Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1308-5549 | e-ISSN 2147-4206 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Çankırı Karatekin Üniversitesi |


Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi (ISSN:1308-5549, e-ISSN:2147-4206), yılda iki defa (Haziran ve Aralık) yayınlanmakta olan hakemli bir dergidir. Dergiye sunulan makaleler, en az iki bağımsız hakem tarafından değerlendirilmektedir. Dergide, Türkçe ve İngilizce dillerinde makaleler yayımlanmaktadır. Dergide Ekonometri, İşletme, İktisat, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sosyal Hizmet, Sağlık Kurumları Yönetimi başta olmak üzere çeşitli İİBF anabilim dallarında özgün çalışmaların yanı sıra çeviri eserlere ve kitap değerlendirmelerine de yer verilmektedir.

Dergiye gönderilen çalışma sayısının yoğunluğu, çalışmayı değerlendirmek üzere atanan hakemlerden dönüş alınamaması gibi nedenlere bağlı olarak çalışmaların değerlendirilme sürelerinde gecikmeler yaşanmaktadır.  

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISSN 1308-5549 | e-ISSN 2147-4206 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Çankırı Karatekin Üniversitesi |
Kapak Resmi


Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi (ISSN:1308-5549, e-ISSN:2147-4206), yılda iki defa (Haziran ve Aralık) yayınlanmakta olan hakemli bir dergidir. Dergiye sunulan makaleler, en az iki bağımsız hakem tarafından değerlendirilmektedir. Dergide, Türkçe ve İngilizce dillerinde makaleler yayımlanmaktadır. Dergide Ekonometri, İşletme, İktisat, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sosyal Hizmet, Sağlık Kurumları Yönetimi başta olmak üzere çeşitli İİBF anabilim dallarında özgün çalışmaların yanı sıra çeviri eserlere ve kitap değerlendirmelerine de yer verilmektedir.

Dergiye gönderilen çalışma sayısının yoğunluğu, çalışmayı değerlendirmek üzere atanan hakemlerden dönüş alınamaması gibi nedenlere bağlı olarak çalışmaların değerlendirilme sürelerinde gecikmeler yaşanmaktadır.  

Haziran 2020 Son Sayı
Cilt 10 - Sayı 1 - 30 Haz 2020
 1. GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN İŞSİZLİK HİSTERİSİNİN İNCELENMESİ: FOURIER ADF TEST BULGULARI
  Sayfalar 1 - 14
  Faruk MİKE , Ali Eren ALPER
 2. ASKERİ DEĞİŞİM: SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÖNEM ÜZERİNE İNCELEME
  Sayfalar 15 - 42
  Barış ATEŞ
 3. Rational and Irrational Dynamics of Automobile Demand in Turkey
  Sayfalar 43 - 61
  Volkan KAYMAZ , Avni Aykutalp AKDAĞ
 4. Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Borsalarda Ortalama-Varyans ve Tek Endeks Optimizasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 63 - 79
  Oktay ÖZKAN , Recep ÇAKAR
 5. Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinin Refah Düzeyini Etkileyen Faktörlere Yönelik Karşılaştırmalı Bir Patika Analizi
  Sayfalar 81 - 95
  Leyla YÜCEL
 6. TÜRKİYE’DE TURİZM VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ DOĞRUSAL OLMAYAN NEDENSELLİK İLİŞKİSİ
  Sayfalar 97 - 117
  Esra BALLI , Çiler SİGEZE , Nuran COŞKUN
 7. Mobil Ödeme Teknolojisi Kabulünün Teknoloji Kabul Modeli ile İncelenmesi: Ampirik Bir Araştırma
  Sayfalar 119 - 145
  Ceylan BOZPOLAT , Hülya SEYHAN
 8. Türkiye İmalat Sanayii'nde Endüstri İçi Ticaretin Ölçülmesi: 1997-2017 Dönemi
  Sayfalar 147 - 177
  İsmail KÜÇÜKAKSOY , Ezgi KOPUK
 9. Unemployment, Exchange Rate and Exchange Rate Volatility Relation: Analysis for Turkey
  Sayfalar 179 - 209
  Gülsüm AKARSU
 10. Türkiye Muhasebe Standartlarının (TMS) Türk Sigortacılık Sektörü Üzerindeki Etkileri
  Sayfalar 211 - 243
  Erol YENER
 11. Süreç Verilerinin Normal Dağılışa Uymadığı Durumlarda Kullanılan Süreç Yetenek Analizi Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 245 - 276
  Esin Cumhur YALÇIN , Cenk ÖZLER , Ali Kemal ŞEHİRLİOĞLU
 12. Enerji, Çevre ve Sera Gazları
  Sayfalar 277 - 303
  Selahattin ERDOĞAN
 13. Ters Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Global2000 Firmalarında Kaynak Tahsisi
  Sayfalar 305 - 318
  Süleyman ÇAKIR
 14. TEDARİK ZİNCİRİ MÜŞTERİ ENTEGRASYONUNUN FİRMA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÜRÜN İNOVASYON KAPASİTESİNİN ARACI ROLÜ
  Sayfalar 319 - 348
  Bülent YILDIZ , Behzat SAYIN
 15. İşyeri Zorbalığına Çatışma Perspektifinden Bakışın Doğrusal ve Bulanık Mantık Yöntemleriyle Değerlendirilmesi
  Sayfalar 349 - 370
  Esra ERENLER TEKMEN , Ela ÖZKAN CANBOLAT CANBOLAT, Fatma SAĞLAM
 16. SWARA TABANLI WSM VE CODAS YÖNTEMLERİ İLE BİYOKİMYA HORMON CİHAZI SEÇİMİ
  Sayfalar 371 - 396
  Aşkin ÖZDAĞOĞLU , Murat Kemal KELEŞ , Fatma YÖRÜK EREN
Dizinler