Amaç

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi iktisat, işletme, kamu maliyesi, ekonometri, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi alanlarında ve bu disiplinler arasındaki teorik, metodolojik ve uygulamaları irdeleyen araştırma makaleleri, kitap özet ve eleştirileri, kısa araştırma sonuçları, kısa yorumlar, editöre notlar, akademik toplantı haberleri ile politika önerilerini yayımlar ve bilim insanları ile bilim dünyası arasında bir platform oluşturmayı amaçlar.

Kapsam

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi yılda 2 kez yayınlanan hakemli bilimsel bir dergidir. Dergide iktisat, işletme, kamu maliyesi, ekonometri, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi alanlarında ve bu disiplinler arasındaki teorik, metodolojik ve uygulamaları irdeleyen araştırma makaleleri, kitap özet ve eleştirileri, kısa araştırma sonuçları, kısa yorumlar, editöre notlar, çeviri makaleler, akademik toplantı haberleri ile politika önerileri Türkçe ve İngilizce olarak yayınlamaktadır. Dergimiz sosyal bilimler içerisinde yer alan her iktisadi ve idari bilimler kapsamında bilimsel çalışmaları yayınlamaktadır.