İçtimaiyat
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2602-3377 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Hidayet KARA |


Duyuru: İçtimaiyat Dergisi, 15 Türkçe ve 15 İngilizce olmak üzere her sayıda toplam 30 makale yayınlayacaktır. 

Duyuru: Dergideki yoğunluktan dolayı Kasım 2022 sayısına kadar yeni "kitap tanıtımı" çalışması kabul edilmeyecektir. 

İçtimaiyat, Uluslararası Hakemli bir dergidir

İçtimaiyat, Kasım 2021 sayısı için makale kabulüne devam etmektedir. 

Dergiye makale gönderecek yazarlarımızın, derginin yazım kurallarına dikkat etmesi gerekmektedir.

Dergi sayfasında yazım kuralları içerisinde yer alan örnek şablon indirilerek, makale formatının ona göre düzenlenmesi zorunludur. 


Not: İçtimaiyat Dergisi, dördüncü yılını geride bırakmış olup, teşvik kapsamında yer almaktadır. 

İçtimaiyat

e-ISSN 2602-3377 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Hidayet KARA |
Kapak Resmi


Duyuru: İçtimaiyat Dergisi, 15 Türkçe ve 15 İngilizce olmak üzere her sayıda toplam 30 makale yayınlayacaktır. 

Duyuru: Dergideki yoğunluktan dolayı Kasım 2022 sayısına kadar yeni "kitap tanıtımı" çalışması kabul edilmeyecektir. 

İçtimaiyat, Uluslararası Hakemli bir dergidir

İçtimaiyat, Kasım 2021 sayısı için makale kabulüne devam etmektedir. 

Dergiye makale gönderecek yazarlarımızın, derginin yazım kurallarına dikkat etmesi gerekmektedir.

Dergi sayfasında yazım kuralları içerisinde yer alan örnek şablon indirilerek, makale formatının ona göre düzenlenmesi zorunludur. 


Not: İçtimaiyat Dergisi, dördüncü yılını geride bırakmış olup, teşvik kapsamında yer almaktadır. 

Cilt 5 - Sayı 1 - 27 May 2021
 1. Timurlularda Rüşvet
  Sayfalar 2 - 8
  Hasan TAŞKIRAN
 2. Kıbrıslı Mehmet Kâmil Paşa'nın İlk Sadaretinden Ayrılışı
  Sayfalar 9 - 22
  Hacer GÖL
 3. Osmanlı Arşivi Kayıtları Işığında Kayseri’de Kolera (1893-1896)
  Sayfalar 23 - 31
  Raziye ŞANAL, Fulya FEYİZ
 4. XIX. Yüzyılın Sonlarında Osmanlı'da Eğitimin İyileştirilmesi Girişimleri Çerçevesinde Gayrimüslim ve Yabancı Okullar
  Sayfalar 32 - 42
  Habibe POLAT
 5. Arap Hazar Savaşları ve Derbent
  Sayfalar 43 - 49
  Elçin NECİYEV, Meherrem AHMEDOV
 6. 1365 İskenderiye Baskını
  Sayfalar 50 - 63
  Songül AKYURT
 7. Sultan III. Osman Döneminde Yayınlanan Bir Menzil Emirnâmesi
  Sayfalar 64 - 72
  Tuğba ÖZDOĞAN
 8. II. Dünya Savaşı Sonrasında (1945-1950) Türkiye'nin İktisadî Durumu ve Sosyal Hayatta Yaşanan Gelişmeler
  Sayfalar 73 - 89
  Burak AYDEMİR
 9. Türk-Yunan Nüfus Mübadelesinde İstanbul'a Gelen Türk Göçmenlerin Uyum ve Entegrasyon Süreci
  Sayfalar 90 - 102
  Burçin Hafize TARCAN
 10. Harizmî'nin Kitâbu’l-Cebr ve’l-Mukâbele İsimli Eserinin Arap Dilindeki Yeri ve Önemi
  Sayfalar 103 - 116
  İsmail EKİNCİ
 11. Sabri F. Ülgener'in “İktisadi Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası" Eseri Hakkında Bir İnceleme
  Sayfalar 117 - 128
  Muhammed DAĞ
 12. İnstagram Kullanımının Lisans Öğrencilerinin Yaşam Biçimleri Üzerine Etkisin
  Sayfalar 129 - 142
  Osman METİN, Murat GENCER
 13. İbn Miskeveyh Ve Tehzibu’l Ahlak Adlı Eserinin Ahlak Felsefesi Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 143 - 147
  Zeynal Abidin DURMUŞ
 14. Yorgunluk Toplumu
  Sayfalar 144 - 152
  Mukadder ÖZKAN BARDAKCI
 15. Bir Politik Anlatı Olarak Ahmet Kaya Şarkıları: Açık Yaranın Sesi (İlkay Kara)
  Sayfalar 153 - 154
  Zeynep Zelal KIZILKAYA
Dizinler