Year 2019, Volume 17, Issue 1, Pages 1 - 26 2019-03-26

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ ALAN BİREYLERİN EĞİTİME KATILIM AMAÇLARI VE GİRİŞİMCİLİĞE YÖNELİK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Elife ÖZER [1] , Bilge DURUTÜRK [2] , Yasemin SANAL [3]

151 227

                Bu çalışma, küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişmesini destekleme ve istihdamı artırma yolunda yürütülen uygulamalardan biri olan uygulamalı girişimcilik eğitimlerine katılan bireylerle gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların demografik özellikleri, girişimcilik ile ilişkilendirilen kişilik özellikleri, kurstan beklenti ve iş planları paralelinde yapılan nitel analiz ile girişimcilik eğitimlerine bir bakış sunmak amaçlanmıştır. Katılımcıların katıldıkları kurs ile ilgili olarak sahip oldukları bilgi ve bilinçlerine yönelik olarak bir değerlendirme yapmak hedeflenmiştir. Bu doğrultuda bir devlet üniversitesine bağlı sürekli eğitim merkezinde yürütülen girişimcilik eğitimine devam etmiş olan 73 katılımcı ile kapalı ve açık uçlu sorulardan oluşan bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Değerlendirme neticesinde katılımcılar eğitime katılım amaçlarına göre ‘belirli bir iş fikri ile gelen’, ‘maddi destekten faydalanmayı amaçlayan’ ve ‘herhangi bir iş fikrine sahip olmayan’ katılımcılar olmak üzere üç grupta değerlendirilmiştir. Ayrıca bu grupların kişilik özelliklerinde belirli benzerlikler dikkati çekmiştir. Mevcut çalışma, girişimcilik sertifika eğitimi katılımcı profilini özgün kategoriler ile ortaya koymak niyetiyle yola çıkarak bu amaç doğrultusunda zengiler veriler ortaya koymaktadır.

: Girişimcilik Özellikleri, Girişimcilik Eğitimi, KOBİ, Kişilik Özellikler
  • Avrupa Topluluğu Komisyonu, Brüksel Raporu, 10.11.2005, “Implementing the community Lisbon programme-Modern SME policy for growth and employment, /* COM/2005/0551 final */” (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52005DC0551 ), (15.10.218) Avrupa Topluluğu Komisyonu, Brüksel Raporu, 25.06.2008, “Think Small First”- A “Small Business Act” for Europe {SEC (2008) 2101} {SEC (2008) 2102}, /* COM/2008/0394 final */”, (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52008DC0394 ), (25.11.2018) BAE, Tae Jun, QIAN, Shanshan, MIAO, Chao, & FIET, James O. (2014), “The Relationship between Entrepreneurship Education and Entrepreneurial Intentions: A Meta–Analytic Review”, Entrepreneurship Theory and Practice, 38(2), 217-254. BAŞER, Hakan, & BÜBER, Recep (2012). “İş kurma amacı olan adayların girişimcilik özelliklerinin ölçülmesi: Aydın İli’nde bir uygulama”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4(1). BAYRAKDAR, Seda (2011), “Avrupa Birliği mesleki eğitim programlarında girişimcilik eğitimlerinin ekonomik kalkınmadaki önemi”, CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 12(1), 245-264. BOZKURT, Özlem ÇETİNKAYA ve ALPARSLAN, Ali Murat. (2013), “Girişimcilerde Bulunması Gereken Özellikler ile Girişimcilik Eğitimi: Girişimci ve Öğrenci Görüşleri”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi. (8) 1. 7-28. ÇETİNDAMAR, Dilek (2002). “Türkiye'de Girişimcilik”, TÜSİAD Raporu. ER, Perihan Hazel (2012). “Girişimcilik ve Yenilikçilik Kavramlarının İktisadi Düşüncedeki Yeri: Joseph A. Schumpeter”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 29. ISLAM, Md. Aminul, KHAN, Mohammad Aktaruzzaman, OBAIDULLAH, Abu Zafar Muhammad and ALAM, M. Syed (2011), “Effect of Entrepreneur and Firm Characteristics on the Business Success of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Bangladesh”, International Journal of Business and Management, 6(3), 289. İBİCİOĞLU, Hasan, TAŞ, Sabahattin, & ÖZMEN, H. İbrahim (2010), “Üniversite Eğitiminin Girişimcilik Düşüncesinin Değişimine Etkisi: Üniversite”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 2(1), 5-74. KRUEGER Jr, Norris F. And BRAZEAL, Deborah V. (1994), “Entrepreneurial potential and potential entrepreneurs”, Entrepreneurship Theory and Practice, 18(3), 91-104. KURATKO, Donald F. (2005), “The Emergence of Entrepreneurship Education: Development, Trends, and Challenges”, Entrepreneurship Theory and Practice, 29(5), 577-598. KURATKO, Donald F. (2009), Introduction to Entrepreneurship, South-Western: Australia, UK. KURT, Mustafa, AĞCA, Veysel ve ERDOĞAN, Saffet (2006), “Afyonkarahisar İli Girişimcilik Performansının Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Analizi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 8(2): 97-114. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun, (http://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/Yonetmelikler/KOSGEB_Kurulu%C5%9F_Kanunu.pdf ), (05.04.2017) MAN, Thomas W. Y., LAU, Theresa & CHAN, K. F. (2002). “The Competitiveness Of Small And Medium Enterprises: A Conceptualization With Focus On Entrepreneurial Competencies”, Journal of Business Venturing, 17(2), 123-142. MARTIN, Bruce. C., McNALLY, Jeffrey J. & KAY, Micheal. J. (2013), “Examining the Formation of Human Capital in eNtrepreneurship: A meta-Analysis Of Entrepreneurship Education Outcomes”, Journal of Business Venturing, 28(2), 211-224. MTHANTI, Thanti & OJAH, Kalu (2017). Entrepreneurial orientation (EO): Measurement and policy implications of entrepreneurship at the macroeconomic level. Research Policy, 46(4), 724-739. ÖKTEM, Mustafa Kemal., AYDIN, Mehmet Devrim, & EKİ̇NCİ̇, Serdar (2007), “Türkiye'de Girişimciliğin Geliştirilmesinde KOSGEB'in Rolü ve Önemi: Uygulamalı Bir Çalışma”, Sosyoekonomi, 5(5). SEZER, Cemal (2013), “Girişimcilik Kariyerine Yönelim Nedenleri ve Girişimcilik Dersinin Etkisi Üzerine Bir İçerik Analizi: KTMÜ Örneği”, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(4), 63-86. SHANE, Scott & VENKATARAMAN, S. (2000), “The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research”, Academy of Management Review, 25(1), 217-226. TÜİK, “Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri, 2016 Raporu”, (http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21540 ), (15.01.2018).
Primary Language tr
Journal Section Beşeri Bilimler Sayısı
Authors

Orcid: 0000-0002-5834-7483
Author: Elife ÖZER (Primary Author)

Orcid: 0000-0002-4240-6004
Author: Bilge DURUTÜRK

Orcid: 0000-0002-3147-6269
Author: Yasemin SANAL

Dates

Publication Date: March 26, 2019

Bibtex @research article { cbayarsos544728, journal = {Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-4796}, eissn = {2146-2844}, address = {Celal Bayar University}, year = {2019}, volume = {17}, pages = {1 - 26}, doi = {10.18026/cbayarsos.544728}, title = {GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ ALAN BİREYLERİN EĞİTİME KATILIM AMAÇLARI VE GİRİŞİMCİLİĞE YÖNELİK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {ÖZER, Elife and DURUTÜRK, Bilge and SANAL, Yasemin} }
APA ÖZER, E , DURUTÜRK, B , SANAL, Y . (2019). GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ ALAN BİREYLERİN EĞİTİME KATILIM AMAÇLARI VE GİRİŞİMCİLİĞE YÖNELİK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (1), 1-26. DOI: 10.18026/cbayarsos.544728
MLA ÖZER, E , DURUTÜRK, B , SANAL, Y . "GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ ALAN BİREYLERİN EĞİTİME KATILIM AMAÇLARI VE GİRİŞİMCİLİĞE YÖNELİK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2019): 1-26 <http://dergipark.org.tr/cbayarsos/issue/44164/544728>
Chicago ÖZER, E , DURUTÜRK, B , SANAL, Y . "GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ ALAN BİREYLERİN EĞİTİME KATILIM AMAÇLARI VE GİRİŞİMCİLİĞE YÖNELİK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2019): 1-26
RIS TY - JOUR T1 - GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ ALAN BİREYLERİN EĞİTİME KATILIM AMAÇLARI VE GİRİŞİMCİLİĞE YÖNELİK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Elife ÖZER , Bilge DURUTÜRK , Yasemin SANAL Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18026/cbayarsos.544728 DO - 10.18026/cbayarsos.544728 T2 - Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 26 VL - 17 IS - 1 SN - 1304-4796-2146-2844 M3 - doi: 10.18026/cbayarsos.544728 UR - https://doi.org/10.18026/cbayarsos.544728 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ ALAN BİREYLERİN EĞİTİME KATILIM AMAÇLARI VE GİRİŞİMCİLİĞE YÖNELİK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Elife ÖZER , Bilge DURUTÜRK , Yasemin SANAL %T GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ ALAN BİREYLERİN EĞİTİME KATILIM AMAÇLARI VE GİRİŞİMCİLİĞE YÖNELİK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2019 %J Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-4796-2146-2844 %V 17 %N 1 %R doi: 10.18026/cbayarsos.544728 %U 10.18026/cbayarsos.544728
ISNAD ÖZER, Elife , DURUTÜRK, Bilge , SANAL, Yasemin . "GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ ALAN BİREYLERİN EĞİTİME KATILIM AMAÇLARI VE GİRİŞİMCİLİĞE YÖNELİK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17 / 1 (March 2019): 1-26. https://doi.org/10.18026/cbayarsos.544728
AMA ÖZER E , DURUTÜRK B , SANAL Y . GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ ALAN BİREYLERİN EĞİTİME KATILIM AMAÇLARI VE GİRİŞİMCİLİĞE YÖNELİK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 17(1): 1-26.
Vancouver ÖZER E , DURUTÜRK B , SANAL Y . GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ ALAN BİREYLERİN EĞİTİME KATILIM AMAÇLARI VE GİRİŞİMCİLİĞE YÖNELİK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 17(1): 26-1.