Dergi Hakkında

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Bahar ve Güz dönemlerinde yılda iki sayı olarak yayımlanan hakemli bir dergidir. Dergiye gönderilen makalelerin daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler, yayımlanmamış olmak ve sunulduğu toplantı ve tarihi açıkça belirtilmek şartıyla kabul edilebilir. Yayımlanan yazıların sorumluluğu tümüyle yazar(lar)a aittir.


AMAÇ VE KAPSAM


Derginin amacı, iktisadi ve idari bilimlerler alanında bilimsel kalitesi yüksek ve özgün çalışmalara yer vererek, ulusal ve uluslararası alanda iktisadi ve idari bilimlerle ilgili literatüre katkı sağlamaktır.


Dergide Ekonometri, İşletme, İktisat, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sosyal Hizmet, Sağlık Kurumları Yönetimi başta olmak üzere çeşitli İİBF anabilim dallarında özgün çalışmaların yanı sıra çeviri eserlere de yer verilmektedir.


Gizlilik Beyanı


Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi sitesine girilen her türlü iletişim bilgileri derginin amaçları için özel olarak kullanılacak, üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşılmayacaktır.


YAZILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİMİ


Makale çalışmaları DERGİPARK üzerinden kabul edilmektedir. Sistem üzerinden makale gönderemede sorun yaşayan yazar(lar) iibfdergi@karatekin.edu.tr  adresine E-mail yazarak sorunu iletebilirler.


Dergiye gelen ve editör tarafından uygun bulunan yazılar, konuyla ilgili en az iki hakeme gönderilir. Editör tarafından uygun bulunan çalışmalar, Yayın Kurulu’nca çift körleme hakemlik tarzında değerlendirilir. Hakemlerin isimleri gizli tutulur ve raporlar beş yıl süreyle saklanır. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde, editör yazıyı üçüncü hakeme gönderilebilir veya hakem raporları çerçevesinde nihai kararı verebilir. Editör, esasa yönelik olmayan editoryal düzeltmeler yapabilir. Yazarlar, hakem raporlarda katılmadıkları hususlar varsa, gerekçeli ve yazılı itiraz hakkına sahiptir.


Yayımlanması kabul edilen yazıların telif hakkı (yazılı ve elektronik ortamda tüm yayın hakları) Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne devredilmiş sayılır. Yayınlanması kabul edilen yazıların telif haklarının devri için yayın kurulu tarafından hazırlanan form imzalanıp faks/mail/posta yoluyla yazışma adresine gönderilmelidir. Telif Hakkı Devir Formu kabul edilen yazılar için yazara(lara) gönderilecektir.


Dergi basımından sonra her bir sorumlu yazara iki adet basılı dergi gönderilmektedir. 


AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI


Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Açık Erişim politikasını benimsemiş bir dergi olup, dergide yayınlanan makaleler, bilimsel etik ve kurallara uygun olarak atıf yapılması şartıyla, internet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir. İçeriğin ticari amaçlı kullanımı için üniversiteden yazılı izin alınması gereklidir. 


 


İletişim


Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, ÇANKIRI/TÜRKİYE


Tel: +90 376 218 95 45

Faks: +90 376 218 95 46

E-posta: iibfdergi@karatekin.edu.tr