Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2149-3871 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi |


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi yılda dört defa (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında) elektronik olarak yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. İlk yayınını 2011 yılında Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi adıyla yapan dergi, sosyal bilimler alanlarında ve disiplinler arası çalışmalarda bilime katkı sağlayacak teorik ve/veya uygulamalı makaleleri yayımlayarak yüksek akademik standartlarda bilime katkı sağlamayı, küresel bir bakış açısıyla özgür bilimsel düşünce gücünü desteklemeyi, meslek kuruluşları ve bireylerin ulusal ve uluslararası gelişimlerine yardımcı olmayı, alanındaki gelişmeleri takip etmeyi ve bu alanlarda kaynak oluşturmayı amaçlamaktadır. Açık erişim politikasını benimseyen derginin içeriği tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır. Derginin yayın dili Türkçe, İngilizce ve Almancadır.


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, Ulakbim TR Dizin, Scientific Indexing Services, InfoBase Index, Open Academic Journals Index, ASOS Index, Sparc Indexing, J-Gate, International Institute of Organized Research (I2OR), Journal Factor ve SOBIAD veri tabanlarında taranmaktadır.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi

e-ISSN 2149-3871 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi |
Kapak Resmi


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi yılda dört defa (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında) elektronik olarak yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. İlk yayınını 2011 yılında Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi adıyla yapan dergi, sosyal bilimler alanlarında ve disiplinler arası çalışmalarda bilime katkı sağlayacak teorik ve/veya uygulamalı makaleleri yayımlayarak yüksek akademik standartlarda bilime katkı sağlamayı, küresel bir bakış açısıyla özgür bilimsel düşünce gücünü desteklemeyi, meslek kuruluşları ve bireylerin ulusal ve uluslararası gelişimlerine yardımcı olmayı, alanındaki gelişmeleri takip etmeyi ve bu alanlarda kaynak oluşturmayı amaçlamaktadır. Açık erişim politikasını benimseyen derginin içeriği tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır. Derginin yayın dili Türkçe, İngilizce ve Almancadır.


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, Ulakbim TR Dizin, Scientific Indexing Services, InfoBase Index, Open Academic Journals Index, ASOS Index, Sparc Indexing, J-Gate, International Institute of Organized Research (I2OR), Journal Factor ve SOBIAD veri tabanlarında taranmaktadır.

Cilt 11 - Sayı 1 - 30 Mar 2021
 1. ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLERİN SPORTİF ETKİNLİKLERİNE VE SPORA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 1 - 20
  Turan BAŞKONUŞ, Deniz AKDAL
 2. DIŞ GÖÇÜN VE TEMEL MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERİN İSTİHDAMA ETKİSİ NAFTA ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ (1997-2017)
  Sayfalar 21 - 29
  Hakan KUM, Şeyma BOZKAYA
 3. PRESENTEEİSM (İŞTE VAR OLAMAMA) İLE ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK, KORKU İKLİMİ VE DİNÇLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Sayfalar 30 - 43
  Dilek ŞAHİN, Şule AYDIN
 4. DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİSİNİN OKUMA VE ANLAMA SORUNLARI ÜZERİNE BİR EYLEM ARAŞTIRMASI
  Sayfalar 44 - 63
  Pınar ESENER, Mustafa TAHİROĞLU, Murat TEMUR
 5. ÖRGÜTSEL İLETİŞİMİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ÜZERİNE ETKİSİ: KIRIKKALE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ALAN ÇALIŞMASI
  Sayfalar 64 - 85
  Celil CİHAN, Aylin ALKAYA
 6. 15. YÜZYILDA DÜNYA EKONOMİSİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ
  Sayfalar 86 - 101
  Erdem Selman DEVELİ
 7. İŞYERİ ARKADAŞLIĞI İLE ÇALIŞAN ETKİNLİĞİ, PERFORMANSI VE VERİMLİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN META ANALİZ YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ
  Sayfalar 102 - 122
  Bilal ÇANKIR
 8. LİDERLİK TARZLARI İLE YENİLİKÇİLİK İKLİMİ, YENİLİKÇİLİK İKLİMİ İLE YENİLİKÇİ İŞ YAPMA DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ANALİZİ
  Sayfalar 123 - 146
  Mehmet Berat BOZKURT, Oya KORKMAZ
 9. EINE STATISTISCHE ANALYSE DES LEHRWERKS „NETZWERK A1 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE” IN BEZUG AUF DIE VIER GRUNDLEGENDEN SPRACHFERTIGKEITEN, VOKABELN UND GRAMMATIKAKTİVITÄTEN
  Sayfalar 147 - 162
  Bilal ÜSTÜN, Lokman TANRIKULU
 10. BİLGİ İFŞASI (WHISTLEBLOWING) FARKINDALIĞI: GELECEĞİN MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 163 - 181
  Murat ERDOGAN, Eda ORUÇ ERDOĞAN
 11. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ KRİZ YÖNETİMİNE İLİŞKİN, ÖĞRETMEN VE MÜDÜR GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 182 - 196
  Behiye DAĞDEVİREN ERTAŞ, Berna YÜNER
 12. TÜRK BASININDA MUSTAFA SAGİR
  Sayfalar 197 - 210
  Abdullah LÜLECİ
 13. İŞYERİNDE İNTİKAMCI DAVRANIŞLAR VE MEDEA SENDROMU
  Sayfalar 211 - 223
  Eray KARA, Selda KARADENİZ SELDA
 14. TÜRKŞEKER FİRMALARINDA CRİTİC VE EATWİOS YÖNTEMİYLE VERİMLİLİK ANALİZİ
  Sayfalar 224 - 244
  Munise ILIKKAN ÖZGÜR, Esra SOYU, Haşim BAĞCI, Cuma DEMİRTAŞ
 15. A FAILED INDEPENDENCE MOVEMENT IN THE CONTEXT OF THE GREAT POWERS COMPETITION: THE NORTH CAUCASIAN STRUGGLE FOR INDEPENDENCE (1917-1920)
  Sayfalar 245 - 259
  Aslı GÜLSEVEN
 16. MERKEZİ VOLKANİK KAPADOKYA’NIN ERKEN TARİHÖNCESİ TOPLULUKLARI ÜZERİNE YENİ BULGULAR, AVANOS ÖRNEKLERİ; TOPRAKTEPE VE TÜRKMENLİK TEPESİ
  Sayfalar 260 - 285
  Fevzi Volkan GÜNGÖRDÜ
 17. EVALUATION OF EMERGENCY DISTANCE LANGUAGE EDUCATION: PERSPECTIVES OF ELT STUDENTS
  Sayfalar 286 - 300
  Samet TAŞÇI
 18. TÜRK EXİMBANK KREDİ TAHSİS UYGULAMASI
  Sayfalar 301 - 330
  Sulhi ESKİ, Aycan ANLI
 19. PROVISORS VE PRAEMUNIRE YASALARI ÇERÇEVESİNDE TAHT VE PAPALIK İLİŞKİLERİ
  Sayfalar 331 - 342
  Pınar ÜLGEN, Gülnur ÖZER
 20. THE STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN MOTHERS’ EARLY MALADAPTIVE SCHEMAS AND THEIR CHILDREN’S BEHAVIORAL PROBLEMS
  Sayfalar 343 - 355
  Gülhan KÖÇER, Sema ÖNGÖREN
 21. OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN EŞİTSİZLİKLERİ AZALTMADAKİ ROLÜ ve TÜRKİYE’DE GELİŞİMİ
  Sayfalar 356 - 370
  Mahmut ÖZER, Cem GENÇOĞLU, Eren SUNA
 22. TÜBİTAK ÇOCUK KİTAPLARININ ÇOCUK EDEBİYATI YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
  Sayfalar 371 - 390
  Mustafa ORHAN, Salim PİLAV
 23. HOW DOES THE DEVELOPMENT LEVEL OF COUNTRIES AFFECT OPTIMAL SIZE OF GOVERNMENT: AN EMPIRICAL STUDY WITH PANEL DATA ANALYSIS
  Sayfalar 391 - 405
  Rıza BAYRAK
 24. (MIS)REPRESENTATIONS OF OTHERNESS IN DETECTIVE FICTION: THE TRAVELLING GYPSY AS THE CRIMINAL OTHER IN THE CASE OF THE MISSING HAND
  Sayfalar 406 - 414
  Zeynep HARPUTLU SHAH
 25. THE INTERNAL FACTORS AFFECTING THE PROFITABILITY: EVIDENCE FROM THE GLOBAL AVIATION INDUSTRY
  Sayfalar 415 - 428
  Caner YILDIRIM, Avni Ürem ÇÜRÜK, Bahadır ERGÜN
 26. TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE YAPISAL REFORM ÇALIŞMALARINDA “MÜDAHALE ALANI” MESELESİ
  Sayfalar 429 - 440
  Mehmet Burhanettin COŞKUN, Levent BÖRKLÜOĞLU
Dizinler
Diğer Dizinler

Scientific Indexing Services

InfoBase Index

Open Academic Journals Index

ASOS Index

Sparc Indexing

J-Gate

I2OR

Journal Factor

SOBIAD