İçtimaiyat
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2602-3377 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Hidayet KARA |


15 Temmuz Özel Sayısı Yayınlanmıştır


İçtimaiyat

e-ISSN 2602-3377 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Hidayet KARA |
Kapak Resmi


15 Temmuz Özel Sayısı Yayınlanmıştır


İÇTİMAİYAT

İçtimaiyat Dergisi, Kasım 2017'de yayın hayatına başlamıştır. Dergide yayınlanan makaleler doçentlik başvurusunda 4 puan getirmektedir. 

Benzerlik Oranı

Dergimize gönderilecek makalelerdeki benzerlik oranı, dipnotlar ve tırnak içindeki blok alıntılar hariç maksimum %15 olmalıdır. 

 www.intihal.net