Amaç ve Kapsam

Türkiye Eğitim Dergisi [Türkiye Education Journal] eğitim bilimleri ile ilgili çalışmalara katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

♦ Türkiye Eğitim Dergisi (TED) uluslararası hakemli bir dergi olup yılda 2 sayı olarak yayınlanmaktadır. Gerekli durumlarda özel ya da ek sayılar da yayınlanabilir.

♦ TED, başta eğitim bilimleri olmak üzere sosyal bilimlerin her alanından yazı yayınlayan bir dergidir. Bu çerçevede özgün bilimsel makaleler, çeviriler, çeviri-yazılar, kitap, makale, sempozyum, panel ve bilimsel etkinlik tanıtma çalışmaları yayınlar. Ayrıca, sunulduğu yer, toplantı ve tarihin kaydedilmesi ile başka bir yerde yayınlanmamış olması şartıyla sempozyum bildirileri de yayınlanabilir. 

♦ TED'e gönderilen yazıların daha önce herhangi bir platformda yayınlanmamış olması, bir başka yerde yayın değerlendirme sürecinde bulunmaması gerekir.

♦ TED'e yayınlanması için yazı göndermek isteyenlerin, öncelikle  https://dergipark.org.tr/turkiyeegitimdergisi adresinden dergi sistemine üye olmaları, daha sonra çalışmalarını Makale Takip Sistemi aracılığıyla dergiye göndermeleri gerekir.

♦ Yayınlanma aşamasında, yayınlanmaya değer bulunan çalışmaların yazar kısmına üyelikte kullanılan isim ekleneceğinden dolayı, yazarların, Makale Takip Sistemi’ne akademik etkinliklerini yürütürken kullandıkları isimleriyle üye olmaları gerekir.

♦ Herhangi bir yazının TED’in elektronik sistemine eklenmesi, yazının yayınlanması için başvuru olarak kabul edilir ve yazının değerlendirilme süreci başlar.

♦ Başvurunun yapılmasından yazının yayınlanması aşamasına kadar uzanan süreçteki bütün işlemler elektronik ortamda gerçekleşir.

♦ Yayınlanması için TED'e gönderilen yazıların basım ve yayın hakları dergiye devredilmiş olur. Bu yazılar dergi yönetiminden izin alınmaksızın bir başka yayın organında yayınlanamaz, çoğaltılamaz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. TED yayınlamış olduğu metinleri çeşitli platformlarda yayınlayabilir.

♦ TED'e gönderilen yazılardan kaynaklanması muhtemel herhangi bir yasal, hukuksal, ekonomik ve etik sorumluluk, söz konusu yazı yayınlanmış olsa bile yazarlarına aittir. Dergi bu konuda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

♦ TED’in öncelikli yayın dili Türkçe olmakla birlikte İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde yazılmış olan çalışmaları da yayımlayabilir.


Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık