Year 2016, Volume 14, Issue 4, Pages 319 - 340 2016-12-30

SOSYAL HİZMETİN YERELLEŞMESİ VE SOSYAL HİZMETTE YEREL YÖNETİMLERİN ARTAN ROLÜ

Bedrettin KESGİN [1]

346 970

Türkiye’de uzun zamandan beri yönetimde, adem-i merkeziyetçi eğilimler tartışılmaktadır. Küreselleşme, bölgeselleşme, yerelleşme gibi gelişmeler yanında Avrupa Birliği müktesebatı çerçevesinde de bu eğilim desteklenmektedir.  Türkiye’de bunun yansıması olarak bir yandan merkezi yönetim elinde bulundurduğu hizmetleri taşra birimlerine devir ederken, diğer taraftan daha önemlisi ve ademi-i merkeziyetçi olanı ise yerel yönetimlere doğru bir hizmet devrinin gerçekleşmesidir. Bu devrin mevzuattan başlayarak uygulamaya kadar varlığını gösterdiği görülmektedir.

Sosyal hizmetlerde esas yerelleşme ise 633 sayılı KHK ile gerçekleştirilmek istenmiş Anayasa Mahkemesinin düzenlemeyi iptal etmesiyle bu durum gerçekleşmemiştir. Daha sonra 6518 sayılı Kanunla Bakanlar Kurulu’nun belirleyeceği esaslar çerçevesinde bunun mümkün olabileceği belirtilmiştir. Bu mevzuatın değişikliğinin de gösterdiği gibi sosyal hizmetlerde yerelleşme eğilimi diğer birçok alanda olduğu gibi varlığını güçlü bir şekilde hissettirmektedir. Bu eğilimin artarak devam edecek olması yerel yönetimlerde, özellikle belediyelerde, sosyal hizmet uygulamalarının önemini ortaya koymaktadır. 

Yerelleşme, Sosyal hizmet devri, Belediyeler
  • Başaran, Sermet (2014), “Yerel Yönetimler ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Arasındaki Hizmet İlişkileri”, Çağdaş Yerel Yönetimler, C.23, S:1, ss.1-13.
  • Bossuyt, J. ve Gould, J. (2014), “Decentralisation and Poverty reduction: Elaborating the linkages”. (http://www.ecdpm.org/publications/decentralisation-poverty-reduction/), Maastricht: ECDPM Policy Management Brief 12, (06 Haziran 2014).
  • Erdem, Tevfik (2006), “Yoksulluk”. Feodaliteden Küreselleşmeye Temel Kavramlar ve Süreçler, (Ed.) T. Erdem, Lotus Yayınevi, Ankara, ss. 321-365.
  • Göze, Ayferi (1995), Siyasal Düşüceler ve Yönetimler, Beta Yayınları, İstanbul.
  • John, Peter (2001), Local Government In Western Europe. Sage Publications, London.
  • Keleş, Ruşen (1994), Yerinden Yönetim ve Siyaset, 2. Baskı, Cem yayınları,İstanbul.
  • Kesgin, Bedrettin (2015), “Etkinlikle Verimlilik Arasında Belediyeler”, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, S:14, ss. 157-176.
Subjects Social
Journal Section İktisadi ve idari Bilimler Sayısı
Authors

Author: Bedrettin KESGİN

Bibtex @research article { cbayarsos282798, journal = {Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-4796}, eissn = {2146-2844}, address = {Celal Bayar University}, year = {2016}, volume = {14}, pages = {319 - 340}, doi = {10.18026/cbayarsos.282798}, title = {SOSYAL HİZMETİN YERELLEŞMESİ VE SOSYAL HİZMETTE YEREL YÖNETİMLERİN ARTAN ROLÜ}, key = {cite}, author = {KESGİN, Bedrettin} }
APA KESGİN, B . (2016). SOSYAL HİZMETİN YERELLEŞMESİ VE SOSYAL HİZMETTE YEREL YÖNETİMLERİN ARTAN ROLÜ. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (4), 319-340. Retrieved from http://dergipark.org.tr/cbayarsos/issue/26899/282798
MLA KESGİN, B . "SOSYAL HİZMETİN YERELLEŞMESİ VE SOSYAL HİZMETTE YEREL YÖNETİMLERİN ARTAN ROLÜ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2016): 319-340 <http://dergipark.org.tr/cbayarsos/issue/26899/282798>
Chicago KESGİN, B . "SOSYAL HİZMETİN YERELLEŞMESİ VE SOSYAL HİZMETTE YEREL YÖNETİMLERİN ARTAN ROLÜ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2016): 319-340
RIS TY - JOUR T1 - SOSYAL HİZMETİN YERELLEŞMESİ VE SOSYAL HİZMETTE YEREL YÖNETİMLERİN ARTAN ROLÜ AU - Bedrettin KESGİN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 319 EP - 340 VL - 14 IS - 4 SN - 1304-4796-2146-2844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi SOSYAL HİZMETİN YERELLEŞMESİ VE SOSYAL HİZMETTE YEREL YÖNETİMLERİN ARTAN ROLÜ %A Bedrettin KESGİN %T SOSYAL HİZMETİN YERELLEŞMESİ VE SOSYAL HİZMETTE YEREL YÖNETİMLERİN ARTAN ROLÜ %D 2016 %J Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-4796-2146-2844 %V 14 %N 4 %R %U
ISNAD KESGİN, Bedrettin . "SOSYAL HİZMETİN YERELLEŞMESİ VE SOSYAL HİZMETTE YEREL YÖNETİMLERİN ARTAN ROLÜ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 / 4 (December 2016): 319-340.