e-ISSN: 2602-3377
Başlangıç: 2017
Yayımlanma Sıklığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Hidayet KARA
Kapak Resmi
       

İçtimaiyat, uluslararası hakemli bir dergidir. İçtimaiyat, Ulakbim TrDizin, Ebsco-Host, ERIH PLUS, INDEX ISLAMICUS, Sobiad, İndex Copernicus, Academic Resource İndex, Eurasian Scientific İndex gibi platformlarda taranmaktadır. Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında yayın yapan İçtimaiyat Dergisi, Tarih, Edebiyat, Sosyoloji, Felsefe, Psikoloji ve Sosyo-Ekonomik alanlarda çalışmaları kabul etmektedir. İçtimaiyat Dergisi, çift taraflı kör hakemlik sistemini benimsemektedir. Dergiye gönderilen çalışmaların APA6 atıf ve kaynakça sistemine ve derginin yazım kurallarına göre hazırlanmış olması zorunludur. Örnek dergi şablonu
İçtimaiyat Dergisi Mayıs ve Kasım aylarında yılda iki defa olmak üzere elektronik ortamda Dergipark ev sahipliğinde yayınlamaktadır. Zorunlu olmamakla birlikte dergimiz, konusu altı ay önceden duyurularak, Eylül ayında yayınlanmak üzere özel sayı da çıkarmaktadır. Dergide yayınlanacak makalelerin, ilgili sayıdan en az 60 gün önce sisteme yüklenmesi gerekmektedir. 2023 - Cilt: 7 Sayı: 1

Yeni Sayıya Dair

Kıymetli araştırmacılar, malumunuz olduğu üzere dergimiz erken görünüm politikası izlemektedir. Buna rağmen bazen makale dosyalarında veya sistemde ki bilgiler ile makalelerdeki bilgiler arasında uyumsuzluklar olabilmektedir. Dergipark üzerinden 5 gün boyunca makalelere müdahale imkanımız bulunmaktadır. Bu süre zarfında gördüğünüz eksiklikleri, dergi yönetimine mail ve telefon aracılığı ile bildirebilirsiniz. Hayırlı olsun

DERGİMİZ İNDEX ISLAMICUS'TA

İçtimaiyat Dergisinde yayınlanan İngilizce makaleler, INDEX ISLAMICUS'TA taranmaya başladı.

Duyurular

Duyuru: Kıymetli araştırmacılar/akademisyenler, Eylül 2023 yılında yayınlanacak olan "Osmanlı'dan Günümüze Balkanlar" başlıklı özel sayımızda Balkan coğrafyasına odaklanıyoruz. Özel sayı ile ilgili bilgiler için linki tıklayabilirsiniz. Özel Sayı Çağrı Metni

İçtimaiyat Dergisi, 2023 Mayıs sayısı itibariyle 10 Türkçe ve 20 İngilizce olmak üzere en fazla 30 makaleye yer verecektir.

Kıymetli araştırmacılar/akademisyenler İçtimaiyat Dergisi 2023 yılı için sadece İngilizce makale kabulüne devam etmektedir. 

EBSCO

İçtimaiyat Dergisi Cilt 5, Sayı 1 itibari ile EBSCO'da taranmaya başlanmıştır. 

Derginin bulunduğu liste için TIKLAYINIZ.

25196

SOBİAD

İçtimaiyat, SOİAD'da dizinlenmeye başlanmıştır.

SOBİAD

25992