e-ISSN: 2587-1390
Başlangıç: 2016
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Ali Fuat ARICI
Kapak Resmi
       

Türkiye Eğitim Dergisi [Türkiye Education Journal], eğitim bilimleri ile ilgili çalışmalara katkıda bulunmayı hedefleyen özgün araştırma ve derleme makalelerinin yayımlandığı hakemli ve uluslararası bir dergidir. Dergi yılda iki kez yayımlanmaktadır. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen makale ve çalışmalar Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılabilir. Dergiye gönderilen makalelerin daha önce başka bir dergide yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Makale veya çalışmaların dergide yayımlanabilmesi için hakemler tarafından olumlu rapor verilmesi gerekir. Yazarlar, yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerinin yayım haklarını Türkiye Eğitim Dergisi'ne devrini kabul etmiş sayılırlar.

2022 - Cilt: 7 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

Bloom Taksonomisinin Öğretim Sürecinde Kullanılmasıyla İlgili Lisansüstü Tezlerin Eğilimleri: Bir İçerik Analizi

Araştırma Makalesi

Öğrenci ve Öğretmen Görüşlerine Göre Anadolu İmam Hatip Liseleri Osmanlı Türkçesi Dersi Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar