e-ISSN: 2602-3377
Başlangıç: 2017
Yayımcı: Hidayet KARA
Kapak Resmi
 

İçtimaiyat, uluslararası hakemli bir dergidir. İçtimaiyat, TR Dizin tarafından platformlarda taranmaktadır. Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında yayın yapan İçtimaiyat Dergisi, Tarih, Edebiyat, Sosyoloji, Felsefe, Psikoloji ve Sosyo-Ekonomik alanlarda çalışmaları kabul etmektedir. İçtimaiyat Dergisi, çift taraflı kör hakemlik sistemini benimsemektedir. Dergiye gönderilen çalışmaların APA6 atıf ve kaynakça sistemine ve derginin yazım kurallarına göre hazırlanmış olması zorunludur. Örnek dergi şablonu
İçtimaiyat Dergisi Mayıs ve Kasım aylarında yılda iki defa olmak üzere elektronik ortamda Dergipark ev sahipliğinde yayınlamaktadır. Zorunlu olmamakla birlikte dergimiz, konusu altı ay önceden duyurularak, Eylül ayında yayınlanmak üzere özel sayı da çıkarmaktadır. Dergide yayınlanacak makalelerin, ilgili sayıdan en az 60 gün önce sisteme yüklenmesi gerekmektedir. 2023 - Cilt: 7 Sayı: 2

Şablon Değişikliği

Kıymetli araştırmacılar,

İçtimaiyat Dergisinin yapılan son toplantısında alınan karar gereği, derginin ilk sayfasında düzenlemeye gidilmiştir. Bu çerçevede ilk sayfada çalışmalarla ilgili tüm bilgilerin yer almasına ve sayfanın sade olmasına dikkat edilmiştir.