Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2149-3871 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi |


Dergimiz "HAZİRAN 2020" sayısı için makale alım süreci sona ermiştir ve makale gönderme sistemi kapatılmıştır.

Makale gönderme sistemi, Dergimiz "HAZİRAN 2020" sayısı yayımlandıktan sonra açılacaktır.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nden gönderilen makalelerin bir sayıda yayımlanan toplam makale sayısına oranının %30'undan fazla olamaz. Derginin yayımlanan her sayısında bu şekilde bir kota uygulanmaktadır. Söz konusu %30'luk dilime alınacak makaleler gönderim tarihine göre belirlenecektir. Diğer makaleler bir sonraki sayı için değerlendirmeye alınacaktır.


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi yılda iki kez (Aralık ve Haziran aylarında) elektronik olarak yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. İlk yayınını 2011 yılında Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi adıyla yapan dergi, sosyal bilimler alanlarında ve disiplinler arası çalışmalarda bilime katkı sağlayacak teorik ve/veya uygulamalı makaleleri yayımlayarak yüksek akademik standartlarda bilime katkı sağlamayı, küresel bir bakış açısıyla özgür bilimsel düşünce gücünü desteklemeyi, meslek kuruluşları ve bireylerin ulusal ve uluslararası gelişimlerine yardımcı olmayı, alanındaki gelişmeleri takip etmeyi ve bu alanlarda kaynak oluşturmayı amaçlamaktadır. Açık erişim politikasını benimseyen derginin içeriği tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır. Derginin yayın dili Türkçe, İngilizce ve Almancadır.


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, Ulakbim TR Dizin, Scientific Indexing Services, InfoBase Index, Open Academic Journals Index, ASOS Index, Sparc Indexing, J-Gate, International Institute of Organized Research (I2OR), Journal Factor ve SOBIAD veri tabanlarında taranmaktadır.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi

e-ISSN 2149-3871 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi |
Kapak Resmi


Dergimiz "HAZİRAN 2020" sayısı için makale alım süreci sona ermiştir ve makale gönderme sistemi kapatılmıştır.

Makale gönderme sistemi, Dergimiz "HAZİRAN 2020" sayısı yayımlandıktan sonra açılacaktır.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nden gönderilen makalelerin bir sayıda yayımlanan toplam makale sayısına oranının %30'undan fazla olamaz. Derginin yayımlanan her sayısında bu şekilde bir kota uygulanmaktadır. Söz konusu %30'luk dilime alınacak makaleler gönderim tarihine göre belirlenecektir. Diğer makaleler bir sonraki sayı için değerlendirmeye alınacaktır.


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi yılda iki kez (Aralık ve Haziran aylarında) elektronik olarak yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. İlk yayınını 2011 yılında Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi adıyla yapan dergi, sosyal bilimler alanlarında ve disiplinler arası çalışmalarda bilime katkı sağlayacak teorik ve/veya uygulamalı makaleleri yayımlayarak yüksek akademik standartlarda bilime katkı sağlamayı, küresel bir bakış açısıyla özgür bilimsel düşünce gücünü desteklemeyi, meslek kuruluşları ve bireylerin ulusal ve uluslararası gelişimlerine yardımcı olmayı, alanındaki gelişmeleri takip etmeyi ve bu alanlarda kaynak oluşturmayı amaçlamaktadır. Açık erişim politikasını benimseyen derginin içeriği tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır. Derginin yayın dili Türkçe, İngilizce ve Almancadır.


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, Ulakbim TR Dizin, Scientific Indexing Services, InfoBase Index, Open Academic Journals Index, ASOS Index, Sparc Indexing, J-Gate, International Institute of Organized Research (I2OR), Journal Factor ve SOBIAD veri tabanlarında taranmaktadır.

Cilt 9 - Sayı 2 - 31 Ara 2019
 1. BENLİK SAYGISIYLA BOYUN EĞME DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİDE DENETİM ODAĞININ ARACI DEĞİŞKEN ROLÜ
  Sayfalar 317 - 330
  Fatih ORDU
 2. TERÖRÜN FİNANSMANIYLA MÜCADELEDE PİYASA KOLLUĞU: TÜTÜN VE ALKOL DAİRESİ
  Sayfalar 331 - 349
  Mustafa ARSLAN
 3. DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM VE EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLER İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR NEDENSELLİK ANALİZİ
  Sayfalar 350 - 360
  Özlem ÖZTÜRK ÇETANAK , Selen YILMAZ UZLAŞIR
 4. EBEVEYNLERİN ÇOCUK HAKLARINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
  Sayfalar 361 - 378
  Nuray KURTDEDE FİDAN , Ayşe ÖZAYDIN
 5. FELSEFİ SÜREÇ İÇİNDE DÜŞÜNME OLGUSU
  Sayfalar 379 - 395
  Dilek BAŞERER , Ekrem Ziya DUMAN
 6. İŞ GÜVENCESİZLİĞİNİN İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİ: MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 396 - 409
  Eda KÖSE , Aziz Gökhan ÖZKOÇ , İsmail BEKCİ
 7. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN RİSK GRUBUNDAKİ ÖĞRENCİLERE YAPTIKLARI UYARLAMALAR VE REHBERLİK SERVİSİYLE İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN REHBERLİK ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 410 - 425
  Tansel YAZICIOĞLU
 8. SİYASET VE YÖNETİM AYRIMININ CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE SAĞLIK VE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIKLARI ÜZERİNDEN İNCELENMESİ
  Sayfalar 426 - 439
  Sezai ÖZTOP , Mustafa LAMBA
 9. 13 NUMARALI NEVŞEHİR ŞER’İYYE SİCİLİ’NDE YER ALAN TEREKE KAYITLARINA GÖRE MÜSLİM ve GAYRİMÜSLİMLERİN SOSYO-EKONOMİK DURUMLARI (1908-1910)
  Sayfalar 440 - 450
  Hüseyin SARAÇ , Serkan ERDOĞAN
 10. ÇOCUK EDEBİYATINDA GÖÇ VE GÖÇMENLİK
  Sayfalar 451 - 466
  Murat TEMUR , İhsan Seyit ERTEM
 11. VADESİ GEÇEN TİCARİ ALACAKLARIN NET KÂRA ETKİSİNİN İNCELENMESİ: BORSA İSTANBUL’DA BİR UYGULAMA
  Sayfalar 467 - 486
  Faruk DAYI
 12. GÖÇMEN TOPLULUKLARIN EĞİTİM SİSTEMİNE KATILIMI SÜRECİNDE UYGULANAN EĞİTİM VE DİL POLİTİKALARININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 487 - 503
  Bahar İŞİGÜZEL , Yüksel BALDIK
 13. TÜRKİYE TÜRKÇESİ VE AĞIZLARINDAKİ -(S)XN GERİ YAPISI ÜZERİNE
  Sayfalar 504 - 514
  İsa SARI
 14. TÜRKİYE’DE BANKA KREDİLERİNİN İHRACAT ÜZERİNE ETKİLERİ; EKONOMETRİK ANALİZ
  Sayfalar 515 - 533
  Özkan HAYKIR , Melikşah AYDIN
 15. ÇEVRİMİÇİ TÜKETİCİ BÜTÜNLEŞMESİ VE ARAMA MOTORU VERİLERİ KULLANILARAK YAPAY SİNİR AĞLARI İLE OTOMOBİL SATIŞ TAHMİNİ
  Sayfalar 534 - 551
  İbrahim TOPAL
 16. İŞ GÜVENCESİZLİĞİ İLE İŞ ERTELEME ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜT TEMELLİ ÖZSAYGININ DÜZENLEYİCİ ROLÜ
  Sayfalar 552 - 564
  Metin KAPLAN , Gülbahar KERİMAN
 17. YENİ TÜRK TİCARET KANUNU IŞIĞINDA KURUMSALLAŞMANIN FİRMA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  Sayfalar 565 - 578
  Emine ÖĞÜT
 18. KAPADOKYA SICAK HAVA BALONCULUĞU ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 579 - 595
  İbrahim Akın ÖZEN , Ebru GÜNEREN ÖZDEMİR
 19. TERÖR OLAYLARININ TURİSTİK TALEBE ETKİSİ: İLİŞKİSEL PAZARLAMA BAKIŞ AÇISIYLA İSTANBUL’DAKİ 4 VE 5 YILDIZLI OTELLERDE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 596 - 615
  Burcu Gülsevil BELBER , Gözde ALTUNBACA
 20. BİREYSEL ETİKSEL İDEOLOJİLERİN ÜRETKENLİK KARŞITI İŞ DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA
  Sayfalar 616 - 629
  Durdu Mehmet BİÇKES , Celal YILMAZ , Tugay ÖNEY
 21. POSTMODERN TURİST DENEYİMİ: MOTOSİKLETLİ KADIN GEZGİNLERİN DENEYİMLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 630 - 645
  Merve AY , Çağıl Hale ÖZEL
 22. HALK BİLİMİ UNSURLARININ GELECEK KUŞAKLARA AKTARIMINDA ÇİZGİ FİLMLERİN ROLÜ: RAFADAN TAYFA ÖRNEĞİ
  Sayfalar 646 - 669
  Osman ASLAN , Ömer YILAR
 23. VİZYONER LİDERLİK UYGULAMALARININ KAMU PERSONELİNİN GÖREV MOTİVASYONUNA ETKİSİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ
  Sayfalar 670 - 686
  Serdar Vural UYGUN , Yakup BULUT
 24. MODERN SPORDA GÖZETİM: BÜYÜK SPOR ORGANİZASYONLARINDA BİR PANOPTİKON OLARAK CCTV KAMERALAR
  Sayfalar 687 - 700
  Ayhan DEVER
 25. FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN MERKEZİ SINAVLARA (LGS) İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 701 - 719
  Oktay KIZKAPAN , Oğuzhan NACAROĞLU
 26. BİLİMİN SOSYO-KÜLTÜREL DOĞASI BAĞLAMINDA FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN YERLİ VE YABANCI BİLİM İNSANLARI HAKKINDAKİ BİLGİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 720 - 735
  Davut SARITAŞ
 27. BOZULUS TÜRKMENLERİNDEN SARILAR AŞİRETİ VE XVIII. YÜZYILDA NEVŞEHİR’E İSKÂNLARI
  Sayfalar 736 - 756
  Fatih ABANOZ
 28. HİZMETKÂR LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÇALIŞAN SESLİLİĞİNE ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 757 - 771
  Tahir AKGEMCİ , Serap KALFAOĞLU , Nejla ERKUNT
Dizinler