Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 1308-5549 | e-ISSN 2147-4206 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Çankırı Karatekin Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd


Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi (ISSN:1308-5549, e-ISSN:2147-4206), yılda iki defa (Haziran ve Aralık) yayınlanmakta olan hakemli bir dergidir. Dergiye sunulan makaleler, en az iki bağımsız hakem tarafından değerlendirilmektedir. Dergide, Türkçe ve İngilizce dillerinde makaleler yayımlanmaktadır. Dergide Ekonometri, İşletme, İktisat, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sosyal Hizmet, Sağlık Kurumları Yönetimi başta olmak üzere çeşitli İİBF anabilim dallarında özgün çalışmaların yanı sıra çeviri eserlere ve kitap değerlendirmelerine de yer verilmektedir.

Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi

ISSN 1308-5549 | e-ISSN 2147-4206 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Çankırı Karatekin Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd
Kapak Resmi


Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi (ISSN:1308-5549, e-ISSN:2147-4206), yılda iki defa (Haziran ve Aralık) yayınlanmakta olan hakemli bir dergidir. Dergiye sunulan makaleler, en az iki bağımsız hakem tarafından değerlendirilmektedir. Dergide, Türkçe ve İngilizce dillerinde makaleler yayımlanmaktadır. Dergide Ekonometri, İşletme, İktisat, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sosyal Hizmet, Sağlık Kurumları Yönetimi başta olmak üzere çeşitli İİBF anabilim dallarında özgün çalışmaların yanı sıra çeviri eserlere ve kitap değerlendirmelerine de yer verilmektedir.

Cilt 9 - Sayı 1 - Haz 2019
 1. Ilgaz Dağında Kış Turizm Talebi ve Gelişimi
  Sayfalar 1 - 27
  Gülizar AKKUŞ
 2. İşletme ve Kümelerde Stratejinin Önemi ve Komşu Alan Stratejik Yaklaşımı
  Sayfalar 29 - 50
  Çağrı Bacak, Bekir Tolga Arıcan
 3. Rassal Etkiler Multinomial Logit Model için Bayesyen ve Klasik Yaklaşım: Türkiye’de Dinamik Yoksulluk Örneği
  Sayfalar 51 - 71
  ÇİLER SİGEZE, SEDA ŞENGÜL
 4. Pozitif Psikolojik Sermaye, Duygusal Emek ve Görev-Bağlamsal Performans Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bankacılık ve Sigortacılık Sektöründe Bir Çalışma
  Sayfalar 73 - 99
  Ali ACARAY
 5. The Impacts of Economic Crises on Health Behaviors of Population: An ARDL Bounds Testing Approach
  Sayfalar 101 - 123
  Ümit ÇIRAKLI, Hasan Hüseyin YILDIRIM
 6. An Empirical Analysis for Energy Consumption, Trade Openness and Economic Growth of OECD Countries
  Sayfalar 125 - 143
  Tuncer Gövdeli
 7. Orta Gelir Tuzağı Bağlamında İhracatta Ürün Çeşitliliği ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 145 - 168
  Müge MANGA
 8. Entelektüel Sermaye – Firma Değeri İlişkisi: Borsa İstanbul’da Ampirik Bir Analiz
  Sayfalar 169 - 193
  Abdulkadir Barut, Mehmet Emin Karabayır, Mustafa Torusdağ
 9. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Reaksiyon Fonksiyonu Tahmini
  Sayfalar 195 - 224
  Erhan Öruç
 10. Marka Nefretinin Nedenleri ve Sonuçları Üzerine Antakya’da Görgül Bir Çalışma
  Sayfalar 225 - 243
  BETÜL BALIKÇIOĞLU, FATİH MEHMET KIYAK
 11. Girişimcilik Kapasitesinin Bulanık Mantık Yaklaşımıyla Ölçülmesi ve Bir Uygulama
  Sayfalar 245 - 275
  Enver ÇAKIN
 12. Food Advertising Targeted at Children: Examining the Effects of Parent’s Personal Moral Philosophy, Parenting Style, and Gender
  Sayfalar 277 - 300
  Öznur Özkan Tektaş
 13. OECD Ülkelerinin Lojistik Performanslarının SWARA Tabanlı EDAS Yöntemi ile Değerlendirilmesi
  Sayfalar 301 - 325
  Ayşe Cansu Gök Kısa, Ejder AYÇİN
Dizinler