Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD)
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2564-6427 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı Çukurova Üniversitesi |


Ç. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD)

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD) İlahiyat Temel Alanında hazırlanmış bilimsel yazıların yer aldığı hakemli ulusal bir dergidir. Dergimizde telif ve tercüme makale ve  kitap değerlendirmesi yayımlanabilmektedir.


Yazışma Adresi

Dergipark'ın ilgili linkinden, Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Balcalı Kampüsü, 01330 Sarıçam/Adana yazışma adresinden ve  ilahiyatdergi@gmail.com  elektronik posta adresinden bağlantı kurulabilmektedir.

Makalelerin bilim, dil ve hukuk bakımından sorumluluğu yazarlarına aittir. Dergimiz hakemli bir dergi olup Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. Dergimiz TR-Dizin (TÜBİTAK-ULAKBİM), İSAM, SOBİAD gibi alan indekslerinde taranmaktadır.

DUYURU: Dergimizin 2018 yılının Haziran sayısında (18/1) yayımlanan "Timurlularda Şehzade Eğitimi" adlı makalenin yazarının adı Mehibe ŞAHBAZ olarak yazılacakken sehven Mevhibe ŞAHBAZ yazılmıştır. Söz konusu yanlışın dergi sayfasında ve içeriğinde düzeltildiğini ilgilere saygıyla duyururuz.

DUYURU

Kıymetli Yazarlar,

Dergimizin yayın ve yazım ilkeleri güncellenmiştir.  Bu sebeple makalelerinizi Dergipark sayfamızda bulunan söz konusu güncel ilkelere göre yazmanız ön değerlendirmeyi hızlandırır ve böylelikle hem size hem de dergiye zaman tasarrufu sağlamış olur.

Yazarlarımızdan bu hususa riayet etmelerini önemle rica ederiz.

 

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD)

e-ISSN 2564-6427 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı Çukurova Üniversitesi |
Kapak Resmi


Ç. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD)

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD) İlahiyat Temel Alanında hazırlanmış bilimsel yazıların yer aldığı hakemli ulusal bir dergidir. Dergimizde telif ve tercüme makale ve  kitap değerlendirmesi yayımlanabilmektedir.


Yazışma Adresi

Dergipark'ın ilgili linkinden, Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Balcalı Kampüsü, 01330 Sarıçam/Adana yazışma adresinden ve  ilahiyatdergi@gmail.com  elektronik posta adresinden bağlantı kurulabilmektedir.

Makalelerin bilim, dil ve hukuk bakımından sorumluluğu yazarlarına aittir. Dergimiz hakemli bir dergi olup Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. Dergimiz TR-Dizin (TÜBİTAK-ULAKBİM), İSAM, SOBİAD gibi alan indekslerinde taranmaktadır.

DUYURU: Dergimizin 2018 yılının Haziran sayısında (18/1) yayımlanan "Timurlularda Şehzade Eğitimi" adlı makalenin yazarının adı Mehibe ŞAHBAZ olarak yazılacakken sehven Mevhibe ŞAHBAZ yazılmıştır. Söz konusu yanlışın dergi sayfasında ve içeriğinde düzeltildiğini ilgilere saygıyla duyururuz.

DUYURU

Kıymetli Yazarlar,

Dergimizin yayın ve yazım ilkeleri güncellenmiştir.  Bu sebeple makalelerinizi Dergipark sayfamızda bulunan söz konusu güncel ilkelere göre yazmanız ön değerlendirmeyi hızlandırır ve böylelikle hem size hem de dergiye zaman tasarrufu sağlamış olur.

Yazarlarımızdan bu hususa riayet etmelerini önemle rica ederiz.

 

Cilt 20 - Sayı 1 - 29 Haz 2020
 1. ERKEN DÖNEM MEKKÎ SURELERDEKİ NEFİY VE İSTİSNA İLE YAPILAN HASR / KASR BELAGATİ ÜZERİNE HERMENEUTİK BİR DENEME
  Sayfalar 1 - 20
  Ali KARATAŞ
 2. AYNU’L-KUDÂT el-HEMEDÂNÎ’NİN İDAM SAVUNMASINDA TEFSİR UYGULAMALARI VE TASAVVUFÎ YORUMLARI
  Sayfalar 21 - 37
  İsmail BAYER , Ahmet ÖZKAN
 3. HABEŞÎZÂDE ABDURRAHİM RAHÎMÎ’NİN MATLA‘U’L-İŞRÂK ADLI SİLSİLENÂMESİ VE MATLA‘U’L-İŞRÂK’A GÖRE TARİKATLAR VE ŞEYH SİLSİLELERİ
  Sayfalar 38 - 62
  Suat DONUK
 4. MERYEM SURESİ 57. ÂYET BAĞLAMINDA HZ. İDRÎS'İN (AS) GÖĞE YÜKSELTİLMESİYLE İLGİLİ RİVAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 63 - 83
  Abdurrahim KAPLAN
 5. E-H-Z FIILI ILE TÜREVLERININ KUR’ÂN-I KERÎM’DEKI ANLAMLARI VE MEÂLLERE YANSIMALARI
  Sayfalar 84 - 99
  Ahmet KARADAĞ
 6. NAHL SÛRESİNİN 125. ÂYETİ PERSPEKTİFİNDE DİN DİLİNİN YENİDEN İNŞÂ EDİLMESİNİN GEREKLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ANALİZ
  Sayfalar 100 - 123
  Arslan KARAOĞLAN
 7. AVRUPA’DAKİ MÜSLÜMANLAR VE AVRUPA İSLAMI
  Sayfalar 124 - 137
  Aysun YASAR
 8. CERH-TA‘DÎLDE RIVAYETLERIN MUÂRAZASI: HAMMÂD B. SELEME’NIN KAYS B. SA‘D RIVAYETI ÖZELINDE
  Sayfalar 138 - 158
  Fikret ÖZÇELİK
 9. ZİFAFIN HÜKÜMLERE ETKİSİ
  Sayfalar 159 - 175
  Mesut BAYAR
 10. ŞAM HANEFÎ KADISI NECMEDDİN TARSÛSÎ’NİN KİTABÜ’T-TEVÂRÎH’İ: (TAHKİK - TERCÜME - DEĞERLENDİRME)
  Sayfalar 176 - 200
  Ömer SADIKER
 11. “DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETİMİ DERSİ”NDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARININ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 201 - 219
  Rıdvan DEMİR
 12. ÜSKÜP RİFÂÎ ÂSİTÂNESİ ŞEYHİ SA’DEDDÎN SIRRÎ EFENDİ’NİN MÛSİKÎ YÖNÜ VE BESTELENMİŞ ESERLERİ
  Sayfalar 220 - 239
  Safiye Şeyda ERDAŞ
 13. ÖLÇÜLÜLÜK ve AŞKINLIK ERDEMİ: AFFETME, ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK ve DİNDARLIK İLİŞKİSİ
  Sayfalar 240 - 252
  Sezai KORKMAZ
 14. İCMA’IN SİYASÎ VE MEZHEBÎ YÖNÜ
  Sayfalar 253 - 264
  Yüksel MACİT
 15. NİKÂHTA DENKLİĞE KONU OLAN VASIFLAR VE BUNLARIN FIKHÎ TESİRİ
  Sayfalar 265 - 285
  Fatih ÇİNAR
 16. TİMUR DÖNEMİ HEDİYE VE HEDİYELEŞME
  Sayfalar 286 - 303
  Mehibe ŞAHBAZ , Hasan TAŞKIRAN
 17. بناء الشخصيات وأبعادها الاجتماعيّة والنفسيّة في رواية "حمامات بيض ونارجيلة" لأحمد زياد محبّك
  Sayfalar 304 - 326
  Mohamad TURKEY
 18. BAZI SÛFÎ MENÂKIBNÂMELERİNDE YER ALAN ÂYET VE HADİSLERİN İŞÂRÎ YORUMLARI
  Sayfalar 327 - 349
  Cüveyriye İLTUŞ
 19. BÂKILLÂNÎ VE ET-TAKRÎB VE’L-İRŞÂD ES-SAĞÎR İSİMLİ USÛL ESERİ
  Sayfalar 350 - 374
  Hafsa KESGİN
 20. EĞİTİM FELSEFESİ KILAVUZU
  Sayfalar 375 - 378
  Hacer BAŞAK
Dizinler