Editör

Doç. Dr. Emre Şahin DÖLARSLAN

Editör Yardımcıları

Dr. Öğr. Üyesi Pembe GÜÇLÜ

Dr. Öğr. Üyesi Burçin CANAR

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sedat UĞUR

Dr. Öğr. Üyesi Burçin CANAR

Turkey
burcincanar@karatekin.edu.tr
Konular: Bölgesel Çalışmalar,Türk Dış Politikası
Kurum: ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sedat UĞUR

Turkey
sedatugur@karatekin.edu.tr
Konular: Yoksulluk Çalışmaları,İktisat Teorisi,Gelişme Ekonomisi - Mikro,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: Çankırı Karatekin Üniversitesi