Year 2019, Volume 17, Issue 1, Pages 41 - 54 2019-03-26

TÜRKİYE’DE GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİ BİREYLERİN MESLEKİ EĞİTİMİ VE İSTİHDAMI: TOPLUMLA SOSYAL HİZMET SAHA ÖRNEĞİ

Sema BUZ [1] , Büşra USLU [2]

165 259

Sosyal hizmet, birey, grup ve toplulukların refahını arttırmak ve sosyal adaleti ilerletmek için çaba gösteren bir disiplin ve meslektir. Destekleyici, koruyucu, önleyici, tedavi edici ve geliştirici işlevleri bulunan sosyal hizmet birey, grup ve toplumların iyilik hallerinin mümkün olan en yüksek düzeye gelmesi için temel değerler çerçevesinde çalışır. Bu makalede, sosyal hizmet disiplini açısından göç eden Suriyeli bireylerin mesleki eğitimleri ve istihdamları yasal ve sosyal boyutları ile ele alınmıştır. Göç edenler açısından mesleki eğitim ve istihdam olanaklarıa ilişkin güncel durum ortaya konmaya çalışılmıştır. Ayrıca, İzmir ilinde gerçekleştirilen Suriyeli bireylerin mesleki eğitimi ve istihdamı konulu bir proje sosyal hizmet saha örneği boyutu olması nedeniyle ele alınmıştır. Bu proje toplumla sosyal hizmet perspektifinde ele alınmış, proje süreci ve sonuçlarına yer verilmiş ve projeye toplum incelemesi, toplumla ilişkiler, planlama, örgütleme, eşgüdüm ve eğitim başlıkları çerçevesinde ayrıntılı olarak yer verilmiştir.  

Toplumla sosyal hizmet, Suriyeliler, güçlendirme, mesleki eğitim, istihdam
  • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (mülga) (2016). Türkiye’de Geçici Koruma Statüsündeki Suriye Vatandaşlarına Yönelik Sosyal Uyum ve Psikososyal Destek Koordinasyon ve Planlama Çalıştay Raporu. Ankara. Akan, Y., & Arslan, İ. (2008). Türkiye Üzerine Bir Uygulama Göç Ekonomisi. Ankara: Baran Matbaacılık. Alkan, C., Doğan, H. ve Sezgin S. İ. (2001). Mesleki ve Teknik Eğitimin Esasları, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
  • Anadolu Ajansı (2018). Suriyelilerin işgücü piyasasına katılımı. Erişim Adresi: http://www.memleket.com.tr/suriyelilerin-isgucu-piyasasina-katilimi-1356179h.htm BMMYK (2017). Inter-agency Information Sharing Portal. Erişim Adresi: http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php Erdoğan, M. (2018). Türkiye'deki Suriyeliler Toplumsal Kabul ve Uyum. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları. Erdoğan, M. (2017). Suriyeliler Barometresi, Suriyelilerle Uyum İçinde Yaşamanın Çerçevesi Yönetici Özeti. Erişim Adresi: https://mmuraterdogan.files.wordpress.com/2017/12/sb-2107-yc3b6netici-c3b6zeti-06122017.pdf Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (2016). ‘Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik. Erişim Adresi: http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma-saglanan-yabancilarin-calisma-izinlerine-dair-yonetmelik_333_336_10157_icerik ILO (1999). Decent Work, International Labour Conference, 87th Seesion 1999, Report of the Director General, Geneva Işığıçok, Ö. (2005). 21. Yüzyılda İstihdam ve İnsana Yakışır İş. Bursa: Ezgi Kitabevi. İNGEV ve Ipsos Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (2017). Mülteci Hayatlar Monitörü. Erişim Adresi: https://www.ipsos.com/tr-tr/multeci-hayatlar-monitoru-yayinda Kalkınma Bakanlığı (mülga) (2014). Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) Mesleki Eğitimin Yeniden Yapılandırılması Çalışma Grubu Raporu. Ankara. Kaygısız, İ. (2017). Suriyeli Mültecilerin Türkiye İşgücü Piyasasına Etkileri. Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Yayınları: İstanbul. Koçyıldırım, Ş.(1992) Toplumsal Hizmetlerde Halk Katılımı. Ankara. Kut, S. (1988) Sosyal Hizmet Mesleği Nitelikleri, Temel Unsurları, Müdahale Yöntemleri. Ankara. Resmi Gazete (2014). Sayı: 29153. Geçici Koruma Yönetmeliği. Erişim Adresi: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141022-15.htm Resmi Gazete (1986). Sayı: 19139. Mesleki Eğitim Kanunu. Erişim Adresi: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3308.pdf T.C.İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. (2019, March 10). Geçici Koruma. Erişim Adresi: http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik Wolfbein, S. L. (1967). Education and Training for Full Employment. London: Columbia University Press. Yıldız, İ. (2018). Türkiye'ye Uluslararası Göçler ve Türkiye'nin Göç Politikası. Ankara: Bizim Büro Matbaacılık.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Beşeri Bilimler Sayısı
Authors

Orcid: 0000-0002-8326-3732
Author: Sema BUZ

Author: Büşra USLU

Dates

Publication Date: March 26, 2019

Bibtex @research article { cbayarsos544744, journal = {Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-4796}, eissn = {2146-2844}, address = {Celal Bayar University}, year = {2019}, volume = {17}, pages = {41 - 54}, doi = {10.18026/cbayarsos.544744}, title = {TÜRKİYE’DE GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİ BİREYLERİN MESLEKİ EĞİTİMİ VE İSTİHDAMI: TOPLUMLA SOSYAL HİZMET SAHA ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {BUZ, Sema and USLU, Büşra} }
APA BUZ, S , USLU, B . (2019). TÜRKİYE’DE GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİ BİREYLERİN MESLEKİ EĞİTİMİ VE İSTİHDAMI: TOPLUMLA SOSYAL HİZMET SAHA ÖRNEĞİ. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (1), 41-54. DOI: 10.18026/cbayarsos.544744
MLA BUZ, S , USLU, B . "TÜRKİYE’DE GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİ BİREYLERİN MESLEKİ EĞİTİMİ VE İSTİHDAMI: TOPLUMLA SOSYAL HİZMET SAHA ÖRNEĞİ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2019): 41-54 <http://dergipark.org.tr/cbayarsos/issue/44164/544744>
Chicago BUZ, S , USLU, B . "TÜRKİYE’DE GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİ BİREYLERİN MESLEKİ EĞİTİMİ VE İSTİHDAMI: TOPLUMLA SOSYAL HİZMET SAHA ÖRNEĞİ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2019): 41-54
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİ BİREYLERİN MESLEKİ EĞİTİMİ VE İSTİHDAMI: TOPLUMLA SOSYAL HİZMET SAHA ÖRNEĞİ AU - Sema BUZ , Büşra USLU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18026/cbayarsos.544744 DO - 10.18026/cbayarsos.544744 T2 - Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 41 EP - 54 VL - 17 IS - 1 SN - 1304-4796-2146-2844 M3 - doi: 10.18026/cbayarsos.544744 UR - https://doi.org/10.18026/cbayarsos.544744 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi TÜRKİYE’DE GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİ BİREYLERİN MESLEKİ EĞİTİMİ VE İSTİHDAMI: TOPLUMLA SOSYAL HİZMET SAHA ÖRNEĞİ %A Sema BUZ , Büşra USLU %T TÜRKİYE’DE GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİ BİREYLERİN MESLEKİ EĞİTİMİ VE İSTİHDAMI: TOPLUMLA SOSYAL HİZMET SAHA ÖRNEĞİ %D 2019 %J Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-4796-2146-2844 %V 17 %N 1 %R doi: 10.18026/cbayarsos.544744 %U 10.18026/cbayarsos.544744
ISNAD BUZ, Sema , USLU, Büşra . "TÜRKİYE’DE GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİ BİREYLERİN MESLEKİ EĞİTİMİ VE İSTİHDAMI: TOPLUMLA SOSYAL HİZMET SAHA ÖRNEĞİ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17 / 1 (March 2019): 41-54. https://doi.org/10.18026/cbayarsos.544744
AMA BUZ S , USLU B . TÜRKİYE’DE GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİ BİREYLERİN MESLEKİ EĞİTİMİ VE İSTİHDAMI: TOPLUMLA SOSYAL HİZMET SAHA ÖRNEĞİ. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 17(1): 41-54.
Vancouver BUZ S , USLU B . TÜRKİYE’DE GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİ BİREYLERİN MESLEKİ EĞİTİMİ VE İSTİHDAMI: TOPLUMLA SOSYAL HİZMET SAHA ÖRNEĞİ. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 17(1): 54-41.