Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD)
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 1 Temmuz 2021
Bitiş: 1 Kasım 2021
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2564-6427 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı Çukurova Üniversitesi |


Ç. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD)

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD) İlahiyat Temel Alanında hazırlanmış bilimsel yazıların yer aldığı hakemli ulusal bir dergidir. Dergimizde telif ve tercüme makale ve  kitap değerlendirmesi yayımlanabilmektedir.


Yazışma Adresi

Dergipark'ın ilgili linkinden, Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Balcalı Kampüsü, 01330 Sarıçam/Adana yazışma adresinden ve  ilahiyatdergi@gmail.com  elektronik posta adresinden bağlantı kurulabilmektedir.

Makalelerin bilim, dil ve hukuk bakımından sorumluluğu yazarlarına aittir. Dergimiz hakemli bir dergi olup Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. Dergimiz TR-Dizin (TÜBİTAK-ULAKBİM), İSAM, SOBİAD gibi alan indekslerinde taranmaktadır.

DUYURU: Dergimizin 2018 yılının Haziran sayısında (18/1) yayımlanan "Timurlularda Şehzade Eğitimi" adlı makalenin yazarının adı Mehibe ŞAHBAZ olarak yazılacakken sehven Mevhibe ŞAHBAZ yazılmıştır. Söz konusu yanlışın dergi sayfasında ve içeriğinde düzeltildiğini ilgilere saygıyla duyururuz.

DUYURU

Kıymetli Yazarlar,

Dergimizin yayın ve yazım ilkeleri güncellenmiştir.  Bu sebeple makalelerinizi Dergipark sayfamızda bulunan söz konusu güncel ilkelere göre yazmanız ön değerlendirmeyi hızlandırır ve böylelikle hem size hem de dergiye zaman tasarrufu sağlamış olur.

Yazarlarımızdan bu hususa riayet etmelerini önemle rica ederiz.

 

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD)

e-ISSN 2564-6427 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı Çukurova Üniversitesi |
Kapak Resmi


Ç. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD)

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD) İlahiyat Temel Alanında hazırlanmış bilimsel yazıların yer aldığı hakemli ulusal bir dergidir. Dergimizde telif ve tercüme makale ve  kitap değerlendirmesi yayımlanabilmektedir.


Yazışma Adresi

Dergipark'ın ilgili linkinden, Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Balcalı Kampüsü, 01330 Sarıçam/Adana yazışma adresinden ve  ilahiyatdergi@gmail.com  elektronik posta adresinden bağlantı kurulabilmektedir.

Makalelerin bilim, dil ve hukuk bakımından sorumluluğu yazarlarına aittir. Dergimiz hakemli bir dergi olup Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. Dergimiz TR-Dizin (TÜBİTAK-ULAKBİM), İSAM, SOBİAD gibi alan indekslerinde taranmaktadır.

DUYURU: Dergimizin 2018 yılının Haziran sayısında (18/1) yayımlanan "Timurlularda Şehzade Eğitimi" adlı makalenin yazarının adı Mehibe ŞAHBAZ olarak yazılacakken sehven Mevhibe ŞAHBAZ yazılmıştır. Söz konusu yanlışın dergi sayfasında ve içeriğinde düzeltildiğini ilgilere saygıyla duyururuz.

DUYURU

Kıymetli Yazarlar,

Dergimizin yayın ve yazım ilkeleri güncellenmiştir.  Bu sebeple makalelerinizi Dergipark sayfamızda bulunan söz konusu güncel ilkelere göre yazmanız ön değerlendirmeyi hızlandırır ve böylelikle hem size hem de dergiye zaman tasarrufu sağlamış olur.

Yazarlarımızdan bu hususa riayet etmelerini önemle rica ederiz.

 

Cilt 20 - Sayı 2 - 25 Ara 2020
 1. BURHÂNÜDDÎN EN-NESEFÎ’DE (Ö. 687/1289) AHLÂK VE AHLÂK EĞİTİMİ
  Sayfalar 387 - 409
  Ahmet BEKEN, Ömer FİDANBOY
 2. HADİS USULÜNDE RÂVİ VE RİCAL TENKİDİNİN TEOLOJİK TEMELLERİ
  Sayfalar 410 - 434
  Bekir TATLI
 3. AHMED EŞ-ŞÂYİB’İN “EL-ÜSLÛB” ADLI ESERİ ÖZELİNDE BELÂGATTA İHYA
  Sayfalar 435 - 459
  Cüneyt MARAL
 4. İBNÜ’S-SALÂH’IN FETVA USÛLÜNÜN BAZI TEMEL MESELELERİNE DAİR DEĞERLENDİRMELERİ
  Sayfalar 460 - 485
  Fatih ÇİNAR
 5. ARAP DİLİ ISTILÂHLARINDAKİ İHTİLAFLARDA DÎNÎ HASSASİYETİN ROLÜ
  Sayfalar 486 - 508
  Fatih ULUGÖL
 6. COĞRAFYA ALANINDA HAZIRLANMIŞ RESİMLİ İLK MATBU KİTAPLAR VE RESİMLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 509 - 534
  Fatma ÖZDEMİR
 7. ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNCESİ VE LAİKLİK: ALİ ABDURRÂZIK’A GÖRE DİN VE DEVLET
  Sayfalar 535 - 551
  Mehmet Ali KİRMAN
 8. DİNDARLIK İLE KİŞİLİK İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR SAHA ARAŞTIRMASI (SİVEREK ÖRNEĞİ)
  Sayfalar 552 - 569
  Mehmet Emin KALGI, Hasan KAYIKLIK
 9. سلطة الحديث الآحاد في المذهب الحنفي وأثر المحدثين فيها -الجمع بين الصلاتين في السفر أنموذجا
  Sayfalar 570 - 590
  Mohamad Anas SARMINI, Ayşe GÜLER
 10. واقع تدريس اللغة العربية في تركيا "جامعة تشوقورأووا أنموذجا" تحديات وطموح وحلول
  Sayfalar 591 - 601
  Mohammed Saeed SALEM
 11. İSLÂMÎ BİREYİN VE TOPLUMUN OLUŞMASINDA KUR’ÂN’I ANLAMA/YAŞAMA SORUNU: DERÛNÎ VE YÜZEYSEL OKUMA
  Sayfalar 602 - 626
  Mustafa CORA
 12. DİNİN KEMALE ERDİRİLMESİ AYETİ (MÂİDE 5/3) ÇERÇEVESİNDE MEZHEBİ İHTİLAFLARİN KUR’AN YORUMUNDAKİ İZDÜŞÜMLERİ
  Sayfalar 627 - 650
  Mustafa KÖSE
 13. MUDÂRABE AKDİNDE ORTAYA ÇIKAN ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE ESAS ALINAN İLKELER -OSMANLI UYGULAMALARI ÖZELİNDE-
  Sayfalar 651 - 666
  Nasi ASLAN, Hasan KAYAPINAR
 14. ANDRAGOJİK AÇIDAN BİR DEĞER OLARAK SALİH AMEL
  Sayfalar 667 - 699
  Nusrettin YILMAZ
 15. HZ. ÂDEM-İBLÎS KISSASINI NÜZÛL-SÎRET BAĞLAMINDA OKUMAK
  Sayfalar 700 - 723
  Sami KILINÇLI
 16. MÛSÂ CÂRULLAH BİGİYEF EFENDİ VE İMAN ADLI MAKALESİ
  Sayfalar 724 - 747
  Süleyman ÇAM
 17. FELSEFİ BAĞLAMDA YAPAY ZEKÂ VE 2025 SENDROMU
  Sayfalar 748 - 760
  Süleyman DÖNMEZ
 18. NINIAN SMART’IN “YEDİ BOYUTLU DİN MODELİ”NE GÖRE ORTAÖĞRETİM PROGRAMLARINDA DİN OLGUSUNUN YERİ
  Sayfalar 761 - 801
  Tuğrul YÜRÜK
 19. YEMEN ARAPÇASINDA TÜRKÇE UNSURLAR
  Sayfalar 802 - 829
  Ertuğrul DÖNER, Yusuf ÖZCAN
 20. KİTÂBÜ’Ş-ŞECER VE’L-KELE’, THK. ENVER EBÛ SÜVEYLİM – MUHAMMED EŞ-ŞEVÂBIK, “MECELLETÜ MECMA’I’L-LÜGÂTI’L-ARABIYYETI’L-ÜRDÜNΔ
  Sayfalar 830 - 833
  Firdevs YILDIZ
 21. KÜRESELLEŞMIŞ DEĞER YASASI: KIYISI OLMAYAN MARX
  Sayfalar 834 - 840
  Tamer YILDIRIM
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 1 Temmuz 2021
Bitiş: 1 Kasım 2021
Dizinler