Yazar Rehberi

Uluslararası, çok disiplinli, hakemli bir dergi olan Cukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, ekonomi alanında bilimsel araştırmaların yayınlanması için bir platform sunmaktadır.


Dergi orijinal teorik ve ampirik araştırmaları kabul etmektedir. Makaleler, çeşitli teorik bakış açıları ve farklı metodolojik yaklaşımları içerebilir. Ekonomi, işletme, ekonometri, kamu ekonomisi ve hukuk alanlarında makaleler kabul edilmektedir. Matematiksel, istatistiksel  ve ekonometrik metotlardan saha gözlemlerine kadar tüm metodolojiler kullanılan makaleler kabul edilmektedir.


İnceleme ve seçim sürecindeki ana kriterler, İktisadi ve İdari Bilimler alanlarına katkının önemi ile ilgilidir. Yazarlardan dergiPark online başvuru sistemini kullanarak elektronik olarak göndermeleri istenir. Bu site, yazarlara gönderim sürecini adım adım yönlendirecektir. Yazarlardan metin word dosyasını bu adrese göndermeleri istenir.


Editör, bu prosedürleri takip etmeyen başvuruları dikkate almamaktadırlar.


Gönderim kontrol listesi:


İnceleme için dergiye göndermeden önce son kontrolünü yapmak için bu listeyi kullanabilirsiniz.


Bir yazar, iletişim bilgileri ile ilgili yazar olarak belirlenmiştir:


• E-posta adresi

• Tam kurum bilgileri

• ORCID numarası


Gerekli tüm dosyalar y:


El yazması:

• Tam metin .docx olarak yüklenmeli.

• Anahtar kelimeleri dahil edilmeli

• Türkçe ve İngilizce özetlerini içermeli

• Metindeki tüm şekil ve tablo alıntılarının sağlanan dosyalar ile eşleştiğinden emin olun

• Grafiksel Özetler / Vurgular dosyalarındaki herhangi bir rakam için renk kullanılması gerekiyorsa açıkça belirtiniz.