Editör

Doç. Dr. Emre Şahin DÖLARSLAN

Editör Yardımcıları

Dr. Öğr. Üyesi Pembe GÜÇLÜ

Dr. Öğr. Üyesi Burçin CANAR

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sedat UĞUR

Dr. Öğr. Üyesi Burçin CANAR

Turkey
burcincanar@karatekin.edu.tr
Konular: Türk Dış Politikası,Bölgesel Çalışmalar
Kurum: ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sedat UĞUR

Turkey
sedatugur@karatekin.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,Gelişme Ekonomisi - Mikro,İktisat Teorisi,Yoksulluk Çalışmaları
Kurum: Çankırı Karatekin Üniversitesi