Year 2018, Volume 19, Issue 2, Pages 67 - 87 2018-11-30

E-TİCARET SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR YAPISAL EŞİTLİK MODELİ UYGULAMASI

Adem BABACAN [1] , Muhammed Raşid ŞİMŞEK [2]

112 295

Bu çalışmanın amacı e-ticaret sektöründe müşteri memnuniyet ve sadakati arasındaki ilişkiyi Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) ile incelemektir. Çalışmada müşteri memnuniyeti ve sadakatinin faktörleri belirlenecek, bu faktörler ile müşteri memnuniyeti ve sadakati arasındaki ilişkiler model yardımıyla tanımlandı. Araştırmada Türkiye’de internetten online satış faaliyeti gösteren şirketlerden alışveriş yapan müşteriler arasında basit rassal örnekleme yöntemiyle 410 internet kullanıcısı seçilmiştir. Bu müşterilere müşteri memnuniyeti ile ilgili ve sadakati ile ilgili sorulardan oluşan beşli likert tipi ölçek ile anket uygulanmıştır. Anketten çıkan sonuçlar yorumlanarak müşteri memnuniyeti ve sadakati arasında ilişki belirlenmiştir.

yapısal eşitlik modeli, müşteri memnuniyeti, müşterisadakati, Structural Equation Model
 • BABACAN Adem, (2012a). Göreli Etkinliğinin Sağlanmasında Referans Küme Oluşturulması ve Referans Seçimi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), 129-141.
 • BABACAN Adem, (2012b). Organizasyon Performansında İyileştirmeler ve Referans Kümesi Üniversite Örneği. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 13(2), 239-251.
 • ÇOBAN Suzan (2005), “Müşteri Sadâkatinin Kazanılmasında Veritabanlı Pazarlamanın Kullanımı” Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 295-307.
 • GÜLEŞ Hasan Kürşat ve Hasan BÜLBÜL (2004), Yenilikçilik: İşletmeler için Stratejik Rekabet Aracı.Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • KANTARCI Öget, Murat ÖZALP, Cenk SEZGİNSOY, Ozan ÖZAŞKINLI ve Cihan CAVLAK (2017), TÜSİAD E-ticaret Raporu, İstanbul.
 • KARAGÖZ Yalçın (2016). Spss 23 ve Amos 23 Uygulamalı İstatistiksel Analizler. Ankara: Nobel Yayıncılık
 • KORKMAZ Nuray (2002), Sorularla İnternet ve E-ticaret Rehberi, İstanbul: Ticaret Odası Yayınları.
 • Meydan Cem Harun ve Şeşen Harun (2011). Yapısal Eşitlik Modellemesi Amos Uygulamaları. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • MEYDAN Cem Harun ve Harun ŞEŞEN (2015), Yapısal Eşitlik Modellemesi Amos Uygulamaları. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • OVALI Elif (2005), Müşteri İlişkleri Yöntemi Programının Bir Parçası Olarak Satış Görüşmelerinde Müşteri Memnuniyetinin Ölçülmesi Üzerine Bir Pilot Araştırma, Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 101-115.
 • ÖZDAMAR Kazım (2010), Spss ile Biyoistatistik, Eskişehir: Kaan Kitabevi
 • REİCHHELD, L. Oliver (1996), Satisfaction; A Behavioral Perspective on the Consumer. New York: McGraw-Hill College.
 • SCHRIVER Steve (1997), “Customer Loyalty; Going, Going…”. American Demograpichs. 20-23.
 • Tüik. Hanelerde Bilişim Teknoloji Bulunma Oranı. http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1028, (E.T. 14.02.2017)
 • WESCOTT Russ (2002). “Customers: A Love/Hate Relationship?” Quality Progress, ABI/INFORM Global. 35:7.
 • YILMAZ Veysel ve Eray H. ÇELİK (2009), LISREL ile Yapısal Eşitlik Modellemesi-I. Ankara: Pegem Akademi.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-7349-7033
Author: Adem BABACAN
Institution: İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Muhammed Raşid ŞİMŞEK

Dates

Publication Date: November 30, 2018

Bibtex @research article { cumuiibf457717, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1303-1279}, address = {Cumhuriyet University}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {67 - 87}, doi = {}, title = {E-TİCARET SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR YAPISAL EŞİTLİK MODELİ UYGULAMASI}, key = {cite}, author = {BABACAN, Adem and ŞİMŞEK, Muhammed Raşid} }
APA BABACAN, A , ŞİMŞEK, M . (2018). E-TİCARET SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR YAPISAL EŞİTLİK MODELİ UYGULAMASI. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19 (2), 67-87. Retrieved from http://dergipark.org.tr/cumuiibf/issue/40744/457717
MLA BABACAN, A , ŞİMŞEK, M . "E-TİCARET SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR YAPISAL EŞİTLİK MODELİ UYGULAMASI". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (2018): 67-87 <http://dergipark.org.tr/cumuiibf/issue/40744/457717>
Chicago BABACAN, A , ŞİMŞEK, M . "E-TİCARET SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR YAPISAL EŞİTLİK MODELİ UYGULAMASI". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (2018): 67-87
RIS TY - JOUR T1 - E-TİCARET SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR YAPISAL EŞİTLİK MODELİ UYGULAMASI AU - Adem BABACAN , Muhammed Raşid ŞİMŞEK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 67 EP - 87 VL - 19 IS - 2 SN - 1303-1279- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Economics and Administrative Sciences E-TİCARET SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR YAPISAL EŞİTLİK MODELİ UYGULAMASI %A Adem BABACAN , Muhammed Raşid ŞİMŞEK %T E-TİCARET SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR YAPISAL EŞİTLİK MODELİ UYGULAMASI %D 2018 %J Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1303-1279- %V 19 %N 2 %R %U
ISNAD BABACAN, Adem , ŞİMŞEK, Muhammed Raşid . "E-TİCARET SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR YAPISAL EŞİTLİK MODELİ UYGULAMASI". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 / 2 (November 2018): 67-87.
AMA BABACAN A , ŞİMŞEK M . E-TİCARET SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR YAPISAL EŞİTLİK MODELİ UYGULAMASI. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2018; 19(2): 67-87.
Vancouver BABACAN A , ŞİMŞEK M . E-TİCARET SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR YAPISAL EŞİTLİK MODELİ UYGULAMASI. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2018; 19(2): 87-67.