2016}, volume = {12}, pages = {0 - }, doi = {10.18466/cbujos.15420}, title = {Marshall ve Superpave Tasarım Yöntemleri Arasındaki Farklılıkların Ilık Karışım Asfaltlar Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Kaya, Derya and Topal, Ali} }
APA Kaya, D , Topal, A . (2016). Marshall ve Superpave Tasarım Yöntemleri Arasındaki Farklılıkların Ilık Karışım Asfaltlar Açısından İncelenmesi. Celal Bayar University Journal of Science, 12 (2), . Retrieved from http://dergipark.org.tr/cbayarfbe/issue/23915/254862
MLA Kaya, D , Topal, A . "Marshall ve Superpave Tasarım Yöntemleri Arasındaki Farklılıkların Ilık Karışım Asfaltlar Açısından İncelenmesi". Celal Bayar University Journal of Science 12 (2016): <http://dergipark.org.tr/cbayarfbe/issue/23915/254862>
Chicago Kaya, D , Topal, A . "Marshall ve Superpave Tasarım Yöntemleri Arasındaki Farklılıkların Ilık Karışım Asfaltlar Açısından İncelenmesi". Celal Bayar University Journal of Science 12 (2016):
RIS TY - JOUR T1 - Marshall ve Superpave Tasarım Yöntemleri Arasındaki Farklılıkların Ilık Karışım Asfaltlar Açısından İncelenmesi AU - Derya Kaya , Ali Topal Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Celal Bayar University Journal of Science JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 12 IS - 2 SN - 1305-130X-1305-1385 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Celal Bayar University Journal of Science Marshall ve Superpave Tasarım Yöntemleri Arasındaki Farklılıkların Ilık Karışım Asfaltlar Açısından İncelenmesi %A Derya Kaya , Ali Topal %T Marshall ve Superpave Tasarım Yöntemleri Arasındaki Farklılıkların Ilık Karışım Asfaltlar Açısından İncelenmesi %D 2016 %J Celal Bayar University Journal of Science %P 1305-130X-1305-1385 %V 12 %N 2 %R %U
ISNAD Kaya, Derya , Topal, Ali . "Marshall ve Superpave Tasarım Yöntemleri Arasındaki Farklılıkların Ilık Karışım Asfaltlar Açısından İncelenmesi". Celal Bayar University Journal of Science 12 / 2 (August 2016): 0-.