Year 2018, Volume 18, Issue 1, Pages 257 - 269 2018-06-30

Mitolojik ve Dinsel Bir Yükseliş Simgesi Olarak Merdiven Motifi

Necati SÜMER [1]

141 399

.Merdiven, kişiyi belli bir konumdan diğerine taşıyan araçtır. Bu konum, aşağıdan yukarı olabildiği gibi yukarıdan aşağı da olabilir. Gündelik hayatın basit ihtiyaçlarını karşılayan merdiven, mitoslarda ve bazı inançlarda önemli bir simgedir. Şamanın ayin yaparken ağaca tırmanmasını sağlayan bir yükseliş aracı olan merdiven, bazen de mitoslarda tanrıların dünyayla iletişim kurmak amacıyla yeryüzüne inmek için kullandığı bir vasıtadır. Kimi dinlerde ise merdiven, peygamberlerin rüyasında üzerinde meleklerin dolaştığını gördüğü bir iniş çıkış simgesidir. Birçok amaçla kullanılan merdiven, genellikle yükseliş simgesi olarak değer kazanmıştır. İnsan veya tanrılar, çoğu zaman yedi basamaklı merdivenlerle göğe tırmanmayı tercih etmiştir. Gerek göğe yükselen hayali merdivenler gerekse de yeryüzünde yapılan kutsal mabetler yedi basamaklı merdiven biçimindedir. Birçok kültürde merdivene hem bu dünyada hem de öte dünyada bazı anlamlar ve değerler yüklenmiştir. Bu çalışmada merdivenin mitoslarda ve inançlarda taşıdığı roller üzerinde durulmuştur.
Merdiven, yer, gök, tanrı, yükseliş
  • Adam, Baki, "Din Hakkında Genel Bilgiler", Dinler Tarihi Elkitabı, Ankara: Gra-fiker Yayınları, 2015.
  • Arslan, Hammet, “Afrika Topluluklarında Tabiat Kültü ve Tabii Unsurlara Atfedilen Güçler”, Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, 4/8, (Aralık-2017): 2-16.
  • Arslan, Hammet, “Holi: Hindu Bayramı”, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakül-tesi Dergisi, 1/39, (2014): 181-220.
  • Baldıck, Julian, Hayvan ve Şaman, Orta Asya’nın Antik Dinleri,çev.: Nevin Şahin, Hil Yayınları, İstanbul, 2010.
  • Black Jeremey ve Anthony Gren, Mezopotamya Mitolojisi Sözlüğü, Tanrılar, İfritler, Semboller, Aram Yayıncılık, İstanbul, 2013.
  • Bonnefoy, Yves, Antik Dünya ve Geleneksel Toplumlarda Dinler ve Mitolojiler Sözlüğü, çev.: Levent Yılmaz, I, Cilt, Dost Kitabevi, Ankara, 2000.
  • Bonnefoy, Yves, Antik Dünya ve Geleneksel Toplumlarda Dinler ve Mitolojiler Söz-lüğü, çev.: Levent Yılmaz, II. Cilt, Dost Kitabevi, Ankara, 2000.
  • Campbell, Joseph, İlkel Mitoloji, Tanrı’nın Maskeleri, çev.: Kudret Emiroğlu, İmge Kitabevi Yayınları, İstanbul, 1992.
  • Çoruhlu, Yaşar, Türk Mitolojisinin Ana Hatları, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2000.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-7875-6671
Author: Necati SÜMER (Primary Author)

Bibtex @research article { cuilah440664, journal = {Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD)}, issn = {1303-3670}, eissn = {2564-6427}, address = {Cukurova University}, year = {2018}, volume = {18}, pages = {257 - 269}, doi = {10.30627/cuilah.440664}, title = {Mitolojik ve Dinsel Bir Yükseliş Simgesi Olarak Merdiven Motifi}, key = {cite}, author = {SÜMER, Necati} }
APA SÜMER, N . (2018). Mitolojik ve Dinsel Bir Yükseliş Simgesi Olarak Merdiven Motifi. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD), 18 (1), 257-269. DOI: 10.30627/cuilah.440664
MLA SÜMER, N . "Mitolojik ve Dinsel Bir Yükseliş Simgesi Olarak Merdiven Motifi". Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD) 18 (2018): 257-269 <http://dergipark.org.tr/cuilah/issue/38146/440664>
Chicago SÜMER, N . "Mitolojik ve Dinsel Bir Yükseliş Simgesi Olarak Merdiven Motifi". Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD) 18 (2018): 257-269
RIS TY - JOUR T1 - Mitolojik ve Dinsel Bir Yükseliş Simgesi Olarak Merdiven Motifi AU - Necati SÜMER Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30627/cuilah.440664 DO - 10.30627/cuilah.440664 T2 - Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD) JF - Journal JO - JOR SP - 257 EP - 269 VL - 18 IS - 1 SN - 1303-3670-2564-6427 M3 - doi: 10.30627/cuilah.440664 UR - https://doi.org/10.30627/cuilah.440664 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Mitolojik ve Dinsel Bir Yükseliş Simgesi Olarak Merdiven Motifi %A Necati SÜMER %T Mitolojik ve Dinsel Bir Yükseliş Simgesi Olarak Merdiven Motifi %D 2018 %J Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD) %P 1303-3670-2564-6427 %V 18 %N 1 %R doi: 10.30627/cuilah.440664 %U 10.30627/cuilah.440664
ISNAD SÜMER, Necati . "Mitolojik ve Dinsel Bir Yükseliş Simgesi Olarak Merdiven Motifi". Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD) 18 / 1 (June 2018): 257-269. https://doi.org/10.30627/cuilah.440664