Year 2017, Volume 15, Issue 1, Pages 331 - 348 2017-03-31

L’ESTIME DE SOI ET L’APPRENTISSAGE D’UNE LANGUE ETRANGERE : UNE ETUDE AVEC DES APPRENANTS DE FLE

Veda ASLIM YETİŞ [1] , Halil ELİBOL [2]

364 296

Bir kişinin kendine karşı takındığı tutumlar olumlu ise, benlik saygısı yüksek; olumsuz ise, benlik saygısı düşük olarak betimlenir. Dil öğrenimi bağlamında düşük benlik saygısı, öğrencilerin dil öğrenimini olumsuz yönde etkiler ve bu öğrenciler iletişim becerisini edinmek için gerekli riskleri almazlar. Benlik saygısı yüksek öğrenciler ise öğrenmeye daha açıktırlar ve dil öğreniminde daha başarılıdırlar. Bu çalışmanın amacı, Fransızcayı yabancı dil olarak öğrenen 91 öğrenciden oluşan bir örneklem aracığıyla benlik saygısı düzeyinin dil öğrenimi ile olan ilişkisini incelemek ve benlik saygısı yüksek olan öğrencilerin dil düzeylerinin yükselip yükselmediğini tespit etmektir. Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği ve Fransızca Dil Düzeyi Belirleme Testi dönem başında uygulanarak öğrencilerin dil düzeyleri ile benlik saygıları düzeyleri saptanmış, test dönem sonunda tekrar uygulanarak benlik saygısı yüksek olan öğrencilerin daha başarılı olup olmadıklarına bakılmıştır. 

Sonuçlara göre, öğrencilerin büyük çoğunluğunun benlik saygısı yüksek, çok azının ise düşüktür. Benlik saygısı düşük, orta ve yüksek olan öğrencilerle dil düzeyleri arasında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Dönem sonunda tekrar edilen dil düzeyi belirleme testine bakıldığında, dönem başında alınan puanlar ile dönem sonunda alınan puanlar arasında anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiş, dil seviyeleri artan öğrencilerin benlik saygısı düzeyleri yüksek olanlar olduğu anlaşılmıştır.      

Benlik saygısı, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği, dil öğrenimi, Fransızca yabancı dil
  • Archambault, J. & Chouinard, R. (1996). Vers une Gestion Educative de la Classe. Boucherville: Gaëtan éditeur.
  • Arnold, J. (2006). Comment les facteurs affectifs influencent-ils l'apprentissage d'une langue étrangère ? Etudes de linguistique appliquée, 144: 407-425. Consulté le 19 Mai 2016: www.cairn.info/revue-ela-2006-4-page-407.htm.
  • Brown, H.D., (1994). Principles of language learning and teaching (third ed.). San Francisco: Prentice Hall Regents.
  • Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris. (2001) Test d’évaluation du Français. Paris: Hachette FLE.
  • Chastain, K. (1988). Developing Second Language Skills: Theory and Practice (3th). U.S.A.: Hartcourt Brace Jovanovich.
  • Çuhadaroğlu, Ö. (1986). Adolesanlarda benlik saygısı. Yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara.
  • Gosling, P. (1996). Psychologie sociale : Approche du sujet social et des relations interpersonnelles (Tome 2). France : Bréal.
  • Harter, S. (1982). The perceived competence scale for Children. CHIUJ Develepment,53: 87-97.
  • Kirby, E. & McDonald, J. (2009). Engage every student: Motivation tools for teachers and parents. USA: Search Institute Press.
  • Koçak, E. (2008). Ergenlerde yalnızlığın yordayıcısı olarak benlik saygısı ve sürekli öfke ve öfke ifade tarzlarının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
Journal Section Beşeri Bilimler Sayısı
Authors

Author: Veda ASLIM YETİŞ

Author: Halil ELİBOL

Dates

Publication Date: March 31, 2017

Bibtex @research article { cbayarsos298094, journal = {Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-4796}, eissn = {2146-2844}, address = {Celal Bayar University}, year = {2017}, volume = {15}, pages = {331 - 348}, doi = {10.18026/cbayarsos.298094}, title = {L’ESTIME DE SOI ET L’APPRENTISSAGE D’UNE LANGUE ETRANGERE : UNE ETUDE AVEC DES APPRENANTS DE FLE}, key = {cite}, author = {ASLIM YETİŞ, Veda and ELİBOL, Halil} }
APA ASLIM YETİŞ, V , ELİBOL, H . (2017). L’ESTIME DE SOI ET L’APPRENTISSAGE D’UNE LANGUE ETRANGERE : UNE ETUDE AVEC DES APPRENANTS DE FLE. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (1), 331-348. DOI: 10.18026/cbayarsos.298094
MLA ASLIM YETİŞ, V , ELİBOL, H . "L’ESTIME DE SOI ET L’APPRENTISSAGE D’UNE LANGUE ETRANGERE : UNE ETUDE AVEC DES APPRENANTS DE FLE". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2017): 331-348 <http://dergipark.org.tr/cbayarsos/issue/30064/298094>
Chicago ASLIM YETİŞ, V , ELİBOL, H . "L’ESTIME DE SOI ET L’APPRENTISSAGE D’UNE LANGUE ETRANGERE : UNE ETUDE AVEC DES APPRENANTS DE FLE". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2017): 331-348
RIS TY - JOUR T1 - L’ESTIME DE SOI ET L’APPRENTISSAGE D’UNE LANGUE ETRANGERE : UNE ETUDE AVEC DES APPRENANTS DE FLE AU - Veda ASLIM YETİŞ , Halil ELİBOL Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18026/cbayarsos.298094 DO - 10.18026/cbayarsos.298094 T2 - Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 331 EP - 348 VL - 15 IS - 1 SN - 1304-4796-2146-2844 M3 - doi: 10.18026/cbayarsos.298094 UR - https://doi.org/10.18026/cbayarsos.298094 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi L’ESTIME DE SOI ET L’APPRENTISSAGE D’UNE LANGUE ETRANGERE : UNE ETUDE AVEC DES APPRENANTS DE FLE %A Veda ASLIM YETİŞ , Halil ELİBOL %T L’ESTIME DE SOI ET L’APPRENTISSAGE D’UNE LANGUE ETRANGERE : UNE ETUDE AVEC DES APPRENANTS DE FLE %D 2017 %J Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-4796-2146-2844 %V 15 %N 1 %R doi: 10.18026/cbayarsos.298094 %U 10.18026/cbayarsos.298094
ISNAD ASLIM YETİŞ, Veda , ELİBOL, Halil . "L’ESTIME DE SOI ET L’APPRENTISSAGE D’UNE LANGUE ETRANGERE : UNE ETUDE AVEC DES APPRENANTS DE FLE". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 / 1 (March 2017): 331-348. https://doi.org/10.18026/cbayarsos.298094
AMA ASLIM YETİŞ V , ELİBOL H . L’ESTIME DE SOI ET L’APPRENTISSAGE D’UNE LANGUE ETRANGERE : UNE ETUDE AVEC DES APPRENANTS DE FLE. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 15(1): 331-348.
Vancouver ASLIM YETİŞ V , ELİBOL H . L’ESTIME DE SOI ET L’APPRENTISSAGE D’UNE LANGUE ETRANGERE : UNE ETUDE AVEC DES APPRENANTS DE FLE. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 15(1): 348-331.