Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2149-3871 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi |


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi yılda iki kez (Aralık ve Haziran aylarında) elektronik olarak yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. İlk yayınını 2011 yılında Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi adıyla yapan dergi, sosyal bilimler alanlarında ve disiplinler arası çalışmalarda bilime katkı sağlayacak teorik ve/veya uygulamalı makaleleri yayımlayarak yüksek akademik standartlarda bilime katkı sağlamayı, küresel bir bakış açısıyla özgür bilimsel düşünce gücünü desteklemeyi, meslek kuruluşları ve bireylerin ulusal ve uluslararası gelişimlerine yardımcı olmayı, alanındaki gelişmeleri takip etmeyi ve bu alanlarda kaynak oluşturmayı amaçlamaktadır. Açık erişim politikasını benimseyen derginin içeriği tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır. Derginin yayın dili Türkçe, İngilizce ve Almancadır.


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, Ulakbim TR Dizin, Scientific Indexing Services, InfoBase Index, Open Academic Journals Index, ASOS Index, Sparc Indexing, J-Gate, International Institute of Organized Research (I2OR), Journal Factor ve SOBIAD veri tabanlarında taranmaktadır.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi

e-ISSN 2149-3871 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi |
Kapak Resmi


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi yılda iki kez (Aralık ve Haziran aylarında) elektronik olarak yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. İlk yayınını 2011 yılında Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi adıyla yapan dergi, sosyal bilimler alanlarında ve disiplinler arası çalışmalarda bilime katkı sağlayacak teorik ve/veya uygulamalı makaleleri yayımlayarak yüksek akademik standartlarda bilime katkı sağlamayı, küresel bir bakış açısıyla özgür bilimsel düşünce gücünü desteklemeyi, meslek kuruluşları ve bireylerin ulusal ve uluslararası gelişimlerine yardımcı olmayı, alanındaki gelişmeleri takip etmeyi ve bu alanlarda kaynak oluşturmayı amaçlamaktadır. Açık erişim politikasını benimseyen derginin içeriği tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır. Derginin yayın dili Türkçe, İngilizce ve Almancadır.


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, Ulakbim TR Dizin, Scientific Indexing Services, InfoBase Index, Open Academic Journals Index, ASOS Index, Sparc Indexing, J-Gate, International Institute of Organized Research (I2OR), Journal Factor ve SOBIAD veri tabanlarında taranmaktadır.

Cilt 10 - Sayı 1 - 22 Haz 2020
 1. İBN HALDUN, THOMAS HOBBES VE MICHAEL OAKESHOTT: MODERN AVRUPA DEVLETİNİN TARİHSEL ANALİZİNE ELEŞTİREL BAKIŞ
  Sayfalar 1 - 16
  Burak KÜRKÇÜ
 2. İŞARET DİLİ DERSİNİ ALAN TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNE GÖRE İŞARET DİLİ ÖĞRETİMİ
  Sayfalar 17 - 35
  Pelin PİŞTAV AKMEŞE , Nilay KAYHAN
 3. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ TASARRUF DEĞERİNE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
  Sayfalar 36 - 51
  Abdulkadir UZUNÖZ , Vedat AKTEPE , Zelal ÖZAĞAÇHANLI
 4. SOVEREIGNTY AND STATE OF EXCEPTION IN WILLIAM GOLDING’S LORD OF THE FLIES
  Sayfalar 52 - 60
  İsmail Serdar ALTAÇ
 5. ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN YETİŞKİN BİREYLERE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ
  Sayfalar 61 - 73
  Ali KAYA , Mustafa Kemal YÖNTEM
 6. TURİZM SOSYOLOJİSİNDE GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMEYEN KLASİK: TURİST BAKIŞI
  Sayfalar 74 - 77
  Çağdaş Ümit YAZGAN
 7. ÇEVİRİ VE TİYATRO: MOLİÉRE ÇEVİRİLERİNİN TÜRK TİYATROSUNA ETKİSİ (Translation and Theatre: The Impact of Translations of Moliére’s Literary Works on Turkish Theatre)
  Sayfalar 78 - 87
  Abdullah ŞENGÜL
 8. PAUL MAAR’IN SEÇİLMİŞ ESERLERİNDE GÖÇ, ÖZ VE YABANCI KAVRAMLARI ADI ALTINDA TÜRK VE ŞARK İZLERİ
  Sayfalar 88 - 102
  İ̇lker ÇÖLTÜ
 9. SEYYİD AHMED SÂFÎ’NİN MOLLA CÂMÎ ŞERHİ: CÂM-I MUZAFFER
  Sayfalar 103 - 120
  Hasan EKİCİ
 10. BULGAR TURİSTLERİN DESTİNASYON ALIŞVERİŞ TERCİHLERİNİN VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: KIRKLARELİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 121 - 133
  Aydın ÜNAL , Onur ÇELEN
 11. ÇEKYA’DA NÜFUS DEĞİŞİMİ VE NÜFUSUN MEKÂNSAL DAĞILIMI
  Sayfalar 134 - 149
  Ahmet UYSAL
 12. KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ OTEL İŞLETMELERİNDE YÖNETİM FONKSİYONLARININ UYGULANMASI
  Sayfalar 150 - 170
  Ferda ÜSTÜN , Ayşe İpek KOCA BALLI , Erdinç BALLI
 13. TÜRKÇE YETERLİK SINAVI’NIN (TYS) ULUSLARARASI GEÇERLİĞE SAHİP BAZI DİL YETERLİK SINAVLARIYLA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 171 - 186
  Murat ŞENGÜL , Serkan DEMİREL
 14. AVRUPA BİRLİĞİ’NİN DEMOGRAFİK DEĞİŞİM ANALİZİ VE GELECEK PROJEKSİYONLARI
  Sayfalar 187 - 202
  Mehlika Özlem ULTAN
 15. ÇALIŞANLARIN ALGILADIKLARI ÖRGÜTSEL DESTEĞİN MOTİVASYON, İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLA İLİŞKİSİ: BİR TEKSTİL İŞLETMESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 203 - 220
  Gökhan KARADİREK
 16. TÜRKÇEDE BAĞDAŞIKLIK VE BAĞDAŞIKLIK UNSURLARI: KÜRK MANTOLU MADONNA İNCELEMESİ
  Sayfalar 221 - 238
  Seçil HİRİK
 17. SOSYAL BİLGİLER ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULLARININ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMI’NDA YER ALAN TEMEL BECERİLERİ KAZANDIRMADAKİ ETKİLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 239 - 259
  Ahmet ULUSOY , Cemal GÜVEN
 18. İŞLETME ÖLÇEĞİNİ BELİRLEYEN KRİTERLER İLEKOBİ’LERDE MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN İŞLETME FONKSİYONLARI AÇISINDAN ÖNEMİNİN İNCELENMESİ: BURDUR ÖRNEĞİ
  Sayfalar 260 - 279
  İ̇smail BEKCİ , Ali APALI , Menekşe ENGİN
 19. MIRROR, MIRROR, ON THE WALL, WHO'S THE FAIREST OF THEM ALL? NARCISSISTIC LEADERS IN ORGANIZATIONS AND THEIR MAJOR EFFECTS ON EMPLOYEE WORK BEHAVIORS
  Sayfalar 280 - 291
  Can BİÇER
 20. UZMAN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA TÜRKİYEDE YAŞAYAN MÜLTECİ ÇOCUKLARIN SORUNLARINA YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
  Sayfalar 292 - 305
  Emin Tamer YENEN , Perihan ULUCAN
 21. YABANCI DİL ÖĞRENME STRATEJİLERİ ÖĞRETİM PROGRAMI BİR İHTİYAÇ MI?
  Sayfalar 306 - 325
  Emine AKKAŞ BAYSAL , Gürbüz OCAK
 22. İŞLETMELERDE KURUMSAL YÖNETİM VE İÇ DENETİM ALGISI: ISPARTA’DAKİ ANONİM ŞİRKETLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 326 - 346
  Mehmet Akif ALTUNAY , Mustafa Mohammed Fahmi AL-OBAIDI
 23. TÜRKİYE’DE İLKOKUL DÜZEYİNDE AKICI OKUMA İLE İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 347 - 363
  Merve GÜRKANER , Sevim GÜVEN
 24. TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE VE MESLEKİ İNGİLİZCE KAVRAMLARINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
  Sayfalar 364 - 380
  Selda ÖZER
 25. EKONOMİK BÜYÜMENİN ANAHTARI OLARAK EĞİTİM: İSVEÇ, NORVEÇ VE DANİMARKA’DA EĞİTİM İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 381 - 402
  Serdar ÖZTÜRK , Seher SULUK
 26. GETİRİ VE VOLATİLİTENİN ETKİLEŞİMİ: AMERİKA VE TÜRKİYE TAHVİL PİYASALARI ÖRNEĞİ
  Sayfalar 403 - 424
  Erdost TORUN , Erhan DEMİRELİ
 27. TÜRKİYE TURİZM TALEBİ: PANEL ÇEKİM MODELİ
  Sayfalar 425 - 435
  Ali Rıza SOLMAZ , Yusuf BAYRAKTUTAN
Dizinler
Diğer Dizinler

Scientific Indexing Services

InfoBase Index

Open Academic Journals Index

ASOS Index

Sparc Indexing

J-Gate

I2OR

Journal Factor

SOBIAD