Dergi Kurulları

Genel Yayın Yönetmeni

Ali Fuat Arıcı, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Yayın Yönetmenleri

Suat Ungan, Trabzon Üniversitesi, Türkiye 
Bayram Arıcı, Muş Alparslan Üniversitesi, Türkiye

Yabancı Dil Editörü

M.Fatih SAYIR, Muş Alparslan Üniversitesi

Yayın ve Danışma Kurulu

Adem Peker, Atatürk Üniversitesi, Türkiye
Ahmet Benzer, Marmara Üniversitesi, Türkiye
Ali Göçer, Erciyes Üniversitesi, Türkiye
Alpaslan Okur, Sakarya Üniversitesi, Türkiye
Celile Eren Ökten, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye
Ednan Aslan, Viyana Üniversitesi, Avusturya
Elif Aydoğdu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye
Elmira Adilbekova, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Kazakistan
Erdoğan Köse, Akdeniz Üniversitesi, Türkiye
Erol Duran, Uşak Üniversitesi, Türkiye
Esra Dumanlı Kadızade, Mersin Üniversitesi, Türkiye
Esra Karakuş Tayşi, Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye
Hayati Akyol, Gazi Üniversitesi, Türkiye
İbrahim Kocabaş, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Türkiye
İhsan Kalenderoğlu, Gazi Üniversitesi, Türkiye
İlhan Erdem, İnönü Üniversitesi, Türkiye
Metin Özkan, Gaziantep Üniversitesi, Türkiye
Mumtaz Akhter, University of Punjab, Pakistan
Mustafa Gündüz, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye
M. Engin Deniz, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye
M. Eyyüp Sallabaş, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye
Nursel Topkaya, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye
Oğuzhan Yılmaz, University of Florida, USA
Özkan Sapsağlam, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye
Oqtay Kamiloğlu Alxasov, Devlet Pedagoji Üniversitesi, Azerbaycan
Ramazan Cansoy, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Selahattin Turan, Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye
Tacettin Şimşek, Atatürk Üniversitesi, Türkiye
Tak Cheung Chan, Kennesaw State University, USA
Talat Aytan, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye
Timothy Rasinski, Kent State Univertiy, USA
Yahya Altınkurt, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye
Yasin Mahmut Yakar, EBYÜ, Türkiye
Yusuf Günaydın, Gazi Üniversitesi, Türkiye

Bölüm Editörleri

Eğitim Programları ve Öğretim
Adnan Küçükoğlu, Atatürk Üniversitesi, Türkiye


Türkçe Eğitimi
Banu Özdemir, Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye
Ömer Tuğrul Kara, Çukurova Üniversitesi, Türkiye


Eğitim Yönetimi
Kürşad Yılmaz, Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye
R. Şamil Tatık, Muş Alparslan Üniversitesi, TürkiyeTürk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
M. Abdullah Aslan, Erzincan Üniversitesi, Türkiye
Murat Ateş, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye


Okul Öncesi Eğitimi
Neslihan D. Bay, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye
Murat Bartan, Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye


Sınıf Eğitimi
Mustafa Başaran, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye
Muhammet Baştuğ, İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Türkiye


Matematik Eğitimi
Mustafa Doğan, Selçuk Üniversitesi, Türkiye


Fen Bilgisi Eğitimi
Elif Benzer, Marmara Üniversitesi, Türkiye


Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Yeşim Özer Özkan, Gaziantep Üniversitesi, Türkiye

Yayın Yönetmeni Yardımcıları

Faruk Arıcı, Bayburt Üniversitesi
E-posta: turkiyeegitimdergisi@gmail.com