Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1300-3747 | e-ISSN 2636-8889 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1987 | Yayıncı Çukurova Üniversitesi |


Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin bir yayını olan derginin sahibi Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adına Fakülte Dekanıdır. Dergi yılda iki sayı ve açık kaynak olarak yayınlanmaktadır.

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISSN 1300-3747 | e-ISSN 2636-8889 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1987 | Yayıncı Çukurova Üniversitesi |
Kapak Resmi


Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin bir yayını olan derginin sahibi Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adına Fakülte Dekanıdır. Dergi yılda iki sayı ve açık kaynak olarak yayınlanmaktadır.
Creative Commons Lisansı

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

88x31.png

seal.png