Year 2018, Volume 3, Issue 2, Pages 54 - 73 2018-12-17

RECÂÎ-ZÂDE İBRÂHİM ŞEFÎK DÎVÂNI ÖRNEKLEMİNDE TARİHE EDEBİYATTAN BAKMAK

Pervin Çapan [1]

41 103

                XIX.yy. şairlerinden olan Recâî-zâde İbrahim Şefîk Efendi, H.1223/M.1808’de İstanbul’da doğmuştur. Reisü’l-küttâb Recâî Efendi’nin torunu ve tezkireci Mehmed Celâleddin Bey’in de oğludur. Küçük yaşta hem yetim, hem de öksüz kalır. Bir hanımın himayesinde tahsilini sürdürerek, Gölpazârî Şakir Efendi’den Arapça, Cerrahpaşalı Hamdi Efendi’den de hat öğrenir. 1250’den itibaren devlet hizmetine girer. Sadaret kâtipliği görevinden başlayarak kabiliyeti ile dikkat çeker. Osman Gazi’den, Sultan Abdülmecîd’e kadar, padişahların cülus tarihlerini gösteren bir tarih manzumesi yazarak hâcegânlık derecesine yükselmiş, Sultan V. Murad’ın velâdetine söylediği tarihle de nişan almıştır. 1263’te Sayda valisi olan Kâmil Paşa’ya; 1265 yılında ise Mısır valisi Abbas Paşa’ya divan kâtibi olur. 1267 yılında İstanbul’a döner ve 1268’de evkaf muhasebeciliğine kadar yükselir. H.1273/M.1856’da vefat eder. Recâî-zâde İbrahim Şefîk Dîvânı’nda sefer, fetih, savaş ve zaferler için söylenilen tarihler başlığı altında değerlendirilmesi gereken pek çok tarih vardır. Bunlardan Osmanlı tarihinin önemli hadiselerine düşülen tarihlerde şair, çağına tanıklık eden bir duruşla tarihe belge olabilecek nitelikte bir söyleyiş benimsemiştir

 Bu makalede Recâî-zâde İbrahim Şefîk Dîvânı örnekleminde şairin Osmanlı-Rus şavaşları üzerine söylediği tarihler ele alınarak bu tarihlerin manzum tarih geleneği içindeki yeri, önemi ve edebî değerine dikkat çekilecektir.  

Klâsik Türk edebiyatı, tarih şiirleri, Recâî-zâde İbrahim Şefîk Dîvânı
  • KAYNAKÇAÇapan, Pervin, (2007), “Recâî-zâde İbrahim Şefîk Dîvânı’nda Mevlânâ ve Mevlevîlik”, Türk Kültürü, Edebiyatı ve Sanatında Mevlânâ ve Mevlevîlik- Ulusal Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Konya, s.41-86.Çapan, Pervin,(2012), “Şefîk Dîvânı Örnekleminde Manzum Tarih Düşürme Geleneği”, Prof.Dr.Minr Mengi Adına Türkoloji Sempozyumu(20-22 Ekim 2011) Bildirileri, Adana. Fatîn Efendi, (1271), Hâtimetü’l-Eş’âr, İstanbul.İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Yazma Dîvânlar Kataloğu IV, (1969), Millî Eğitim Basımevi, İstanbul.Keleş, Erdoğan,(2013), Kırım Harbine Dair Notlar, Türk Tarih Kurumu, Ankara.Öztuna, Yılmaz,(1983), Büyük Türkiye Tarihi, C.7, Ötüken Yayınevi, İstanbul.Süleyman Nazîf,(1917), Batarya İle Ateş,İstanbul. Tural, S. Kemal, (1986), “Tarihçinin Edebiyat Dünyasından Alması Gerekenler veya Metoda Âit Düşünceler”, Türk Kültürü Araştırmaları, C.XXIV.
Primary Language tr
Subjects Literature
Journal Section Literature
Authors

Author: Pervin Çapan
Institution: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { cutad429183, journal = {Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi}, issn = {2587-1900}, eissn = {2548-0979}, address = {Cukurova University}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {54 - 73}, doi = {10.32321/cutad.429183}, title = {RECÂÎ-ZÂDE İBRÂHİM ŞEFÎK DÎVÂNI ÖRNEKLEMİNDE TARİHE EDEBİYATTAN BAKMAK}, key = {cite}, author = {Çapan, Pervin} }
APA Çapan, P . (2018). RECÂÎ-ZÂDE İBRÂHİM ŞEFÎK DÎVÂNI ÖRNEKLEMİNDE TARİHE EDEBİYATTAN BAKMAK. Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi, 3 (2), 54-73. DOI: 10.32321/cutad.429183
MLA Çapan, P . "RECÂÎ-ZÂDE İBRÂHİM ŞEFÎK DÎVÂNI ÖRNEKLEMİNDE TARİHE EDEBİYATTAN BAKMAK". Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi 3 (2018): 54-73 <http://dergipark.org.tr/cutad/issue/41268/429183>
Chicago Çapan, P . "RECÂÎ-ZÂDE İBRÂHİM ŞEFÎK DÎVÂNI ÖRNEKLEMİNDE TARİHE EDEBİYATTAN BAKMAK". Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi 3 (2018): 54-73
RIS TY - JOUR T1 - RECÂÎ-ZÂDE İBRÂHİM ŞEFÎK DÎVÂNI ÖRNEKLEMİNDE TARİHE EDEBİYATTAN BAKMAK AU - Pervin Çapan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.32321/cutad.429183 DO - 10.32321/cutad.429183 T2 - Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 54 EP - 73 VL - 3 IS - 2 SN - 2587-1900-2548-0979 M3 - doi: 10.32321/cutad.429183 UR - https://doi.org/10.32321/cutad.429183 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Çukurova University Journal of Turkology Research RECÂÎ-ZÂDE İBRÂHİM ŞEFÎK DÎVÂNI ÖRNEKLEMİNDE TARİHE EDEBİYATTAN BAKMAK %A Pervin Çapan %T RECÂÎ-ZÂDE İBRÂHİM ŞEFÎK DÎVÂNI ÖRNEKLEMİNDE TARİHE EDEBİYATTAN BAKMAK %D 2018 %J Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi %P 2587-1900-2548-0979 %V 3 %N 2 %R doi: 10.32321/cutad.429183 %U 10.32321/cutad.429183
ISNAD Çapan, Pervin . "RECÂÎ-ZÂDE İBRÂHİM ŞEFÎK DÎVÂNI ÖRNEKLEMİNDE TARİHE EDEBİYATTAN BAKMAK". Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi 3 / 2 (December 2018): 54-73. https://doi.org/10.32321/cutad.429183