Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1308-5549 | e-ISSN 2147-4206 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Çankırı Karatekin Üniversitesi |


Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi (ISSN:1308-5549, e-ISSN:2147-4206), yılda iki defa (Haziran ve Aralık) yayınlanmakta olan hakemli bir dergidir. Dergiye sunulan makaleler, en az iki bağımsız hakem tarafından değerlendirilmektedir. Dergide, Türkçe ve İngilizce dillerinde makaleler yayımlanmaktadır. Dergide Ekonometri, İşletme, İktisat, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sosyal Hizmet, Sağlık Kurumları Yönetimi başta olmak üzere çeşitli İİBF anabilim dallarında özgün çalışmaların yanı sıra çeviri eserlere ve kitap değerlendirmelerine de yer verilmektedir.

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISSN 1308-5549 | e-ISSN 2147-4206 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Çankırı Karatekin Üniversitesi |
Kapak Resmi


Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi (ISSN:1308-5549, e-ISSN:2147-4206), yılda iki defa (Haziran ve Aralık) yayınlanmakta olan hakemli bir dergidir. Dergiye sunulan makaleler, en az iki bağımsız hakem tarafından değerlendirilmektedir. Dergide, Türkçe ve İngilizce dillerinde makaleler yayımlanmaktadır. Dergide Ekonometri, İşletme, İktisat, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sosyal Hizmet, Sağlık Kurumları Yönetimi başta olmak üzere çeşitli İİBF anabilim dallarında özgün çalışmaların yanı sıra çeviri eserlere ve kitap değerlendirmelerine de yer verilmektedir.

Aralık 2019 Son Sayı
Cilt 9 - Sayı 2 - 31 Ara 2019
 1. Dynamic Panel Data Analysis of the Relationship between Economic Freedom and Tourism
  Sayfalar 327 - 343
  Adnan MUSLIJA , Elma SATROVİC , Namik COLAKOVIC
 2. Foucault, Hardt ve Negri’de Biyoiktidar: Küreselleşme, Özne ve Çokluk Hali
  Sayfalar 345 - 363
  Bilge DURUTÜRK
 3. Ülke Kredi Notları ve Temel Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Analizi: Üst Orta Gelirli Ülkeler Üzerine Bir Uygulama
  Sayfalar 365 - 380
  Atakan DURMAZ , Ümit YILDIZ
 4. ÖRGÜTSEL-SOSYAL DESTEK ile DUYGUSAL ZEKANIN İŞ ve YAŞAM TATMİNİ ÜZERİNE ETKİSİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 381 - 399
  Mihriban CİNDİLOĞLU DEMİRER , Sema POLATCI
 5. TÜRKİYE’DE FAKTORİNG ŞİRKETLERİNİN SERMAYE YAPISININ BELİRLEYİCİLERİ
  Sayfalar 401 - 423
  Asim Alpay PARLAK , Güven SAYILGAN
 6. Dolaylı-Dolaysız Vergiler Temelinde Bütçe Dengesinin İktisadi Büyümeye Etkisi: Türkiye ve Almanya Örneği
  Sayfalar 425 - 448
  Aytekin BEKTAŞ
 7. Türkiye’de Kamu Eğitim Harcamalarının Gelişimi ve OECD Ülkeleri ile PISA Etkinlik Karşılaştırması
  Sayfalar 449 - 474
  Önder ÇALCALI
 8. Bireysel Müşterilerin Mobil Bankacılık Kullanım Niyetini Etkileyen Faktörler
  Sayfalar 475 - 506
  Hacer PAÇAN ÖZCAN , Şenay SABAH ÇELİK , Alper ÖZER
 9. Şirketlerin Türev Ürün Kullanımını Etkileyen Faktörler: Borsa İstanbul’da Bir Araştırma
  Sayfalar 507 - 534
  Özgür DURMUŞ , Ender COŞKUN
 10. Örgütsel Adalet Algısı ve Örgütlerde İntikam Niyeti Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
  Sayfalar 535 - 557
  İşıl USTA , Serol KARALAR , Tülay DEMİRALAY
 11. Gri Hedef Programlama ile İşgücü Çizelgeleme Karar Problemlerinin Çözümü
  Sayfalar 559 - 591
  Gülper BASMACI , Aslı ÖZDEMİR
 12. Fortune 500 Listesinde Yer Alan Otomotiv Sektörü Firmalarının SWARA Destekli COPRAS Yöntemi İle Değerlendirilmesi
  Sayfalar 593 - 611
  Eda ÇINAROĞLU
Dizinler