PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

-

Yıl 2014, Cilt 3, Sayı 1, 155 - 175, 20.02.2014

Öz

Bartin University Journal of Faculty of Education (BUJFED) is a international refereed journal that is published two times a year. The responsibility lies with the authors of papers

Kaynakça

 • Baş, B. (2012). Türkçe Öğretimi Açısından Çocuk Edebiyatı. İstanbul: Kriter.
 • Gander, M. ve Gardnier, H. (2007). Çocuk ve Ergen Gelişimi. Ankara: İmge.
 • Gürel, Z., Temizyürek, F. vd. (2007) Çocuk Edebiyatı. Ankara: Öncü.
 • Sever, S. (2010), Çocuk ve Edebiyat, İzmir: Tudem.
 • Şahin, A. (2007). Çocuk-Edebiyat ve Çocuk Edebiyatı. Lokman Turhan ve Ömer Yılar (Ed.), Eğitim Fakülteleri İçin Çocuk Edebiyatı içinde (s.1-36). Ankara: Pegem.
 • Şirin, M. R. (2012, 5 Eylül). Kurucusu: Mustafa Ruhi Şirin. www.cocukvakfi.org.tr (Erişim Tarihi: 2013, 15 Aralık).
 • Şirin, M. R. (2007). Çocuk Edebiyatı Kültürü. Ankara: Kök.
 • Şirin, M. R. (2010). Her Çocuğun Bir Yıldızı Var. Ankara: Kök.
 • Şirin, M. R. (2011). Kar Altında Bir Kelebek. Ankara: Kök .
 • Temizyürek, F. (2003). Türkçe Öğretiminde Çocuk Edebiyatının Önemi. TÜBAR-XIII-Bahar.
 • Türk Dil Kurumu Ana Sayfası, Büyük Türkçe Sözlük, www.tdk.gov.tr (Erişim Tarihi: 2013, 15 Aralık).
 • Yakar, Y. M. (2012). Mustafa Ruhi Şirin’in Türk Çocuk Edebiyatındaki Yeri ve Eserlerinin Eğitsel Değeri Üzerine Bir İnceleme. Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Yalçın A. ve Aytaş, G. (2002). Çocuk Edebiyatı. Ankara: Akçağ.
 • Yıldırım A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin.

Mustafa Ruhi Şirin’in Çocuk Edebiyatı Sahasındaki Eserlerinin Dil ve Kavram Bağlamında İncelenmesi

Yıl 2014, Cilt 3, Sayı 1, 155 - 175, 20.02.2014

Öz

Çocuk edebiyatı günümüzde yeni bir kavram olup çocuğa yönelik üretimin artması ile kendisine önemli bir yer bulur. Bu alanda ortaya konan edebî ürünler çocuğu esas alan ve  “çocuğa görelik” ilkesinden hareket eden çocuksu bir edebiyat alanını ifade etmek için kullanılır. Çocuk edebiyatı alanında eser vermek çocuk gelişimi hakkında bilgi sahibi olmayı ve edebî eser verme yeteneğine sahip olmayı gerektirir. Çocuk Vakfı’nın kurucusu Mustafa Ruhi Şirin yaşamını çocuklara adamış bir edebiyatçıdır. Bu alanda kıymetli eserler kaleme alan Şirin’in çocuk kitapları inceleme konusunu oluşturur. Kitapları içerisinde random yöntemle seçilen biri nazım biri nesir olmak üzere iki kitabı dil ve anlatım açısından incelenmiştir. “Kar Altında Bir Kelebek Var” adlı şiirsel bir dille yazılmış masal kitabı ile “Her Çocuğun bir Yıldızı Var” adlı hikâye kitabı araştırma örneklemini oluşturmaktadır. Seçilen kitaplar “dil ve anlatım, konu, tema, kelime öğretimi” başlıkları ile irdelenmiştir. Çalışmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır.

Kaynakça

 • Baş, B. (2012). Türkçe Öğretimi Açısından Çocuk Edebiyatı. İstanbul: Kriter.
 • Gander, M. ve Gardnier, H. (2007). Çocuk ve Ergen Gelişimi. Ankara: İmge.
 • Gürel, Z., Temizyürek, F. vd. (2007) Çocuk Edebiyatı. Ankara: Öncü.
 • Sever, S. (2010), Çocuk ve Edebiyat, İzmir: Tudem.
 • Şahin, A. (2007). Çocuk-Edebiyat ve Çocuk Edebiyatı. Lokman Turhan ve Ömer Yılar (Ed.), Eğitim Fakülteleri İçin Çocuk Edebiyatı içinde (s.1-36). Ankara: Pegem.
 • Şirin, M. R. (2012, 5 Eylül). Kurucusu: Mustafa Ruhi Şirin. www.cocukvakfi.org.tr (Erişim Tarihi: 2013, 15 Aralık).
 • Şirin, M. R. (2007). Çocuk Edebiyatı Kültürü. Ankara: Kök.
 • Şirin, M. R. (2010). Her Çocuğun Bir Yıldızı Var. Ankara: Kök.
 • Şirin, M. R. (2011). Kar Altında Bir Kelebek. Ankara: Kök .
 • Temizyürek, F. (2003). Türkçe Öğretiminde Çocuk Edebiyatının Önemi. TÜBAR-XIII-Bahar.
 • Türk Dil Kurumu Ana Sayfası, Büyük Türkçe Sözlük, www.tdk.gov.tr (Erişim Tarihi: 2013, 15 Aralık).
 • Yakar, Y. M. (2012). Mustafa Ruhi Şirin’in Türk Çocuk Edebiyatındaki Yeri ve Eserlerinin Eğitsel Değeri Üzerine Bir İnceleme. Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Yalçın A. ve Aytaş, G. (2002). Çocuk Edebiyatı. Ankara: Akçağ.
 • Yıldırım A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar

Fahri TEMİZYÜREK>


Arzu ÇEVİK>

0000-0001-9673-847X

Yayımlanma Tarihi 20 Şubat 2014
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 3, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Temizyürek, F. & Çevik, A. (2014). Mustafa Ruhi Şirin’in Çocuk Edebiyatı Sahasındaki Eserlerinin Dil ve Kavram Bağlamında İncelenmesi . Bartın University Journal of Faculty of Education , 3 (1) , 155-175 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/buefad/issue/3814/51171
All the articles published in the journal are open access and distributed under the conditions of CommonsAttribution-NonCommercial 4.0 International License
 88x31.png