Türkiye Eğitim Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2587-1390 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Ali Fuat ARICI | http://www.turkiyeegitimdergisi.com


Türkiye Eğitim Dergisi [Turkey Education Journal], eğitim bilimleri ile ilgili çalışmalara katkıda bulunmayı hedefleyen özgün araştırma ve derleme makalelerinin yayımlandığı hakemli ve uluslararası bir dergidir. Dergi yılda iki kez yayımlanmaktadır. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen makale ve çalışmalar Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılabilir. Dergiye gönderilen makalelerin daha önce başka bir dergide yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Makale veya çalışmaların dergide yayımlanabilmesi için hakemler tarafından olumlu rapor verilmesi gerekir. Yazarlar, yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerinin yayım haklarını Türkiye Eğitim Dergisi'ne devrini kabul etmiş sayılırlar.

Türkiye Eğitim Dergisi

e-ISSN 2587-1390 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Ali Fuat ARICI | http://www.turkiyeegitimdergisi.com
Kapak Resmi


Türkiye Eğitim Dergisi [Turkey Education Journal], eğitim bilimleri ile ilgili çalışmalara katkıda bulunmayı hedefleyen özgün araştırma ve derleme makalelerinin yayımlandığı hakemli ve uluslararası bir dergidir. Dergi yılda iki kez yayımlanmaktadır. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen makale ve çalışmalar Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılabilir. Dergiye gönderilen makalelerin daha önce başka bir dergide yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Makale veya çalışmaların dergide yayımlanabilmesi için hakemler tarafından olumlu rapor verilmesi gerekir. Yazarlar, yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerinin yayım haklarını Türkiye Eğitim Dergisi'ne devrini kabul etmiş sayılırlar.

Cilt 5 - Sayı 1 - 1 Haz 2020
 1. Okul Öncesi Eğitim Programlarının Milli Kavramlar Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 1 - 16
  Özkan SAPSAĞLAM
 2. Öğretmenlerde Whistleblowing (Bilgi Uçurma)
  Sayfalar 17 - 29
  Muhammet İbrahim AKYÜREK
 3. Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Öğrencilerin Okuma Eğilimlerine Göre Değerlendirilmesi
  Sayfalar 30 - 41
  Aslı MADEN , Aydın ÖNAL
 4. Yazma Kazanımlarının Yaratıcı Yazmaya Uygunluğu (2015 ve 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programları Örnekleri)
  Sayfalar 42 - 55
  Bünyamin SARIKAYA
 5. Using 3d Hologram in Distance Education
  Sayfalar 56 - 68
  Güray TONGUÇ , Dr. Öğr. Üyesi Betül ÖZAYDIN ÖZKARA
 6. 8. Sınıf Öğrencilerinin Hikâye Edici Metinleri Özetleme Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
  Sayfalar 69 - 85
  Özkan ÇETİN , Kenan BULUT
 7. On Yıldan Fazla Sınıf Öğretmeni Olarak Çalışan Öğretmenlerin Mesleki Motivasyonları
  Sayfalar 86 - 102
  Mustafa BAŞARAN
 8. Ters Yüz Öğrenme Modeline Göre Ders Planı Hazırlama (Osmanlıca Dersi Örneği)
  Sayfalar 103 - 113
  Emine AKIN , Erhan AKIN
 9. Okuma Yazma Bilmeyen Kadınlar İle İlgili Bir İnceleme (Muş-Bulanık Örneği)
  Sayfalar 114 - 123
  Erhan AKIN , Emine AKIN
 10. Çocuk Edebiyatıyla İlgili Lisansüstü Çalışmalardaki Eğilimler: Bir İçerik Analizi
  Sayfalar 124 - 144
  Oğuzhan SEVİM
 11. 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabının Değer Aktarımı Bağlamında İncelenmesi
  Sayfalar 145 - 161
  Yunus ŞAKİROĞLU
 12. Lise Öğrencilerine Bir Okuma Listesi Önerisi: Edebiyat Öğretmenleri ile Mülakatlar
  Sayfalar 162 - 174
  Ali Fuat ARICI , Muhammed Eyyüp SALLABAŞ
 13. 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik Yönünden İncelenmesi
  Sayfalar 175 - 190
  Kübra ÖZÇETİN , Neslihan KARAKUŞ
 14. Özel ve Devlet Okulu Yöneticilerinin Örgüt Çalışanlarını Motive Etme Becerisi
  Sayfalar 191 - 215
  Mustafa CANITEZ , Prof. Dr. İbrahim KOCABAŞ
 15. 2019 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda Duyuşsal Alana Uygun Kazanım Hazırlama
  Sayfalar 216 - 236
  Hülya SÖNMEZ
 16. Yabancılara Türkçe Öğretim Setlerinde Yer Alan Konuşma Etkinliklerinde Dilin Kullanım Alanları
  Sayfalar 237 - 249
  Muhammed Eyyüp SALLABAŞ , Hatice SAĞLIK
 17. İsa ile Nisa Adlı Çocuk Dergisi Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 250 - 267
  Talat AYTAN , Mehmet Ali ÇALICI