Year 2013, Volume 14, Issue 2, Pages 307 - 325 2013-09-17

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Risklerin Tespiti ve Yönetilmesine İlişkin Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

Ayşe Köksal [1]

412 850

The concept of risk management first entered commercial law with arrangements in Turkish Commercial Code numbered 6102. In accordance with such arrangements, the commitee of early recognition and management of risk had to be set up in all public corporations and also private companies when independent auditor thinks it necessary. Furthermore, internal and independent auditor’s role regarding recognition and management of risk was extended with these arrangements. The aim of these arrangements in Turkish Commercial Code is to guarantee longevity and development of enterprises, increase competitiveness, strengthen corporate governance appliance, maintain risk awareness and minimise damages that come from risk. In this study the concept of risk and risk management, the importance of risk management, the process of risk management, tasks of person or organizations in this process was firstly analysed. After that, Turkish Commercial Code numbered 6102’s legal provision concerning risk management was explained; changes which such provisions made within the context of independent audit was reviewed.

Risk yönetimi kavramı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan düzenlemelerle birlikte ticaret hukukumuza ilk kez girmiştir. Söz konusu düzenlemeler doğrultusunda, tüm halka açık anonim şirketlerde ve bağımsız denetçinin gerekli görmesi halinde halka kapalı şirketlerde riskin erken teşhisi ve yönetimi komitesi kurulması zorunlu hale gelmiştir. Ayrıca, bu düzenlemeler ile riskin teşhisi ve yönetimine ilişkin iç ve bağımsız denetçinin rolü de genişletilmiştir. Türk Ticaret Kanunu’ndaki bu düzenlemelerin amacı, işletmelerin devamlılığı ve gelişimini teminat altına almak, rekabet gücünü artırmak, kurumsal yönetim uygulamalarını pekiştirmek, risk farkındalığı sağlamak ve risklerin neden olacağı zararları en aza indirmektir. Bu çalışmada ilk olarak risk ve risk yönetimi kavramları incelenmiş, risk yönetiminin önemi, risk yönetim süreci ve bu süreçte yer alan kişi ya da kurumların görevleri ortaya konulmuştur. Daha sonra 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun risk yönetimine ilişkin hükümleri açıklanmış, söz konusu hükümlerin bağımsız denetim kapsamında meydana getirdiği değişiklikler değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Türk Ticaret Kanunu, Risk, Risk Yönetimi, İç   Denetim, Bağımsız Denetim.

 • BABUŞCU, Şenol (2005), Basel II Düzenlemeleri Çerçevesinde Bankalarda Risk Yönetimi, Akademi Consulting &Training, Ankara.
 • COSO (2004), Enterprise Risk Management — Integrated Framework Executive Summary, September.
 • ÇATIKKAŞ, Özgür ve Gürdoğar YURTSEVER (2007), “Türkiye Uygulamaları Açsından Denetim Komiteleri Üzerinde Bir Değerlendirme”, Mali Çözüm, Mayıs-Haziran, Sayı: 81, 79-102.
 • DERİCİ, Onur; Zekeriya TÜYSÜZ ve Aydın SARI (2007), “Kurumsal Risk Yönetimi ve Sayıştay Uygulaması”, Sayıştay Dergileri, Sayı : 65 (145. Yıl Özel Sayısı), NisanHaziran, İnternet Adresi: http://www.sayistay.gov.tr/yayin/dergi /dergi2.asp?id=521, Erişim Tarihi: 02013.
 • EMHAN, Abdurrahim (2009), “Risk Yönetim Süreci ve Risk Yönetmekte Kullanılan Teknikler”, Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F., Sayı:3, Cilt 23; 2092
 • EUROPEAN FEDERATION FOR WELDING, JOINING AND CUTTING (2008), Fundementals of Risk Management, İnternet Adresi: http://www.ewf.be/media/documentosDocs/doc_ 16_ewf-644-08fundamentals-of-risk-management.pdf, Erişim Tarihi: 22.05.2013.
 • GÜREDİN, Ersin (2000), Denetim, 10. Baskı, Ekim, Beta Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul.
 • KAŞIKCI, Fulya (2006), “Risk Odaklı Denetim ve Bir Uygulama”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • KAVAL, Hasan (2008), Muhasebe Denetimi, 3. Baskı, Gazi Kitapevi, Ankara. KÜÇÜKÖZMEN, Coşkun (2008), “Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Risk Yönetimi”, İnternet Adresi: http://www.coskunkucukozmen.com/wpcontent/uploads/2012/05/yenittkveriskyonetimicoskunkucukozmen.pdf, Erişim Tarihi: 1.5.2013.
 • OLSSON, Carl (2002), Risk Management in Emerging Markets, Pearson Education Limited, Great Britain.
 • ÖZER, M. Akif (2012), “Rekabet Ortamında Girişimciler İçin Varolabilme Reçetesi: Risk Yönetimi”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi Cilt 7;14316
 • ÖZSOY, Mehmet Tahir (2012), “Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Şirketlerde Kurumsal Risk Yönetimi”, Mali Çözüm, Mart-Nisan, 165-185.
 • QUEENSLAND TREASURY (2011), A Guide to Risk Management, July, İnternet Adresi: www.treasury.qld.gov.au/... /risk-management-, Erişim Tarihi: 02013.
 • SAKA, Tamer (2008), Kurumsal Risk Yönetimi, İnternet Adresi: http://www.tusiad.org/__rsc/shared/file/TamerSaka.pdf, Erişim Tarihi: 02013.
 • TOPÇUOĞLU, Metin (2012), Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Bağımsız Denetçi ve Sorumluluğu, 2. Değiştirilmiş ve Genişletilmiş Baskı, Seçkin Yayıncılık San. Ve Tic. A.Ş., Ankara.
 • TUNÇ, Ferruh (2011), “Yeni TTK’ da Kurumsallaşmayla İlgili Düzenlemeler, Kurumsallaşma ve Denetim Konferansı” , Antalya, 5-9 Ekim, İnternet Adresi: http://archive.ismmmo.org.tr/docs/sempozyum/10/tr/Ferruh Tunc.pdf, Erişim Tarihi: 01.05.2013.
 • UZAY, Şaban (2003), “İşletmelerde Denetimin Etkinliğini Sağlamada Denetim Komitesinin (Audit Committee) Rolü ve Türkiye’de Uygulanabilirliği”, Muhasebe ve Denetime Bakış, Ocak, Sayı 8, 71-82.
 • İnternet Adresi: http://ocw.metu.edu.tr/pluginfile.php/411/mod_resource/ content/0/lecture15.pdf, Erişim Tarihi: 01.05.2013.
 • İnternet Adresi: http://www.kgk.gov.tr/content_detail-191-578-bagimsiz-denetimetabi-olacak-sirketler-duyurusu.html, Erişim Tarihi: 11.06.2013.
 • İnternet Adresi: kisi.deu.edu.tr/userweb/aysegul.sahin/5-Risk%20Yönetimi 1).ppt, Erişim Tarihi: 22.05.2013 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Gerekçesi
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Ayşe Köksal

Dates

Publication Date: September 17, 2013

Bibtex @ { cumuiibf57371, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1303-1279}, address = {Cumhuriyet University}, year = {2013}, volume = {14}, pages = {307 - 325}, doi = {}, title = {6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Risklerin Tespiti ve Yönetilmesine İlişkin Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu}, key = {cite}, author = {Köksal, Ayşe} }
APA Köksal, A . (2013). 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Risklerin Tespiti ve Yönetilmesine İlişkin Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 14 (2), 307-325. Retrieved from http://dergipark.org.tr/cumuiibf/issue/4264/57371
MLA Köksal, A . "6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Risklerin Tespiti ve Yönetilmesine İlişkin Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 14 (2013): 307-325 <http://dergipark.org.tr/cumuiibf/issue/4264/57371>
Chicago Köksal, A . "6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Risklerin Tespiti ve Yönetilmesine İlişkin Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 14 (2013): 307-325
RIS TY - JOUR T1 - 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Risklerin Tespiti ve Yönetilmesine İlişkin Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu AU - Ayşe Köksal Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 307 EP - 325 VL - 14 IS - 2 SN - 1303-1279- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Economics and Administrative Sciences 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Risklerin Tespiti ve Yönetilmesine İlişkin Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu %A Ayşe Köksal %T 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Risklerin Tespiti ve Yönetilmesine İlişkin Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu %D 2013 %J Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1303-1279- %V 14 %N 2 %R %U
ISNAD Köksal, Ayşe . "6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Risklerin Tespiti ve Yönetilmesine İlişkin Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 14 / 2 (September 2013): 307-325.
AMA Köksal A . 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Risklerin Tespiti ve Yönetilmesine İlişkin Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2013; 14(2): 307-325.
Vancouver Köksal A . 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Risklerin Tespiti ve Yönetilmesine İlişkin Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2013; 14(2): 325-307.