e-ISSN: 2147-8872
Başlangıç: 2013
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Yasin ŞERİFOĞLU
Kapak Resmi
       
Bu dergi 2013-2018 yılları arasında DergiPark'ta yer almış olup;
  • 2018 yılından sonra DergiPark'ta yeni sayı yayınlanmamıştır.
  • DergiPark üzerinden yeni makale başvurusu kabul etmemektedir.

2018 - Cilt: 1 Sayı: 15

Araştırma Makalesi

1. DEDE KORKUT KİTABI’NDA VE HALK HİKÂYELERİNDE EVLİLİK

Araştırma Makalesi

4. BAĞLAMA GRUBU ÜZERİNE

Araştırma Makalesi

10. İNTERNET FOLKLORU: NETLORE

Araştırma Makalesi

16. ARNAVUT DİASPORASINDAKİ TÜRKÇE UNSURLAR

Araştırma Makalesi

17. YÛNUS EMRE METİNLERİNDE SAYILAR