e-ISSN: 2564-6427
Başlangıç: 2001
Yayın Aralığı: 6 Ayda 1
Yayıncı: Çukurova Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Ç. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD)

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD) İlahiyat Temel Alanında hazırlanmış bilimsel yazıların yer aldığı hakemli ulusal bir dergidir. Dergimizde telif ve tercüme makaleler ile kitap incelemeleri yayımlanmaktadır. 
Dergimiz hakemli bir dergi olup Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. Makalelerin bilim, dil ve hukuk bakımından sorumluluğu yazarlara aittir.
Dergimiz TR-Dizin (TÜBİTAK-ULAKBİM), İSAM, SOBİAD ve MIAR indekslerince taranmaktadır. 

DUYURU
Dergimizin Haziran 2023 sayısı için makale kabul süreci 15.02.23 tarihinde başlayacaktır. 

Dergimizin yazım kuralları güncellenmiş olup güncel yazım kurallarına uygun makale yazım şablonları sisteme yüklenmiştir.
Yazarlarımızdan bu hususa dikkat etmelerini önemle rica ederiz.

Yazışma Adresi
Dergipark'ın ilgili linkinden, Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Balcalı Kampüsü, 01330 Sarıçam/Adana yazışma adresinden ve ilahiyatdergi@gmail.com elektronik posta adresinden bağlantı kurulabilmektedir.


Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 15 Şubat 2023 Bitiş: 15 Mayıs 2023

2022 - Cilt: 22 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

10. KUTADGU BİLİG’DE PEYGAMBERLİK

Correspondence Address
Cukurova University, Faculty of Theology, Balcali Campus, 01330, Saricam/Adana.