Year 2018, Volume 19, Issue 2, Pages 184 - 198 2018-11-30

BULANIK AHS VE BULANIK MOORA YÖNTEMLERİ İLE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ HİZMET KALİTESİ DEĞERLENDİRMESİ VE ANAOKULU SEÇİMİ

Engin Karakış [1]

63 158

Bu çalışmada okul öncesi eğitimi hizmet kalitesi değerlendirmesi ve anaokulu seçimi problemi, Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci(AHP) ve Multi-Objective Optimazition on basis of Ratio Analysis (MOORA) yöntemleri ile incelenmiştir. Anaokulu seçimi, nitel kriterleri de içeren ve sübjektif yargıların karar sürecinde etkili olduğu bir karar problemi olması nedeniyle bulanık çok kriterli karar verme yöntemi ile incelenmiştir. Bu amaçla öncelikle anaokulu seçimi karar probleminde etkili olan kriterler tespit edilmiştir. Belirlenen kriterlerin önem dereceleri Bulanık AHP yöntemi ile belirlenmiştir. Kriterlerin önem derecelerinin belirlenmesinden sonra Bulanık MOORA yöntemi ile hizmet kalitesi değerlendirilerek anaokulu seçimi yapılmıştır. Bulanık AHP uygulanırken Chang’in bulanık sıralama yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda karar kriterlerinden ‘Öğretmenlerin mesleki nitelikleri ve tecrübeleri’, Okuldaki eğitsel, sosyal ve kültürel faaliyetler’ ve ‘Okulun Fiziksel özellikleri ve temizliği’ kriterleri önemli kriterler olarak öne çıkmıştır.                                                                                                 

Çok Kriterli Karar Verme, Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi, Bulanık MOORA
  • Akar, G. S., Çakır, E. (2016). Lojistik Sektöründe Bütünleştirilmiş Bulanık AHP-MOORA Yaklaşımı İle Personel Seçimi. Yönetim Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 14(2), 185-199.Aksoy, E., Ömürbek, N., ve Karaatlı, M. (2015). AHP Temelli MULTIMOORA ve COPRAS yöntemi ile Türkiye Kömür İşletmeleri’nin performans değerlendirmesi. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33(4). 1-28.Aktepe, A., ve Ersöz, S. (2014). AHP-VIKOR ve MOORA Yöntemlerinin Depo Yeri Seçim Probleminde Uygulanması. Endüstri Mühendisliği Dergisi, Cilt: 25 Sayı: 1-2 Sayfa: 2-15.Baležentis, A., Baležentis, T., and Brauers, W. K. (2012). Personnel selection based on computing with words and fuzzy MULTIMOORA. Expert Systems with applications, 39(9), 7961-7967.Brauers, W. K., and Zavadskas, E. K. (2006). The MOORA method and its application to privatization in a transition economy. Control and Cybernetics, 35, 445-469.Chang Da-Yong (1996) “Applications of the extent analysis method on fuzzy AHP” European Journal of Operational Research, 95, 649-655. Chen, Tung Cheng (2000) “Extensions Of The TOPSIS for Group Decision-Making Under Fuzzy Environment”, Fuzzy Setsand Systems. Vol:114, 1-9.Das, M. C., Sarkar, B., and Ray, S. (2013). On the performance of Indian technical institutions: a combined SOWIA-MOORA approach. Opsearch, 50(3), 319-333.Önay, O., ve Çetin, E. (2012). Turistik Yerlerin Popülaritesinin Belirlenmesi: Istanbul Örnegi. Isletme Iktisadi EnstitüSü YöNetim Dergisi, (72), 90-109.Polat, C., ve Çelmeli, Ö. (2015). Okulöncesi Eğitim Kurumu Seçiminde Tüketici Tercih Etkenleri1. Kastamonu University Journal of Economics and Administrative Sciences Faculty, 8.Sevinç, M. (2006). Okul Öncesi Eğitimi Alan Çocukların Annelerinin Okuldan Beklentileri. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (13). s. 218-225.Şişman, B. (2016). Bulanık MOORA Yöntemi Kullanılarak Yeşil Tedarikçi Geliştirme Programlarının Seçimi ve Değerlendirilmesi. Journal of Yaşar University, 11(44), 302-315.Şişman, B., ve Doğan, M. (2016). Türk Bankalarının Finansal Performanslarının Bulanık AHP ve Bulanık Moora Yöntemleri İle Değerlendirilmesi. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(2), 353-371.Uygurtürk, H. (2015). Bankaların Internet Şubelerinin Bulanık MOORA Yöntemi Ile Değerlendirilmesi, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 11, Sayı 25, 115-128. Vatansever, K., ve Uluköy, M. (2013). Kurumsal kaynak planlaması sistemlerinin bulanık ahp ve bulanık MOORA yöntemleriyle seçimi: Üretim sektöründe bir uygulama. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2).Yıldırım, B. F., ve Önay, O. (2013). Bulut Teknolojisi Firmalarının Bulanık AHP–MOORA Yöntemi Kullanılarak Sıralanması. Yönetim: İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, 24(75), 59-81.Zadeh, A Lotfi,(1965). “Fuzzy Sets”, İnformation and Control, 8, 338-353.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Engin Karakış (Primary Author)
Institution: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date: November 30, 2018

Bibtex @research article { cumuiibf459753, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1303-1279}, address = {Cumhuriyet University}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {184 - 198}, doi = {}, title = {BULANIK AHS VE BULANIK MOORA YÖNTEMLERİ İLE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ HİZMET KALİTESİ DEĞERLENDİRMESİ VE ANAOKULU SEÇİMİ}, key = {cite}, author = {Karakış, Engin} }
APA Karakış, E . (2018). BULANIK AHS VE BULANIK MOORA YÖNTEMLERİ İLE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ HİZMET KALİTESİ DEĞERLENDİRMESİ VE ANAOKULU SEÇİMİ. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19 (2), 184-198. Retrieved from http://dergipark.org.tr/cumuiibf/issue/40744/459753
MLA Karakış, E . "BULANIK AHS VE BULANIK MOORA YÖNTEMLERİ İLE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ HİZMET KALİTESİ DEĞERLENDİRMESİ VE ANAOKULU SEÇİMİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (2018): 184-198 <http://dergipark.org.tr/cumuiibf/issue/40744/459753>
Chicago Karakış, E . "BULANIK AHS VE BULANIK MOORA YÖNTEMLERİ İLE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ HİZMET KALİTESİ DEĞERLENDİRMESİ VE ANAOKULU SEÇİMİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (2018): 184-198
RIS TY - JOUR T1 - BULANIK AHS VE BULANIK MOORA YÖNTEMLERİ İLE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ HİZMET KALİTESİ DEĞERLENDİRMESİ VE ANAOKULU SEÇİMİ AU - Engin Karakış Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 184 EP - 198 VL - 19 IS - 2 SN - 1303-1279- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Economics and Administrative Sciences BULANIK AHS VE BULANIK MOORA YÖNTEMLERİ İLE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ HİZMET KALİTESİ DEĞERLENDİRMESİ VE ANAOKULU SEÇİMİ %A Engin Karakış %T BULANIK AHS VE BULANIK MOORA YÖNTEMLERİ İLE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ HİZMET KALİTESİ DEĞERLENDİRMESİ VE ANAOKULU SEÇİMİ %D 2018 %J Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1303-1279- %V 19 %N 2 %R %U
ISNAD Karakış, Engin . "BULANIK AHS VE BULANIK MOORA YÖNTEMLERİ İLE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ HİZMET KALİTESİ DEĞERLENDİRMESİ VE ANAOKULU SEÇİMİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 / 2 (November 2018): 184-198.
AMA Karakış E . BULANIK AHS VE BULANIK MOORA YÖNTEMLERİ İLE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ HİZMET KALİTESİ DEĞERLENDİRMESİ VE ANAOKULU SEÇİMİ. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2018; 19(2): 184-198.
Vancouver Karakış E . BULANIK AHS VE BULANIK MOORA YÖNTEMLERİ İLE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ HİZMET KALİTESİ DEĞERLENDİRMESİ VE ANAOKULU SEÇİMİ. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2018; 19(2): 198-184.