e-ISSN: 2587-1390
Başlangıç: 2016
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Ali Fuat ARICI
Kapak Resmi
       

Türkiye Eğitim Dergisi [Türkiye Education Journal], eğitim bilimleri ile ilgili çalışmalara katkıda bulunmayı hedefleyen özgün araştırma ve derleme makalelerinin yayımlandığı hakemli ve uluslararası bir dergidir. Dergi yılda iki kez yayımlanmaktadır. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen makale ve çalışmalar Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılabilir. Dergiye gönderilen makalelerin daha önce başka bir dergide yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Makale veya çalışmaların dergide yayımlanabilmesi için hakemler tarafından olumlu rapor verilmesi gerekir. Yazarlar, yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerinin yayım haklarını Türkiye Eğitim Dergisi'ne devrini kabul etmiş sayılırlar.

2022 - Cilt: 7 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

Bloom Taksonomisinin Öğretim Sürecinde Kullanılmasıyla İlgili Lisansüstü Tezlerin Eğilimleri: Bir İçerik Analizi

Araştırma Makalesi

Uzaktan eğitim öğrencilerinin hayat boyu öğrenme çerçevesinde uzaktan eğitime yönelik tutumlarının incelenmesi

Kitap İncelemesi

İlkokul 1-4. Sınıflar Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Okunabilirlik Düzeyleri

Araştırma Makalesi

60-72 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN HAZIRLANAN İŞİTSEL EĞİTİM MATERYALLERİNE DAYANAN İŞİTSEL İŞLEMLEME PROGRAMININ İŞİTSEL İŞLEMLEME BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Araştırma Makalesi

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİNE (TPAB) BİR BAKIŞ

Araştırma Makalesi

Öğrencilerin üniversiteye uyum durumlarına pandemi sürecinin etkisi

Araştırma Makalesi

Bilim ve Sanat Merkezleri Üzerine Yapılan Akademik Çalışmaların Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Sosyal Bilgiler Öğretmenleri Tarafından 5E Modeline Göre Hazırlanan Ders Planlarının İncelenmesi