PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

-

Yıl 2015, Cilt 4, Sayı 1, 64 - 72, 09.02.2015

Öz

Dizin / İndeks ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, EBSCOHOST, Index Copernicus, Proquest Education Journals Database, Modern Language Association, Citefactor, The Directory of Research Journal Indexing, Open Academic Journal Index, Ulrich’s Periodicals Directory

Kaynakça

 • Arslan, S., & Özpınar, İ. (2008). Öğretmen Nitelikleri: İlköğretim Programlarının Beklentileri ve Eğitim Fakültelerinin Kazandırdıkları. Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED). Cilt 2(1) 38-63. Karadeniz Teknik Üniversitesi.
 • Baker, J. W. (2000). The “Classroom Flip”: Using web course management tools to become the guide by the side. In J. A. Chambers (Ed.), Selected Papers from the 11th International Conference on College Teaching and Learning (pp. 9-17). Jacksonville: Florida Community College.
 • Başal, Ahmet. (2012). The Use of Flipped Classroom in Language Teaching. The 3 rd Black Sea ELT Conference “Technology: A Bridge to Language Learning” November 15-17, 2012 SAMSUN
 • Bergmann, J., & Sams, A. (2012). Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day. Publisher: ISTE & ASCD
 • Brown, A. F. (2012). A phenomenological study of undergraduate instructors using the inverted or flipped classroom model. Unpublished doctoral dissertation, Pepperdine University, Malibu.
 • Büyükaslan, A. (2007, Mayıs). Yabancı dil Türkçenin öğretilmesinde yeni yöntemler: bilişim uygulamaları, çözüm önerileri, I. Uluslar arası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Çanakkale.
 • Christensen, C. M., Horn, M. B., & Staker, H. (2013). Is K-12 Blended Learning Disruptive? An introduction of the theory of hybrids. Clayton Christensen Institute. from http://www.christenseninstitute.org/wp-content/uploads/2013/05/Is-K-12-Blended-Learning-Disruptive.pdf. Erişim tarihi: 10 Ocak 2015.
 • Demiralay, R & Karataş, S. (2014). Evde Ders Okulda Ödev Modeli. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. Ağustos 2014 Cilt: 3 Sayı: 3
 • Gannod, G., Burge, J., & Helmick, M. (2008). Using the Inverted Classroom to Teach Software Engineering. International Conference on Software Engineering (ICSE). Leipzig, Germany, 10-18 May 2008.
 • Gencer, B.G., Gurbulak, N., & Adiguzel, T. (2014). A new approach in learning and teaching: The Flipped Classroom. In A.C. Ilhan, A. Isman, C. Birol & A. Eskicumali (Eds.), Proceedings of International Teacher Education Conference (pp. 881-888)
 • Karahan, M. (2001). Eğitimde bilgi teknolojileri. Malatya: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Böte ders notları.
 • Lage, M. J., Platt, G., & Treglia, M. (2000). Inverting the classroom: A gateway to creating an inclusive learning environment. Journal of Economic Education, 31(1), 30-43. doi: 10.2307/1183338 from http://www.innosightinstitute.org/innosight/wp-content/uploads/2012/05/Classifying-K-12-blended-learning2. pdf. Erişim tarihi: 7 Ocak 2015.
 • Moravec M., Williams A., Aguilar R. N., & O’Dowd D. K. (2010). Learn before lecture: a strategy that improves learning outcomes in a large introductory biology class. CBE Life Sci Educ 9, 473-481.
 • Muharremoğlu, M. (2012). iTEC PROJESİ “Katılımcı Sınıf için Yenilikçi Teknolojiler”. http://yegitek.meb.gov.tr/itec.html. Erişim tarihi: 28 Aralık 2014.
 • Nicolosi, Alessandra. (2012). Grammar Lessons with the Flipped Classroom Method. The 3 rd Black Sea ELT Conference “Technology: A Bridge to Language Learning” November 15-17, 2012 SAMSUN
 • OECD (2013), PISA 2012 Results: Ready to Learn – Students’ Engagement, Drive and Self-Beliefs (Volume III), PISA, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264201170-en. Erişim tarihi: 7 Ocak 2015.
 • Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants: On the Horizon, 9(5), 1-6.
 • http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf. Erişim tarihi: 2 Ocak 2015
 • Richards, J.C. & Rodgers T. S. (1986). Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge University Press. Cambridge, UK.
 • Strayer, J. F. (2011). The teacher’s guide to flipped classroom. from: http://www.edudemic.com/guides/flipped-classrooms-guide/
 • Talbert, R. (2012). Inverted Classroom. Colleagues: Vol. 9: Iss. 1, Article 7.
 • Uşun, S. (2000). Öğretim teknolojisi ve etkili öğretim. 9.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Erzurum.
 • Zownorega, J. S. (2013). Effectiveness of flipping the classroom in a honors level, mechanics-based physics class. Master’s Thesis. Eastern Illinois University.

Dil Öğretiminde Teknolojinin Materyal Olarak Kullanımına Bir Örnek: “Flipped Classroom”

Yıl 2015, Cilt 4, Sayı 1, 64 - 72, 09.02.2015

Öz

Eğitim teknolojisinin gelişmesiyle öğretmenler de öğretme şekillerini bu gelişmeler doğrultusunda yenilemeye çalışmaktadırlar. Dil öğretmenleri de bu gelişmeleri kendi sınıflarında uygulamaya başlamışlardır çünkü öğretmenlerin öğretme şekilleri yeni neslin öğrenme yöntemleriyle uyum sağlayamazsa öğrenme sürecinin başarılı olması mümkün değildir. “Flipped classroom” modeli de batıda yaygın olarak kullanılmaya başlanan bu yeni uygulamalardan biridir. Geleneksel yöntemlerin tersine öğrenciler teorik bilgileri sınıf dışında istedikleri yerde istedikleri zamanda izleyebilmekte ve ev ödevi olarak verilen etkinlikleri de sınıf içinde öğretmenin rehberliğinde gerçekleştirmektedirler. Yabancı dil öğretiminde böyle bir yöntem sınıf içi zamanı daha etkin bir şekilde kullanmaya olanak verdiği için hem öğrenciler hem de öğretmenler için büyük faydalar sağlamaktadır. “Flipped classroom”da kullanılan videolar ya internet kaynaklarından faydalanılarak ya da öğretmenin kendi kayıtlarını gerçekleştirmesiyle yapılabilmektedir.  Bu çalışmanın amacı “flipped classroom” kavramı ve uygulamalarıyla ile ilgili bilgi vermek ve yabancı dil öğretiminde nasıl kullanılabileceğiyle ilgili bir alan taraması gerçekleştirmektir. Bu nedenle, yurt içinde ve yurt dışında bu konuyla ilgili yapılan çalışmalar incelenmiş ve uygulamaların etkinlikleri gözden geçirilerek dil sınıflarında bu uygulamanın kullanılmasının yararları ortaya konulmuştur.

Kaynakça

 • Arslan, S., & Özpınar, İ. (2008). Öğretmen Nitelikleri: İlköğretim Programlarının Beklentileri ve Eğitim Fakültelerinin Kazandırdıkları. Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED). Cilt 2(1) 38-63. Karadeniz Teknik Üniversitesi.
 • Baker, J. W. (2000). The “Classroom Flip”: Using web course management tools to become the guide by the side. In J. A. Chambers (Ed.), Selected Papers from the 11th International Conference on College Teaching and Learning (pp. 9-17). Jacksonville: Florida Community College.
 • Başal, Ahmet. (2012). The Use of Flipped Classroom in Language Teaching. The 3 rd Black Sea ELT Conference “Technology: A Bridge to Language Learning” November 15-17, 2012 SAMSUN
 • Bergmann, J., & Sams, A. (2012). Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day. Publisher: ISTE & ASCD
 • Brown, A. F. (2012). A phenomenological study of undergraduate instructors using the inverted or flipped classroom model. Unpublished doctoral dissertation, Pepperdine University, Malibu.
 • Büyükaslan, A. (2007, Mayıs). Yabancı dil Türkçenin öğretilmesinde yeni yöntemler: bilişim uygulamaları, çözüm önerileri, I. Uluslar arası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Çanakkale.
 • Christensen, C. M., Horn, M. B., & Staker, H. (2013). Is K-12 Blended Learning Disruptive? An introduction of the theory of hybrids. Clayton Christensen Institute. from http://www.christenseninstitute.org/wp-content/uploads/2013/05/Is-K-12-Blended-Learning-Disruptive.pdf. Erişim tarihi: 10 Ocak 2015.
 • Demiralay, R & Karataş, S. (2014). Evde Ders Okulda Ödev Modeli. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. Ağustos 2014 Cilt: 3 Sayı: 3
 • Gannod, G., Burge, J., & Helmick, M. (2008). Using the Inverted Classroom to Teach Software Engineering. International Conference on Software Engineering (ICSE). Leipzig, Germany, 10-18 May 2008.
 • Gencer, B.G., Gurbulak, N., & Adiguzel, T. (2014). A new approach in learning and teaching: The Flipped Classroom. In A.C. Ilhan, A. Isman, C. Birol & A. Eskicumali (Eds.), Proceedings of International Teacher Education Conference (pp. 881-888)
 • Karahan, M. (2001). Eğitimde bilgi teknolojileri. Malatya: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Böte ders notları.
 • Lage, M. J., Platt, G., & Treglia, M. (2000). Inverting the classroom: A gateway to creating an inclusive learning environment. Journal of Economic Education, 31(1), 30-43. doi: 10.2307/1183338 from http://www.innosightinstitute.org/innosight/wp-content/uploads/2012/05/Classifying-K-12-blended-learning2. pdf. Erişim tarihi: 7 Ocak 2015.
 • Moravec M., Williams A., Aguilar R. N., & O’Dowd D. K. (2010). Learn before lecture: a strategy that improves learning outcomes in a large introductory biology class. CBE Life Sci Educ 9, 473-481.
 • Muharremoğlu, M. (2012). iTEC PROJESİ “Katılımcı Sınıf için Yenilikçi Teknolojiler”. http://yegitek.meb.gov.tr/itec.html. Erişim tarihi: 28 Aralık 2014.
 • Nicolosi, Alessandra. (2012). Grammar Lessons with the Flipped Classroom Method. The 3 rd Black Sea ELT Conference “Technology: A Bridge to Language Learning” November 15-17, 2012 SAMSUN
 • OECD (2013), PISA 2012 Results: Ready to Learn – Students’ Engagement, Drive and Self-Beliefs (Volume III), PISA, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264201170-en. Erişim tarihi: 7 Ocak 2015.
 • Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants: On the Horizon, 9(5), 1-6.
 • http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf. Erişim tarihi: 2 Ocak 2015
 • Richards, J.C. & Rodgers T. S. (1986). Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge University Press. Cambridge, UK.
 • Strayer, J. F. (2011). The teacher’s guide to flipped classroom. from: http://www.edudemic.com/guides/flipped-classrooms-guide/
 • Talbert, R. (2012). Inverted Classroom. Colleagues: Vol. 9: Iss. 1, Article 7.
 • Uşun, S. (2000). Öğretim teknolojisi ve etkili öğretim. 9.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Erzurum.
 • Zownorega, J. S. (2013). Effectiveness of flipping the classroom in a honors level, mechanics-based physics class. Master’s Thesis. Eastern Illinois University.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar

Doç. Dr. Fahri TEMİZYÜREK>


Okt. Nihan ÜNLÜ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 9 Şubat 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Temizyürek, D. D. F. & Ünlü, O. N. (2015). Dil Öğretiminde Teknolojinin Materyal Olarak Kullanımına Bir Örnek: “Flipped Classroom” . Bartın University Journal of Faculty of Education , 4 (1) , 64-72 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/buefad/issue/3816/51248
All the articles published in the journal are open access and distributed under the conditions of CommonsAttribution-NonCommercial 4.0 International License
 88x31.png