Folklor Akademi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2651-253X | e-ISSN 2651-253X | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Derneği | https://dergipark.org.tr/tr/pub/folklorFolklor Akademi Dergisi ailesi olarak 2020 yılı 3. cilt ve 3. sayısı ile yeniden karşınızda olmanın ve sizlerle buluşmanın sevincini yaşıyoruz. Yayın hayatına istikrarlı ve emin adımlarla devam eden Folklor Akademi Dergisi’nin bu sayısında, hakemlerimizin onayından geçmiş dördü Rusça, biri İngilizce ve biri de Türkmen Türkçesinde kaleme alınmış on araştırma makalesi ile dört kitap değerlendirme yazısı olmak üzere toplam on dört değerli çalışmayı ilginize sunuyoruz.


Oğuz Tansel Ödülü bu yıl halk bilimi alanında verilecek. Ödüle bir kitap, bir dosya, yüksek lisans veya doktora teziyle başvurulabiliyor. Son başvuru tarihi ise 31 Ocak 2021. Ödül tutarının ise 3 bin TL olarak belirlendiği açıklandı. Katılım adresi ve sorular için: ottembilkent@gmail.com.
Ödülün seçici kurulunda Doç. Dr. Mehmet Kalpaklı (Başkan), Prof. Dr. Işıl Altun, İlhan Gülek, Doç. Dr. Cenk Güray, Prof. Dr. Metin Karadağ ve Metin Turan yer alıyor.
Oğuz Tansel ödülü ozan, halkbilimci Oğuz Tansel'i anılarda yaşatmak, Atatürkçü ve devrimci kişiliğini, toplumcu düşüncelerini ve yapıtlarını gelecek kuşaklara aktarmak, genç kuşakların dil duyarlılığını artırmak, yazınsal becerilerini değerlendirmek, halkbilim araştırmalarına heveslendirmek amacıyla veriliyor.Folklor Akademi Dergisi

ISSN 2651-253X | e-ISSN 2651-253X | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Derneği | https://dergipark.org.tr/tr/pub/folklor
Kapak ResmiFolklor Akademi Dergisi ailesi olarak 2020 yılı 3. cilt ve 3. sayısı ile yeniden karşınızda olmanın ve sizlerle buluşmanın sevincini yaşıyoruz. Yayın hayatına istikrarlı ve emin adımlarla devam eden Folklor Akademi Dergisi’nin bu sayısında, hakemlerimizin onayından geçmiş dördü Rusça, biri İngilizce ve biri de Türkmen Türkçesinde kaleme alınmış on araştırma makalesi ile dört kitap değerlendirme yazısı olmak üzere toplam on dört değerli çalışmayı ilginize sunuyoruz.


Oğuz Tansel Ödülü bu yıl halk bilimi alanında verilecek. Ödüle bir kitap, bir dosya, yüksek lisans veya doktora teziyle başvurulabiliyor. Son başvuru tarihi ise 31 Ocak 2021. Ödül tutarının ise 3 bin TL olarak belirlendiği açıklandı. Katılım adresi ve sorular için: ottembilkent@gmail.com.
Ödülün seçici kurulunda Doç. Dr. Mehmet Kalpaklı (Başkan), Prof. Dr. Işıl Altun, İlhan Gülek, Doç. Dr. Cenk Güray, Prof. Dr. Metin Karadağ ve Metin Turan yer alıyor.
Oğuz Tansel ödülü ozan, halkbilimci Oğuz Tansel'i anılarda yaşatmak, Atatürkçü ve devrimci kişiliğini, toplumcu düşüncelerini ve yapıtlarını gelecek kuşaklara aktarmak, genç kuşakların dil duyarlılığını artırmak, yazınsal becerilerini değerlendirmek, halkbilim araştırmalarına heveslendirmek amacıyla veriliyor.Cilt 3 - Sayı 3 - 24 Ara 2020
 1. TUVA ÇALIŞMALARI ALANINDA BİR KADIN ARAŞTIRMACI: EKATERİNA DMİTRİYEVNA PROKOFYEVA
  Sayfalar 479 - 498
  Muvaffak DURANLI
 2. MUSTAFA ÖZÇELİK’İN ŞİİRLERİNDE YER ALAN MAZMUNLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 498 - 517
  Sefa ÇELİKÖRS
 3. KUZIYKÜRPES MĔNEN MAYANHILIV DESTANI SADECE BİR AŞK HİKÂYESİ MİDİR?
  Sayfalar 518 - 533
  Zehra IŞIK
 4. OĞUZ VE KELT EPOSLARINDA RASTLANAN ESAS VE YARDIMCI TİPLER, MOTİFLER
  Sayfalar 534 - 550
  Fidan GASIMOVA
 5. KUŞ İSİMLERİNİN SÖZCÜK VE ANLAMSAL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 551 - 559
  Gurbangül MIRADOVA
 6. ADOLF PETROVİCH BERGE’NİN DOĞU ÇALIŞMALARI
  Sayfalar 560 - 570
  Alla İvanovna ALİYEVA
 7. OSET HALK AFORİZMALARININ CANLANDIRMA SİSTEMİNDE KİŞİSELLEŞTİRME VE KARŞILAŞTIRMA
  Sayfalar 571 - 589
  Tsallagova Zarifa BORİSOVNA
 8. SANATSAL VE ESTETIK BIR UNSUR OLARAK EDEBI YARATICILIKTA DESTANSI GELENEKLER
  Sayfalar 590 - 610
  Nerkes Akhmetovna KHUBBITDINOVA, Gulnar Vilbanovna YULDYBAEVA
 9. SERGEY ESENİN'İN ESERLERİNDE BİR HALK MASALI
  Sayfalar 611 - 620
  Elena Aleksandrovna SAMODELOVA
 10. NART EPICS OF KARACHAIS AND BALKARS: DEBET, ALAUGAN, KARASHAWAI
  Sayfalar 621 - 632
  Tanzilya KHADZHİEVA
 11. TÜRK HALK HİKÂYECİLİĞİ-TÜRKİYE SAHASI
  Sayfalar 633 - 635
  Tuncer GÜLENSOY
 12. CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATINDA DESTAN
  Sayfalar 636 - 641
  Zeynep Gözde KOZLU
 13. ÖLÜMÜ EVCİLLEŞTİRMEK: TÜRK HALK KÜLTÜRÜNDE ÖLÜM TEMELLİ MİZAH
  Sayfalar 642 - 645
  Hamdiye Deniz GÖKÇE
 14. KARS HALK KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI
  Sayfalar 647 - 650
  Esra TARHAN