Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 1300-3747 | e-ISSN 2636-8889 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1987 | Yayıncı Çukurova Üniversitesi |


Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin bir yayını olan derginin sahibi Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adına Fakülte Dekanıdır. Dergi yılda iki sayı ve açık kaynak olarak yayınlanmaktadır.

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISSN 1300-3747 | e-ISSN 2636-8889 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1987 | Yayıncı Çukurova Üniversitesi |
Kapak Resmi


Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin bir yayını olan derginin sahibi Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adına Fakülte Dekanıdır. Dergi yılda iki sayı ve açık kaynak olarak yayınlanmaktadır.
Cilt 22 - Sayı 2 - Ara 2018
 1. İş-Aile Çatışmasının İç Girişimcilik Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Turizm Sektörü Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma
  Sayfalar 127 - 153
  Ayşe Cingöz, Attilla Kaya
 2. Determinants of Domestic Savings in Turkey
  Sayfalar 155 - 168
  Fındık Özlem Alper
 3. Dynamics of Government’s Role in Poverty Eradication in Turkey: A Study of the Literature
  Sayfalar 169 - 193
  Alhassan Wuripe
 4. Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim Motivlerinin Tüketici Satın Alma ve İletişim Davranışına Etkisi
  Sayfalar 195 - 227
  Hatice Doğan Südaş, Serap Çabuk
 5. Analyzing College Students’ Ethics Perceptions: A Pilot Study at A Foundation University in Turkey
  Sayfalar 229 - 243
  Eda Ozelturkay, Sezen Bozyiğit, Murat Gülmez
 6. İşe Yabancılaşma ile Örgütsel Sağlık İlişkisi: Sağlık Sektöründe Bir Alan Araştırması
  Sayfalar 245 - 267
  Bengü Hırlak, Hüseyin Çiçeklioğlu, Mustafa Taşlıyan
 7. The Relationships Between Organizational Emotional Memory, Organizational Commitment and Organizational Performance
  Sayfalar 269 - 281
  Arzu Çakar
 8. Avrupalılaşma Araştırma Programını Kamu Politikaları Yazınıyla Yeniden Düşünmek: ‘Politika Transfer Eden Devlet’ olarak Avrupa Birliği
  Sayfalar 283 - 304
  Burcu B. Göğüş Doğan
 9. Yurtdışı Yerleşiklerin ve Dış Ülkelerin Konut Taleplerini İncelemede Panel Kümeleme Analizi: Türkiye İlleri Örneği
  Sayfalar 305 - 324
  Cahit Çelik, Gülsen Kıral
 10. İklim Değişikliğiyle İlgili Birleşmiş Milletler Belgelerinin Derin Ekoloji Bağlamında Değerlendirilmesi
  Sayfalar 325 - 359
  Çiğdem Tuğaç
 11. Çukurova Üniversitesi Öğrenci Harcamalarının Analizi
  Sayfalar 361 - 376
  Can Mavruk, Selin Karlılar, Gülsen Kıral
 12. Bir Mobilya Fabrikasında Hücre Tasarımı ve Hücre Etkinliğinin Belirlenmesi
  Sayfalar 377 - 390
  Simge Yozgat, Ediz Atmaca
 13. Türkiye’de Döviz Kuru ve Enflasyon Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Analizi
  Sayfalar 391 - 408
  Dilek ŞAHİN
 14. KOSGEB’de Stratejik Planlama Sürecine İlişkin Tutumun Değerlendirilmesi: Nicel Bir Araştırma
  Sayfalar 409 - 418
  Ufuk Orhan, Oğuzhan Er
 15. Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkiye ve Özbekistan Ülkelerinin Bazı İyi Yönetişim İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 419 - 431
  Hakkı Çiftçi
 16. Küreselleşme Sürecinde Oluşan Bölgeselleşme Hareketlerinde Türkiye’nin Diğer Ülkelerle İlişkileri Üzerine Bir Uygulama
  Sayfalar 433 - 442
  R.Ebru Ceyran, H. Mahir Fisunoğlu
 17. Katılımcıların Karnavalın Geliştirilmesine Yönelik Önerileri: Portakal Çiçeği Karnavalı Örneği
  Sayfalar 443 - 458
  Sevda Sahilli Birdir, Derya Toksöz, Kemal Birdir
Creative Commons Lisansı

Bu derginin içeriği Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

88x31.png

seal.png