Year 2018, Volume 8, Issue 2, Pages 179 - 197 2018-12-29

Türk Lirası Referans Faiz Oranı’nı (TRLIBOR) Etkileyen Makroekonomik Faktörlerin Analizi

Murat Akkaya [1]

41 264

Faiz oranlarının ekonomide önemli bir rolü bulunmaktadır. Faiz oranlarındaki değişimler ekonomiyi ve finansal piyasaları olumlu ve/veya olumsuz etkileyebilmektedir. Ayrıca faiz oranları fon kanallarını etkilemektedir. TRLIBOR, Türk Lirası Bankalararası Teklif Oranı olarak belirlenen referans faiz oranının kısaltmasıdır ve LIBOR'a eşdeğerdir. Bu çalışmanın amacı Türk Lirası Referans Faiz Oranı’nı etkileyen makroekonomik faktörlerin belirlenmesidir. Bu çalışmada yedi değişken, 2003:01- 2017:06 dönemi ve ARDL Modeli (Otoregresif Dağıtık Gecikme Testi) kullanılmıştır. Reel Efektif Döviz Kuru ve Tüketici Fiyatları Endeksi kısa ve uzun vadede anlamlı bulunmuştur. Granger nedensellik testi sonuçlarına göre TRLIBOR’dan Reel Efektif Döviz Kuru ve Tüketici Fiyatları Endeksi’ne doğru işleyen tek yönlü nedensellik bulunmaktadır.  Varyans Ayrıştırma Testi sonuçlarına göre; TRLIBOR’daki hata varyansının önemli bir kısmı kendisi tarafından açıklanmakta, Reel Efektif Döviz Kuru % 1,21’ini ve Tüketici Fiyatları Endeksi ise % 4, 90’nını açıklamaktadır.

Faiz Oranları, TRLIBOR, ARDL Model, Reel Efektif Döviz Kuru
  • Amaefula, C.G. (2016). Long-run relationship between interest rate and inflation: Evidence from Nigeria, Journal of Economics and Finance, 7(3): 24-28Apergis, N., & Eleftheriou, S. (2002). Interest rates, inflation, and stock prices: The case of the Athens Stock Exchange, Journal of Policy Modeling, 24(3): 231-236Asari, F. F. A. H., Baharuddin, N. S., Jusoh, N., Mohamad, Z., Shamsudin, N., & Jusoff, K. (2011). A Vector Error Correction Model (VECM) approach in explaining the relationship between interest rate and inflation towards exchange rate volatility in Malaysia, World Applied Sciences Journal, 12(3): 49-56Berument, H., & Malatyali, K. (2001). Determinants of interest rates in Turkey, Russian & East European Finance and Trade, 37(1): 5-16Booth, G. G., & Ciner, C. (2001). The relationship between nominal interest rates and inflation: International evidence, Journal of Multinational Financial Management, 11(3): 269-280Brown, R. L., Durbin, J., & Evans, J. M. (1975). Techniques for testing the constancy of regression relationships over time, Journal of the Royal Statistical Society Series B (Methodological), 149-192Cologni, A., & Manera, M. (2008). Oil prices, inflation and interest rates in a structural cointegrated VAR Model for the G-7 Countries, Energy Economics, 30(3): 856-888Doğan, B., Eroğlu, Ö., & Değer, O. (2016). The causal relationship between inflation and interest rates: The case of Turkey, Çankırı Karatekin University Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences, 6(1): 405-425Edison, H. J., & Pauls, B. D. (1993). A re-assessment of the relationship between real exchange rates and real interest rates: 1974–1990, Journal of Monetary Economics, 31(2): 165-187Engle, R. F., & Granger, C. W. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing, Econometrica: Journal of the Econometric Society, 251-276Granger, C. W. (1969). Investigating Causal relations by econometric models and cross-spectral methods, Econometrica: Journal of the Econometric Society, 37(3): 424-438Hashemzadeh, N., & Taylor, P. (1988). Stock prices, money supply, and interest rates: The question of causality, Applied Economics, 20(12): 1603-1611Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors, Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2-3): 231-254Johansen, S., & Juselius, K. (1990). Maximum likelihood estimation and inference on cointegration—with applications to the demand for money, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52(2): 169-210Kalulumia, P. (2002). Effects of government debt on interest rates: Evidence from causality tests in Johansen-Type Models, Working Papers, Cahiers De Recherche.Karaca, O. (2005). Türkiye’de faiz oranı ile döviz kuru arasındaki ilişki: Faizlerin düşürülmesi kurları yükseltir mi?, Discussion Paper, Turkish Economic Association.Laubach, T. (2007). New evidence on the interest rate effects of budget deficits and debt, Working Paper, Board of Governors of the Federal Reserve System.Lee, B. S. (1992). Causal relations among stock returns, interest rates, real activity, and inflation, The Journal of Finance, 47(4): 1591-1603Mahdi, S., & Masood, S. (2011). The long run relationship between interest rates and inflation in Iran: Revisiting Fisher’s Hypothesis, Journal of Economics and International Finance, 3(14): 705-712Mercan, M. (2013). Enflasyon ve nominal faiz oranları arasındaki uzun dönem ilişkinin Fisher Hipotezi çerçevesinde test edilmesi: Türkiye Örneği, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 4(27): 368-384Mok, H. M. (1993). Causality of interest rate, exchange rate and stock prices at stock market open and close in Hong Kong, Asia Pacific Journal of Management, 10(2): 123-143Narayan, P. K., & Smyth, R. (2006). What determines migration flows from low‐income to high‐income countries? An empirical investigation of Fiji–Us Migration 1972–2001, Contemporary Economic Policy, 24(2): 332-342Pesaran, M. H., & Pesaran, B. (1997). Working with Microfit 4.0: Interactive econometric analysis; [Windows version]. Oxford University Press.Pesaran, M. H., & Shin, Y. (1998). An Autoregressive Distributed-Lag Modelling approach to cointegration analysis, Econometric Society Monographs, 31: 371-413Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds Testing approaches to the analysis of level relationships, Journal of Applied Econometrics, 16(3): 289-326Phillips, P. C., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression, Biometrika, 75(2): 335-346Sever, E., & Mızrak, Z. (2007). Döviz kuru, enflasyon ve faiz oranı arasındaki ilişkiler: Türkiye Uygulaması, Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 1(13): 264-283Tanrıöver, B., & Yamak, N. (2015). Nominal faiz oranı-genel fiyat düzeyi ilişkisinin Gibson Paradoksu çerçevesinde analizi, Maliye Dergisi, 168: 186-200Turan, G., & Curri, V. (2014). Is there any Fisherian link between nominal interest rate and inflation in Albania?, Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(13): 334-341Wang, Y. S., & Chueh, Y. L. (2013). Dynamic transmission effects between the interest rate, the US Dollar, and gold and crude oil prices, Economic Modelling, 30: 792-798
Primary Language tr
Subjects Economics
Journal Section Karatekin İİBF
Authors

Orcid: 0000-0002-7071-8662
Author: Murat Akkaya
Institution: İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { ckuiibfd412456, journal = {Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi}, issn = {1308-5549}, eissn = {2147-4206}, address = {Cankiri Karatekin University}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {179 - 197}, doi = {10.18074/ckuiibfd.412456}, title = {Türk Lirası Referans Faiz Oranı’nı (TRLIBOR) Etkileyen Makroekonomik Faktörlerin Analizi}, key = {cite}, author = {Akkaya, Murat} }
APA Akkaya, M . (2018). Türk Lirası Referans Faiz Oranı’nı (TRLIBOR) Etkileyen Makroekonomik Faktörlerin Analizi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 8 (2), 179-197. DOI: 10.18074/ckuiibfd.412456
MLA Akkaya, M . "Türk Lirası Referans Faiz Oranı’nı (TRLIBOR) Etkileyen Makroekonomik Faktörlerin Analizi". Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi 8 (2018): 179-197 <http://dergipark.org.tr/ckuiibfd/issue/41863/412456>
Chicago Akkaya, M . "Türk Lirası Referans Faiz Oranı’nı (TRLIBOR) Etkileyen Makroekonomik Faktörlerin Analizi". Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi 8 (2018): 179-197
RIS TY - JOUR T1 - Türk Lirası Referans Faiz Oranı’nı (TRLIBOR) Etkileyen Makroekonomik Faktörlerin Analizi AU - Murat Akkaya Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18074/ckuiibfd.412456 DO - 10.18074/ckuiibfd.412456 T2 - Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 179 EP - 197 VL - 8 IS - 2 SN - 1308-5549-2147-4206 M3 - doi: 10.18074/ckuiibfd.412456 UR - https://doi.org/10.18074/ckuiibfd.412456 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences Türk Lirası Referans Faiz Oranı’nı (TRLIBOR) Etkileyen Makroekonomik Faktörlerin Analizi %A Murat Akkaya %T Türk Lirası Referans Faiz Oranı’nı (TRLIBOR) Etkileyen Makroekonomik Faktörlerin Analizi %D 2018 %J Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi %P 1308-5549-2147-4206 %V 8 %N 2 %R doi: 10.18074/ckuiibfd.412456 %U 10.18074/ckuiibfd.412456
ISNAD Akkaya, Murat . "Türk Lirası Referans Faiz Oranı’nı (TRLIBOR) Etkileyen Makroekonomik Faktörlerin Analizi". Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi 8 / 2 (December 2018): 179-197. https://doi.org/10.18074/ckuiibfd.412456