Year 2017, Volume 15, Issue 1, Pages 249 - 268 2017-03-31

MISIR-KAHİRE NÂSIRİYYE MEDRESESİ VAKFİYESİ

Ahmet SAĞLAM [1]

327 370

Mısır-Kahire Nâsıriyye Medresesi Memlûk sultanı Zeyneddin Ketboğa tarafından inşasına başlanıp Sultan Nâsır Muhammed tarafından 703/1303 yılında tamamlanarak hizmete açılmıştır. Dört eyvanlı olarak inşa edilen medrese bu özelliği ile dikkat çekmekte ayrıca dört mezhep fıkhının aynı bina içinde tahsil edildiği ilk medrese özelliğini taşımaktadır. Medresenin uzun süre yönetiminde görev alan Memlûk müellifi Nüveyrî (ö. 733/1334), medresenin vakfiyesinin zamanla kaybolacağı ya da diğer medrese vakfiyelerinde olduğu gibi nâzırlar eliyle değişikliğe uğrayacağı endişesiyle vakfiyeyi Nihâyetü’l-Ereb fî Fünûni’l-Edeb adlı ansiklopedik eserinde neşretmiştir. Makalemizde bu eser ışığında medreseyi tanıtacağız.

Memlûkler, Kahire, Nâsır Muhammed b. Kalavun, Nâsıriyye
  • BAYBARS EL-MANSÛRÎ (1998), Zübdetü’l-Fikre fî Târîhi’l-Hicre, (Thk. D. S. Richards), Beyrut Das Arabische Buch, Berlin.
  • BAYBARS EL-MANSÛRÎ (1987), et-Tuhfetü’l-Mülûkiyye fi'd-Devleti't-Türkiyye (Thk. Abdülhamid Salih Hamdân), Kahire.
  • BAYHAN, Ahmet Ali (2000), “Bir Tarih Müzesi: Mısır”, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, Sayı:6, Erzurum s. 9-24.
  • BEKSAÇ, A. Engin (1995), “Eyvan”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, C. XII, Ankara, s. 12-14.
  • CRESWELL, K. A. C., (1979), Muslim Architecture of Egypt, New York.
  • SAHİLLİOĞLU, Halil (1994b), “Dirhem”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, C. IX, Ankara, s. 368-371.
  • SAHİLLİOĞLU, Halil (1994a), “Dinar”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, C. IX, Ankara, s. 352-355.
  • SPEISER, Philipp (2008), “The Sultan al-Nasır Muhammad Madrasah in Cairo: Restoration and Archaeological Investigation”, Mamlūk Studies Review, XII/2, s.197-221.
  • İBN DEVÂDÂRÎ, Ebû Bekr b. Abdullah b. Aybek İbnü'd-Devâdârî (1960), Kenzü'd-Dürer ve Câmiü'l-Gurer I-IX, (Thk. Hans Robert Roemer), Kahire.
Subjects Social
Journal Section Beşeri Bilimler Sayısı
Authors

Author: Ahmet SAĞLAM

Dates

Publication Date: March 31, 2017

Bibtex @research article { cbayarsos298087, journal = {Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-4796}, eissn = {2146-2844}, address = {Celal Bayar University}, year = {2017}, volume = {15}, pages = {249 - 268}, doi = {10.18026/cbayarsos.298087}, title = {MISIR-KAHİRE NÂSIRİYYE MEDRESESİ VAKFİYESİ}, key = {cite}, author = {SAĞLAM, Ahmet} }
APA SAĞLAM, A . (2017). MISIR-KAHİRE NÂSIRİYYE MEDRESESİ VAKFİYESİ. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (1), 249-268. DOI: 10.18026/cbayarsos.298087
MLA SAĞLAM, A . "MISIR-KAHİRE NÂSIRİYYE MEDRESESİ VAKFİYESİ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2017): 249-268 <http://dergipark.org.tr/cbayarsos/issue/30064/298087>
Chicago SAĞLAM, A . "MISIR-KAHİRE NÂSIRİYYE MEDRESESİ VAKFİYESİ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2017): 249-268
RIS TY - JOUR T1 - MISIR-KAHİRE NÂSIRİYYE MEDRESESİ VAKFİYESİ AU - Ahmet SAĞLAM Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18026/cbayarsos.298087 DO - 10.18026/cbayarsos.298087 T2 - Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 249 EP - 268 VL - 15 IS - 1 SN - 1304-4796-2146-2844 M3 - doi: 10.18026/cbayarsos.298087 UR - https://doi.org/10.18026/cbayarsos.298087 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi MISIR-KAHİRE NÂSIRİYYE MEDRESESİ VAKFİYESİ %A Ahmet SAĞLAM %T MISIR-KAHİRE NÂSIRİYYE MEDRESESİ VAKFİYESİ %D 2017 %J Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-4796-2146-2844 %V 15 %N 1 %R doi: 10.18026/cbayarsos.298087 %U 10.18026/cbayarsos.298087
ISNAD SAĞLAM, Ahmet . "MISIR-KAHİRE NÂSIRİYYE MEDRESESİ VAKFİYESİ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 / 1 (March 2017): 249-268. https://doi.org/10.18026/cbayarsos.298087
AMA SAĞLAM A . MISIR-KAHİRE NÂSIRİYYE MEDRESESİ VAKFİYESİ. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 15(1): 249-268.
Vancouver SAĞLAM A . MISIR-KAHİRE NÂSIRİYYE MEDRESESİ VAKFİYESİ. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 15(1): 268-249.