Year 2014, Volume 2, Issue 1, Pages 143 - 155 2014-06-01

Bilimsel Yayın Hazırlama Teknikleri
Basic Principles for Preperation of Scientific Publication

Osman Tiryaki [1]

722 17811

Bu çalışmada bilimsel yayınlarda ortak olan kural ve ilkelerden bahsedilmiştir. Öğrenciler de dahil olmak üzere belli bir bilgi birikimi olan her araştırıcının yararlanacağı şekilde çok açık örneklerle makale yazma kuralları özetlenmiştir. Başlık, yazar(lar) ve özet kısımlarıyla ilgili kısa açıklamalar verildikten sonra, editör ve okuyucular için makale akışını izlemekte bir yol haritası olan IMRAD formatı bölüm geniş bir şekilde ele alınmıştır. Sonra kaynaklara atıf ve kaynak listesi oluşturma değişik alternatifleri ile ele alınmıştır. Atıflarda, aşırma (intihal) suçlamasına muhatap olmamak için canlı örnekler verilmiştir. Daha sonra özel olarak da sayı, birimler, semboller ve % işareti gibi konulara değinilmiş bunların doğru kullanımına SC-İndeksli dergilerden örnekler verilmiştir. Özellikle bunlara çizelgelerde örnekler verilerek yapılan hatalar ortaya konmuştur
Common rules and principles used in scientific papers were presented in this study. Paper writing rules were demonstrated with clear examples as to be used by every researcher with a certain knowledge. Initially, brief explanations were provided about title, authors and abstract. Then, the section about IMRAD format, a guide for editor and readers to follow the flow of paper, was broadly explained. After that, referencing and reference list creation were considered with different examples. Possible plagiarisms were presented with actual cases to prevent such plagiarisms from the referred papers. Through the next section, proper uses of numbers, units, symbols and % indicators were mentioned and examples were provided from SCI-Indexed Journals. Erronious uses were presented about the use of such characters especially in tables
 • Akı, F.N., 2011. Bilimsel Makale Nasıl Yazılır ? http://www.tamsat.org.tr/bilim/2011/10/01/bilimsel-makale- nasil-yazilir/ (Erişim 08. 03. 2014).
 • Anonim, 2014a Bilimsel Bir Makale Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler http://www.metu.edu.tr /~sahin/yayin/makalenasilyazilir.pdf(Erişim 08. 03. 2014).
 • Anonim, 2014b. Tarım Bilimleri Dergisi-Journal Of Agrıcultural Scıences, Yazım Kuralları http://tarimbilimleri.agri.ankara.edu.tr/formlar/Kurallar.pdf(Erişim 08. 03. 2014).
 • Anonymous, 2014. The Structure, Format, Content, and Style of a Journal-Style Scientific Paper How to write a paper in scientific journal style and format http://abacus.bates.edu/~ganderso/biology/resources/ writing/HTWsections.html (Erişim 08. 03. 2014).
 • BIPM, 2006. The International System of Units (SI), Bureau International des Poids et Mesures 8th edition 2006, http://www.bipm.org/utils/common/pdf/si_brochure_8_en.pdf(Erişim 08. 03. 2014).
 • Intergouvernementale de la Convention du Mètre
 • Blackwell,·J., Martin, J., 2014. A Scientific Approach to Scientific Writing, Springer ISBN 978-1-4419-9787-6 e-ISBN 978-1-4419-9788-3 DOI 10.1007/978-1-4419-9788-3 Springer New York Dordrecht Heidelberg London, http://www.springer.com/biomed/book/978-1-4419-9787-6 (Erişim 08. 03. 2014).
 • Cargill, M., O’Connor, P., 2009. Writing Scientific Research Articles Strategy and Steps Wiley-Blakcwell A John Wiley & Sons, Ltd., Publication.
 • Day, R.A., 2005. Bilimsel makale nasıl yazılır, nasıl yayımlanır? Ç: Altay GA.Tubitak Matbaası, Ankara, 2005
 • Güzeldemir, E., 2014. Bilimsel Yazı Hazırlanması http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache: 3rBURqI-cXwJ:www.gata.edu.tr/wpcg/images/anesteziyolojiAD/sunu/BilimselYaziHazirlanmasi.ppt +&cd=1&hl=tr&ct=clnk&gl=tr (Erişim 08. 03. 2014).
 • Kansu, İ.A., 1983. Bilimsel Eser Yazma ve Basıma Hazırlama Tekniği. A. Ü. Adana Ziraat Fakültesi Yayınları: 17, Eğitim Hizmetleri: 1, 34 s., (1971). Karaman, S., 2014. Tıbbi Yayın Hazırlama
 • https://www.google.com.tr/search?q=
 • T%C4%B1bbi+Yay%C4%B1n+Haz%C4%B1rlama+Do%C3%A7.+Dr.+Semra+KARAMAN&oq=T%
 • C4%B1bbi+Yay%C4%B1n+Haz%C4%B1rlama+Do%C3%A7.+Dr.+Semra+KARAMAN&aqs=chrom
 • e..69i57.1999j0j8&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=93&ie=UTF-8 (Erişim 08. 03. 2014).
 • Ocak, N., 2014. Bilimsel Makale Nasıl Yazılır ve Nereye Gönderilir? http://fenbilens.omu.edu.tr/ UserFiles/file/Fen%20Bilimleri%20G%C3%BCnleri%201.pdf
 • Tiryaki, O., 2011.Birimler SI, Pestisit Kalıntı Analizlerinde Kalite Kontrol (QC) ve Kalite Güvencesi (QA) Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi yayın No:73,” ISBN 978-605-395-446-0, Sayfa 159-172 http://www.nobelyayin.com/detay.asp?u=3230(Erişim 08. 03. 2014).
 • Tiryaki, O., 2013. Bilimsel Yayın Hazırlama Yöntemleri, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders Notları (ZBK-521), Kayseri.
Other ID JA45RC65JZ
Journal Section Articles
Authors

Author: Osman Tiryaki

Dates

Publication Date: June 1, 2014

Bibtex @ { comuagri270770, journal = {ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {2147-8384}, eissn = {2564-6826}, address = {Çanakkale Onsekiz Mart University}, year = {2014}, volume = {2}, pages = {143 - 155}, doi = {}, title = {Bilimsel Yayın Hazırlama Teknikleri}, key = {cite}, author = {Tiryaki, Osman} }
APA Tiryaki, O . (2014). Bilimsel Yayın Hazırlama Teknikleri. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2 (1), 143-155. Retrieved from http://dergipark.org.tr/comuagri/issue/25671/270770
MLA Tiryaki, O . "Bilimsel Yayın Hazırlama Teknikleri". ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 2 (2014): 143-155 <http://dergipark.org.tr/comuagri/issue/25671/270770>
Chicago Tiryaki, O . "Bilimsel Yayın Hazırlama Teknikleri". ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 2 (2014): 143-155
RIS TY - JOUR T1 - Bilimsel Yayın Hazırlama Teknikleri AU - Osman Tiryaki Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 143 EP - 155 VL - 2 IS - 1 SN - 2147-8384-2564-6826 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi Bilimsel Yayın Hazırlama Teknikleri %A Osman Tiryaki %T Bilimsel Yayın Hazırlama Teknikleri %D 2014 %J ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 2147-8384-2564-6826 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Tiryaki, Osman . "Bilimsel Yayın Hazırlama Teknikleri". ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 2 / 1 (June 2014): 143-155.
AMA Tiryaki O . Bilimsel Yayın Hazırlama Teknikleri. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2014; 2(1): 143-155.
Vancouver Tiryaki O . Bilimsel Yayın Hazırlama Teknikleri. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2014; 2(1): 155-143.