Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2587-1900 | e-ISSN 2548-0979 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Çukurova Üniversitesi | http://turkoloji.cu.edu.tr/


Değerli bilim insanları,
Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi (ÇÜTAD) Haziran 2021 sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Araştırma makalelerinizi, çevirilerinizi, biyografi ve tanıtma yazılarınızı 16 Nisan 2021 Cuma 23.59'a kadar https://dergipark.org.tr/tr/pub/cutad adresinden sisteme yükleyebilirsiniz.
ÇÜTAD'a gönderilecek çalışmalar Yazım Kuralları bölümündeki ilkeler doğrultusunda hazırlanmalıdır. Yazım Kuralları bölümünde, yazarlar için ilgili linke tıklanarak indirilebilecek .doc formatında bir makale taslağı ve telif hakkı devir formu yer almaktadır. Taslak, yazarın denetimi dışında yapılan mizanpaj çalışmasında doğabilecek aktarım hatalarını önlemek için erişime açılmıştır. Yazar, çalışmasını bu taslak metnin içine kopyalayarak göndermelidir. Taslağa yapıştırdığınız metnin sonunda sağ alt tarafta beliren işarette lütfen "Hedef dosyaya eşleştir." veya "Yalnızca metni koru." seçeneklerinden birine tıklayınız. Bu şekilde hem asıl metninizde kayıp yaşamayacak hem de taslağın biçimine uymuş olacaksınız.
ÇÜTAD'ın tarandığı dizin ve veri tabanlarına dair bilgilere sağ sütunda bulunan ilgili sembollere tıklayarak ulaşabilirsiniz.
ÇÜTAD’ın 05.05.2021 tarihli makale değerlendirme istatistikleri aşağıda yer almaktadır:
Süreçteki Makaleler: 41
Yayımlanan Makale: 114
Reddedilen Makale: 131        
Geri Çekilen Makale: 41
                                                                        Prof. Dr. A. Deniz ABİK

Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi

ISSN 2587-1900 | e-ISSN 2548-0979 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Çukurova Üniversitesi | http://turkoloji.cu.edu.tr/
Kapak Resmi


Değerli bilim insanları,
Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi (ÇÜTAD) Haziran 2021 sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Araştırma makalelerinizi, çevirilerinizi, biyografi ve tanıtma yazılarınızı 16 Nisan 2021 Cuma 23.59'a kadar https://dergipark.org.tr/tr/pub/cutad adresinden sisteme yükleyebilirsiniz.
ÇÜTAD'a gönderilecek çalışmalar Yazım Kuralları bölümündeki ilkeler doğrultusunda hazırlanmalıdır. Yazım Kuralları bölümünde, yazarlar için ilgili linke tıklanarak indirilebilecek .doc formatında bir makale taslağı ve telif hakkı devir formu yer almaktadır. Taslak, yazarın denetimi dışında yapılan mizanpaj çalışmasında doğabilecek aktarım hatalarını önlemek için erişime açılmıştır. Yazar, çalışmasını bu taslak metnin içine kopyalayarak göndermelidir. Taslağa yapıştırdığınız metnin sonunda sağ alt tarafta beliren işarette lütfen "Hedef dosyaya eşleştir." veya "Yalnızca metni koru." seçeneklerinden birine tıklayınız. Bu şekilde hem asıl metninizde kayıp yaşamayacak hem de taslağın biçimine uymuş olacaksınız.
ÇÜTAD'ın tarandığı dizin ve veri tabanlarına dair bilgilere sağ sütunda bulunan ilgili sembollere tıklayarak ulaşabilirsiniz.
ÇÜTAD’ın 05.05.2021 tarihli makale değerlendirme istatistikleri aşağıda yer almaktadır:
Süreçteki Makaleler: 41
Yayımlanan Makale: 114
Reddedilen Makale: 131        
Geri Çekilen Makale: 41
                                                                        Prof. Dr. A. Deniz ABİK
Cilt 5 - Sayı 2 - 21 Ara 2020
 1. TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE -yor ODAKSIL ŞİMDİKİ ZAMAN BİÇİMBİRİMİ VE OLUŞUMU
  Sayfalar 246 - 265
  Ahmet Turan DOĞAN
 2. TATAR VE BAŞKURT MASALLARINDA BAŞLAYIŞ FORMELLERİNİN SÖZ DİZİMİ
  Sayfalar 380 - 407
  Fatma ERTÜRK, Erkan KARAGÖZ
 3. İSLAMİ DÖNEME AİT UYGUR HARFLİ TÜRKÇE METİNLERİN YAZIM ÖZELLİKLERİ
  Sayfalar 507 - 544
  Melek ÇUBUKCU
 4. NEHCÜ’L-FERÂDÎS’İN ESKİ OĞUZ TÜRKÇESİNE BİLİNMEYEN BİR AKTARIMI (RİYAD YAZMASI)
  Sayfalar 600 - 630
  Samet ONUR
 5. KİTAB-I TÜRKMEN’DE TÜRKMENCE SÖZCÜKLER
  Sayfalar 642 - 679
  Youssef AZEMOUN
 6. SABRİ TATA’NIN KURTBAYIR’IN SIRRI ROMANININ HALK BİLİMİ UNSURLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 266 - 287
  Barış Berhem ACAR
 7. ALİŞANZADE İSMAİL HAKKI’NIN 14. ASRIN TÜRK MUHARRİRLERİ’NİN İKİNCİ DEFTERİ: EKREM BEY
  Sayfalar 313 - 353
  Bedri AYDOĞAN
 8. MİNE SÖĞÜT’ÜN ROMANLARINDA TERK EDİLMİŞ KAHRAMANLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 354 - 367
  Emine AYAN
 9. ADANA’DA ANLATILAN FIKRALARIN MİZAH TEORİLERİ, BAĞLAM, İŞLEV VE YAPI AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 368 - 379
  Esra TARHAN
 10. GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KİLİS’TE EVLENME GELENEKLERİ
  Sayfalar 408 - 441
  Gülsüm TARÇIN
 11. BİR İSTANBUL METHİYESİ: İZZET’İN BİLÂDİYESİ
  Sayfalar 442 - 487
  Hasan KAPLAN
 12. KEMALZADE ALİ EKREM İLE TOKADİZADE ŞEKİP’İN ESERLERİNDE EVLAT ACISI
  Sayfalar 545 - 576
  Meral DEMİRYÜREK
 13. KURMACAYA AYNI PENCEREDEN BAKMAK: ORHAN PAMUK’UN SAF VE DÜŞÜNCELİ ROMANCI ADLI ESERİNDE UMBERTO ECO VE AHMET HAMDİ TANPINAR’IN ETKİSİ
  Sayfalar 631 - 641
  Sema ÇETİN BAYCANLAR
 14. YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN AKTARIMI
  Sayfalar 288 - 312
  Başak KARAKOÇ ÖZTÜRK
 15. YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETENLERİN METİN ALTI SORU YAZMA BECERİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 488 - 506
  Kevser Esma ÖZYALÇIN, Fatih KANA
 16. BATMAN İL MERKEZİNDE ÇALIŞAN TÜRKÇE ÖĞRETİCİLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR
  Sayfalar 577 - 599
  Ömer Tuğrul KARA, Ali YİĞİT, Feyzullah AĞIRMAN
 17. TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRENEN TÜRK SOYLU ÖĞRENCİLERİN VATAN KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARI
  Sayfalar 680 - 701
  Yusuf GÜNAYDIN, Mehmet SAYDAM, Ahmet ERDEM, Talat AYTAN
 18. EBÜZZİYA TEVFİK TARAFINDAN HAZIRLANAN GUTENBERG TERCÜME-İ HÂLİ
  Sayfalar 702 - 719
  Bekir OCAK
 19. METİN TURAN/ PANCURLARI CEMİLE KOKULU ADA
  Sayfalar 720 - 723
  Hanife Dilek BATİSLAM
Dizinler
Diğer Dizinler ve Veritabanları

14574

14572

Ithenticate

14573