Year 2018, Volume 22, Issue 2, Pages 419 - 431 2018-12-30

Evaluation of Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkey and Uzbekistan In Terms of Some Good Governance Principles
Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkiye ve Özbekistan Ülkelerinin Bazı İyi Yönetişim İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi

Hakkı Çiftçi [1]

24 69

Good governance principles have been observed to improve the economic structure and texture of countries and to increase their competitiveness. The basic principles of good governance such as Openness and Accountability, Political Equilibrium, Absence of Violence and Terrorism, Government Effectiveness, Regulation Quality, Legal Regulations and Control of Bribery have attained the minimum level of economic growth. In this study, Worldwide Governance Indicators, Bertelsmann Transformation Index (BTI), Economist Intelligence Unit (EIU), Global Insight Business Risk and Conditions (WMO), Institutional Profiles Database (IPD), World Bank Country Policy and Institutional Assessments (CPIA) and World Economic Forum Global Competitiveness Survey (GCS) reports are taken into account. Current status and development potential of good governance principles in Azerbaijan as the average over the past 20 years in the countries under study evaluated, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan is ahead by Tajikistan and Uzbekistan, Azerbaijan and Uzbekistan as convergence, while in terms of political stability Turkey and Azerbaijan's similarity. In terms of government activities, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan, while at the same level of regulation of quality, in terms of legal regulation and accountability and corruption control is similar to Georgia and Turkey. 

İyi Yönetişim ilkelerinin; ülkelerin ekonomik yapısını ve dokusunu iyileştirmesi ve rekabet gücünü arttırıcı etkileri son zamanlarda yapılan çalışmalara büyük katkı sağladığı gözlemlenmektedir. Açıklık Ve Hesap Verebilirlik,Politik Denge, Şiddetin Yokluğu ve Terörizm ,Hükümetin Etkinliği, Regülasyon Kalitesi, Hukuki Düzenlemeler ve Rüşvetin kontrolü gibi iyi yönetişimin temel ilkeleri en az ekonomik büyüme kadar katkı sağlayacak düzeye erişmiştir.Bu çalışmada;  Worldwide Governance Indicators, Bertelsmann Transformation Index (BTI),Economist Intelligence Unit (EIU),Global Insight Business Risk and Conditions  (WMO) , Global Insight staff, subject to regional reviews for comparability, Institutional Profiles Database (IPD),World Bank Country Policy and Institutional Assessments (CPIA) ve World Economic Forum Global Competitiveness Survey  (GCS) raporlarındaki veriler doğrultusunda uluslrarası kurumların raporlar dikkate alınmıştır.  Mevcut durum ve gelişme potansiyelleri iyi yönetişim ilkeleri açısından değerlendirilen çalışma kapsamındaki ülkelerin içerisinde son 20 yıl içerisinde ortalama olarak Azerbeycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve  Özbekistan'a göre daha önde olduğu Tacikistan, Azerbeycan ve Özbekistan'ın birbirine yakınlaştığı, politik denge açısından ise Türkiye ve Azerbeycanın benzerliği  görülmektedir. Hükümet etkinlikleri açısından ise Kırgızistan, Tacikistan ve  Özbekistan aynı düzeyde iken  Regülasyon kalitesinde, hukuki düzenlemelerde ve hesap verebilirlik ve rüşvetin kontrolü açıısından Gürcistan ve Türkiye benzeşmektedir. 

 • Aktan Coşkun Can(2018), Yönetişim Tanım http://www.canaktan.org/politika/yonetisim/tanim.htm Erişim tarihi 07/06/2018
 • Francis N. Botchway(2001), “Good Governance:the Old, the New, the Principle, and the Elements”, Florida Journal of International Law, vol.13,no.2,(Spring 2001), s.159-210
 • Ngaire Woods,(1999) “Good Governance in International Organization”, Global Governance, Boulder, Jan-Mar. 1999, Vol.5,Iss.1, s.44
 • Ngaire Woods, (1998)“The Challenge of Good Governance for the IMF and the World Bank Themselves, International Monetary and Financial Issues for 1990, UNDP, 1998
 • World Bank(1992), Governance and Development,, Washington, DC: World Bank 1992http://info.worldbank.org/governance/wgi/#reports Erişim tarihi 07/06/2018
 • Kaufmann, Daniel, Aart Kraay and Pablo Zoido‐Lobatón (2002). “Governance Matters II – Updated Indicators for 2000/01.” World Bank Policy Research Working Paper No. 2772, Washington, D.C.
 • Kaufmann, Daniel, Aart Kraay and Massimo Mastruzzi (2004). “Governance Matters III: Governance Indicators for 1996, 1998, 2000, and 2002”. World Bank Economic Review. 18:253‐287
 • Kaufmann, Daniel and Kraay, Aart and Mastruzzi, Massimo, The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues (September 2010). World Bank Policy Research Working Paper No. 5430. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1682130
 • Kaufmann, Daniel, Aart Kraay and Massimo Mastruzzi (2007a). “The Worldwide Governance Indicators Project: Answering the Critics". World Bank Policy Research Working Paper No. 4149. Washington, D.C.
 • Kaufmann, Daniel, Aart Kraay and Massimo Mastruzzi (2007b). “Growth and Governance: A Reply/Rejoinder". Journal of Politics. 69(2):555‐562. Kaufmann, Daniel,
 • Aart Kraay and Massimo Mastruzzi (2007c). “Governance Matters VI: Aggregate and Individual Governance Indicators for 1996‐2006”. World Bank Policy Research Working Paper No. 4280. Washington, D.C.
 • Kaufmann, Daniel and Aart Kraay (2008). "Governance Indicators: Where Are We and Where Should We Be Going?" World Bank Research Observer. Spring 2008.
 • Kaufmann, Daniel, Aart Kraay and Massimo Mastruzzi (2009). “Governance Matters VIII: Aggregate and Individual Governance Indicators for 1996‐2008”. World Bank Policy Research Working Paper No. 4978. Washington, D.C.
 • Holmes, M., S.Knock, N. Monning, R.Messick and J. Rinne(2000), “Governance and Poverty Reduction”, in: UNDP, Poverty Sourcebook, 2000.
 • Huther, Jeff and Anwar Shah(1998)., “Applying a Simple Measure of Good Governance to the Debate on Fiscal Decentralization” (unpublished mimeo), World Bank Research Paper, No: 1894. Washington DC: World Bank. 1998.
 • Tapscott, Don and Agnew, David.(1999) “Governance in the Digital Economy”, Finance & Development, Dec 1999, 36(4): 34-37.
 • UNDP(1997),United Nations Development Programme, Reconceptualising Governance. Discussion Paper 2, New York: Management Development and Governance Division. 1997.
 • World Bank(2000), Reforming Public Institutions and Strengthening Governance., A World Bank Strategy, November 2000. Washington DC: World Bank Publication
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-2912-8051
Author: Hakkı Çiftçi (Primary Author)
Country: Turkey


Bibtex @research article { cuiibfd487120, journal = {Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-3747}, eissn = {2636-8889}, address = {Cukurova University}, year = {2018}, volume = {22}, pages = {419 - 431}, doi = {}, title = {Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkiye ve Özbekistan Ülkelerinin Bazı İyi Yönetişim İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Çiftçi, Hakkı} }
APA Çiftçi, H . (2018). Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkiye ve Özbekistan Ülkelerinin Bazı İyi Yönetişim İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22 (2), 419-431. Retrieved from http://dergipark.org.tr/cuiibfd/issue/42702/487120
MLA Çiftçi, H . "Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkiye ve Özbekistan Ülkelerinin Bazı İyi Yönetişim İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi". Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 22 (2018): 419-431 <http://dergipark.org.tr/cuiibfd/issue/42702/487120>
Chicago Çiftçi, H . "Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkiye ve Özbekistan Ülkelerinin Bazı İyi Yönetişim İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi". Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 22 (2018): 419-431
RIS TY - JOUR T1 - Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkiye ve Özbekistan Ülkelerinin Bazı İyi Yönetişim İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi AU - Hakkı Çiftçi Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 419 EP - 431 VL - 22 IS - 2 SN - 1300-3747-2636-8889 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Cukurova University Faculty of Economics and Administrative Sciences Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkiye ve Özbekistan Ülkelerinin Bazı İyi Yönetişim İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi %A Hakkı Çiftçi %T Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkiye ve Özbekistan Ülkelerinin Bazı İyi Yönetişim İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi %D 2018 %J Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1300-3747-2636-8889 %V 22 %N 2 %R %U
ISNAD Çiftçi, Hakkı . "Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkiye ve Özbekistan Ülkelerinin Bazı İyi Yönetişim İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi". Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 22 / 2 (December 2019): 419-431.