Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2587-1900 | e-ISSN 2548-0979 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Çukurova Üniversitesi | http://turkoloji.cu.edu.tr/


Değerli bilim insanları,

Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi (ÇÜTAD) Aralık 2020 sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Araştırma makalelerinizi, çevirilerinizi, biyografi ve tanıtma yazılarınızı 16 Kasım 2020 Pazartesi gününe kadar https://dergipark.org.tr/tr/pub/cutad adresinden sisteme yükleyebilirsiniz.

ÇÜTAD'a gönderilecek çalışmalar Yazım Kuralları bölümündeki ilkeler doğrultusunda hazırlanmalıdır. Yazım Kuralları bölümünde, yazarlar için ilgili linke tıklanarak indirilebilecek .doc formatında bir makale taslağı ve telif hakkı devir formu yer almaktadır. Taslak, yazarın denetimi dışında yapılan mizanpaj çalışmasında doğabilecek aktarım hatalarını önlemek için erişime açılmıştır. Yazar, çalışmasını bu taslak metnin içine kopyalayarak göndermelidir. Taslağa yapıştırdığınız metnin sonunda sağ alt tarafta beliren işarette lütfen "Hedef dosyaya eşleştir." veya "Yalnızca metni koru." seçeneklerinden birine tıklayınız. Bu şekilde hem asıl metninizde kayıp yaşamayacak hem de taslağın biçimine uymuş olacaksınız.

ÇÜTAD'ın tarandığı dizin ve veri tabanlarına dair bilgilere şu bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

Ulakbim Tr-Dizin

https://www.mla.org/content/download/88396/2222979/All-Indexed-Journal-Titles.xlsx

https://atif.sobiad.com/index.jsp?modul=taranan-dergiler&harf=%C3%87

                                                                                         Prof. Dr.  A. Deniz ABİK

Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi

ISSN 2587-1900 | e-ISSN 2548-0979 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Çukurova Üniversitesi | http://turkoloji.cu.edu.tr/
Kapak Resmi


Değerli bilim insanları,

Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi (ÇÜTAD) Aralık 2020 sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Araştırma makalelerinizi, çevirilerinizi, biyografi ve tanıtma yazılarınızı 16 Kasım 2020 Pazartesi gününe kadar https://dergipark.org.tr/tr/pub/cutad adresinden sisteme yükleyebilirsiniz.

ÇÜTAD'a gönderilecek çalışmalar Yazım Kuralları bölümündeki ilkeler doğrultusunda hazırlanmalıdır. Yazım Kuralları bölümünde, yazarlar için ilgili linke tıklanarak indirilebilecek .doc formatında bir makale taslağı ve telif hakkı devir formu yer almaktadır. Taslak, yazarın denetimi dışında yapılan mizanpaj çalışmasında doğabilecek aktarım hatalarını önlemek için erişime açılmıştır. Yazar, çalışmasını bu taslak metnin içine kopyalayarak göndermelidir. Taslağa yapıştırdığınız metnin sonunda sağ alt tarafta beliren işarette lütfen "Hedef dosyaya eşleştir." veya "Yalnızca metni koru." seçeneklerinden birine tıklayınız. Bu şekilde hem asıl metninizde kayıp yaşamayacak hem de taslağın biçimine uymuş olacaksınız.

ÇÜTAD'ın tarandığı dizin ve veri tabanlarına dair bilgilere şu bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

Ulakbim Tr-Dizin

https://www.mla.org/content/download/88396/2222979/All-Indexed-Journal-Titles.xlsx

https://atif.sobiad.com/index.jsp?modul=taranan-dergiler&harf=%C3%87

                                                                                         Prof. Dr.  A. Deniz ABİK

Cilt 5 - Sayı 1 - 25 Haz 2020
 1. VASİLİY ANDREYEV - MARİYA DMİTRİYEVA - HALİL AÇIKGÖZ’ÜN YAYIMLANMAMIŞ “TÜRKÇE-ÇUVAŞÇA SÖZLÜK”Ü
  Sayfalar 13 - 27
  Bülent BAYRAM
 2. KIRGIZ TÜRKÇESİ İLE YAZILAN EDEBÎ METİNLERİ TÜRKİYE TÜRKÇESİNE AKTARMADA YAŞANAN SORUNLAR
  Sayfalar 52 - 70
  Ezgi KARSLI
 3. CİCİANNE SÖZÜ HAKKINDA
  Sayfalar 88 - 107
  Mehmet Zeki GELİR
 4. TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE ARA-ORTA KAVRAMLARININ DİLBİLGİSELLEŞMESİ
  Sayfalar 108 - 135
  Muna Yüceol ÖZEZEN
 5. DOĞU TÜRKÇESİ - LATİNCE SÖZLÜK: VOCABULARIUM LINGUAE GIAGATAICAE SIVE IGUREAE (LEXICO ĆIAGATAICO)
  Sayfalar 136 - 157
  Samet ONUR
 6. TÜRKMEN TÜRKÇESİNDE EK-FİİL VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEN FARKLI İŞLEVLERDE KULLANIMI
  Sayfalar 173 - 193
  Yakup SARIKAYA
 7. ACIYI DAMITMA SANATI: TOPLUMSAL BELLEK VE AHMET YORULMAZ’IN ESERLERİNDE MÜBADELE
  Sayfalar 28 - 51
  Evren KARATAŞ , İ̇pek YILDIZ
 8. MÜNİF PAŞA VE MEKTEB-İ HUKÛK’TA OKUTULAN KİTAPLARDAN İLM-İ BELÂGAT (LA RHÉTORIQUE)
  Sayfalar 71 - 87
  Merve ÖZSARI
 9. XX. YÜZYILIN BAŞLARINDA TÜRKMENİSTAN’DA KIZ ÇOCUKLARININ EĞİTİMİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR: GÜLSÜM ŞEHİDİYE ÖRNEĞİ
  Sayfalar 158 - 172
  Tahir AŞİROV , Çağdaş ALBAYRAK
 10. TATAR ŞAİRİ ZÖLFET VE ŞİİR SANATI: SIK ORMANDA BÜLBÜL ÖTER
  Sayfalar 194 - 209
  Seher MAŞKARAOĞLU
 11. HALUK GÖKALP/ OSMANLICA
  Sayfalar 210 - 216
  Elif YILMAZ
 12. ALAN BARNARD / TARİHÖNCESİNDE DİL
  Sayfalar 217 - 228
  Muna Yüceol ÖZEZEN
 13. ABDURRAHMAN ÖZKAN, UFUK DENİZ AŞÇI, MUSTAFA TOKER / TÜRKİYE TÜRKÇESİ SÖZ DİZİMİ
  Sayfalar 229 - 232
  Zehra ÇELİK
Dizinler
Diğer Dizinler

14574

14572

Ithenticate

14573