Fahri TEMİZYÜREK profil resmi
Fahri TEMİZYÜREK GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Yayın 28 Hakemlik 5 CrossRef Atıf 36
28 Yayın
5 Hakemlik
36 CrossRef Atıf

Kurum

GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Popüler Yayınları

1

3

598

0

2

4575

3

1

8836

0

1

1635

Yayınlar

0

35

0

87

Ömer Seyfettin’in Yalnız Efe Hikâyesinin Türkçe Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi
Yazarlar: Fahri TEMİZYÜREK , İsmet Hasan ALTINTAŞ
DOI: 10.29228/ijlet.70443
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 24

0

24

0

152

Dîvânu Lugâti’t-Türk’ün Türkçe Öğretimindeki Önemi
Yazarlar: Fahri TEMİZYÜREK , Bilge AYDIN
DOI: 10.29228/ijlet.70274
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 20

0

20

FOLKLORİK KIYAFETLİ BEBEKLER ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA
Yayın Bilgisi: 2022 , Folklor Akademi Dergisi
DOI: 10.55666/folklor.1192447
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 886

0

886

0

21

0

21

Yabancı Dil Öğretiminde Kültürel Değerlerin Aktarılmasında Kelimelerin Yeri
Yazarlar: Fahimeh SHIRAZI, Fahri TEMİZYÜREK
DOI: 10.29228/ijlet.58165
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 11

0

11

0

551

3

598

0

19

Türk Dünyasından Gelen Öğrencilerin Türkiye Türkçesi Metinlerine Yönelik Tutumları
Yazarlar: Fahri TEMİZYÜREK , Muhammed Eyyüp SALLABAŞ
Yayın Bilgisi: 2020 , Bilig
DOI: 10.12995/bilig.9501
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1591

0

1591

1

1635

0

11

0

2896

0

2681

0

10435

0

2970

0

2650

0

6760

0

23

1

8836

0

3939

Çizgi Filmlerdeki Subliminal Mesajların Çocuklar Üzerindeki Etkisi
DOI: 10.30703/cije.321348
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 41858

0

41858

Yayınlar

1

3

598

Türk Dünyasından Gelen Öğrencilerin Türkiye Türkçesi Metinlerine Yönelik Tutumları
Yazarlar: Fahri TEMİZYÜREK , Muhammed Eyyüp SALLABAŞ
Yayın Bilgisi: 2020 , Bilig
DOI: 10.12995/bilig.9501
ATIF 1 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1591

1

0

1591

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Serbest Yazma Tutumlarına Dair Ölçek Geliştirme
Yayın Bilgisi: 2017 , Ana Dili Eğitimi Dergisi
DOI: 10.16916/aded.332026
ATIF 3 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 2896

3

0

2896

3

0

2681

Sevim Ak’ın Öykülerinin Çocuğa Görelik İlkesi Açısından İncelenmesi
DOI: 10.14686/buefad.263572
ATIF 3 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 10435

3

0

10435

Yabancı Dil Öğretiminde Otantik Materyal Kullanımı (Using Authentic Materials in Foreign Language Teaching) Doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000158999
Yazarlar: Fahri TEMİZYÜREK , Fatma Gülengül BİRİNCİ
DOI: 10.14686/buefad.v5i1.5000158999
ATIF 6 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 6760

6

0

6760

3

1

8836

Çizgi Filmlerdeki Subliminal Mesajların Çocuklar Üzerindeki Etkisi
DOI: 10.30703/cije.321348
ATIF 16 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 41858

16

0

41858

İnteraktif Rehber Aracı
Panel tanıtımını görmek istiyorsanız Turu Başlat' a tıklayabilirsiniz.