Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2149-3871 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi |


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi yılda dört defa (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında) elektronik olarak yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. İlk yayınını 2011 yılında Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi adıyla yapan dergi, sosyal bilimler alanlarında ve disiplinler arası çalışmalarda bilime katkı sağlayacak teorik ve/veya uygulamalı makaleleri yayımlayarak yüksek akademik standartlarda bilime katkı sağlamayı, küresel bir bakış açısıyla özgür bilimsel düşünce gücünü desteklemeyi, meslek kuruluşları ve bireylerin ulusal ve uluslararası gelişimlerine yardımcı olmayı, alanındaki gelişmeleri takip etmeyi ve bu alanlarda kaynak oluşturmayı amaçlamaktadır. Açık erişim politikasını benimseyen derginin içeriği tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır. Derginin yayın dili Türkçe, İngilizce ve Almancadır.


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, Ulakbim TR Dizin, Scientific Indexing Services, InfoBase Index, Open Academic Journals Index, ASOS Index, Sparc Indexing, J-Gate, International Institute of Organized Research (I2OR), Journal Factor ve SOBIAD veri tabanlarında taranmaktadır.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi

e-ISSN 2149-3871 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi |
Kapak Resmi


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi yılda dört defa (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında) elektronik olarak yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. İlk yayınını 2011 yılında Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi adıyla yapan dergi, sosyal bilimler alanlarında ve disiplinler arası çalışmalarda bilime katkı sağlayacak teorik ve/veya uygulamalı makaleleri yayımlayarak yüksek akademik standartlarda bilime katkı sağlamayı, küresel bir bakış açısıyla özgür bilimsel düşünce gücünü desteklemeyi, meslek kuruluşları ve bireylerin ulusal ve uluslararası gelişimlerine yardımcı olmayı, alanındaki gelişmeleri takip etmeyi ve bu alanlarda kaynak oluşturmayı amaçlamaktadır. Açık erişim politikasını benimseyen derginin içeriği tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır. Derginin yayın dili Türkçe, İngilizce ve Almancadır.


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, Ulakbim TR Dizin, Scientific Indexing Services, InfoBase Index, Open Academic Journals Index, ASOS Index, Sparc Indexing, J-Gate, International Institute of Organized Research (I2OR), Journal Factor ve SOBIAD veri tabanlarında taranmaktadır.

Cilt 10 - Sayı 2 - 30 Ara 2020
 1. DİJİTAL GERÇEKLİK TEKNOLOJİLERİNİN BİLSEMLERDE UYGULANABİLİRLİĞİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 436 - 452
  Enver TÜRKSOY, Ridvan KARABULUT
 2. ÇEVRE DOSTU BÜYÜME MÜMKÜN MÜ? YÜKSELEN PİYASALARA YÖNELİK AMPİRİK BİR ANALİZ
  Sayfalar 453 - 478
  Mehmet ZANBAK, Mahmut Emin EKİNCİ, Senem ATVUR
 3. FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 479 - 497
  Yahya SÖNMEZ, Ethem KILIÇ
 4. MATEMATİK ALAN BİLGİSİNİN KAVRAMSAL BOYUTTA İNCELENMESİ: TÜREV ÖRNEĞİ
  Sayfalar 498 - 513
  Solmaz Damla GEDİK ALTUN
 5. GENÇ SEÇMENLERİN SİYASETE OLAN İLGİLERİ VE SİYASAL KATILIM AÇISINDAN KÜMELENMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 514 - 531
  Turan ŞENER, Nedret ÇAĞLAR
 6. KORUMA AMAÇLI TOPRAK EDİNİMLERİ TOPRAK GASPININ BİR PARÇASI VE TAMAMLAYICISI OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR Mİ?
  Sayfalar 532 - 548
  Sabriye AK KURAN
 7. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAŞAM BECERİLERİ İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİ
  Sayfalar 549 - 565
  Şükran CALP, Ayfer EDİS
 8. ALMANCADA İLGEÇ İSTEYEN FİİLLERİN TÜRK ÖĞRENCİLER TARAFINDAN KULLANIMI ÜZERİNE İNCELEME
  Sayfalar 566 - 576
  Zeki USLU
 9. DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ İKTİDAR-MUHALEFET ÇEKİŞMESİNİN BİR ÜRÜNÜ: NEVŞEHİR’İN İL , KIRŞEHİR'İN İLÇE OLMASI
  Sayfalar 577 - 590
  Haşim ERDOĞAN, Çağrı PİŞKİN
 10. GÜNLÜKLERDE YANSITICI DÜŞÜNCELER
  Sayfalar 591 - 607
  Mehmed Halil SAĞLAM
 11. TÜRK DÜNYASI ÖĞRENCİLERİNİN UNESCO SOMUT OLMAYAN KÜLTÜR MİRASI DEĞERLERİNE İLİŞKİN BİLGİ VE DENEYİM DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 608 - 624
  Çetin AKKUŞ
 12. LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME YAKLAŞIMLARININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 625 - 641
  Tuğçe YAZICI, Osman Yılmaz KARTAL
 13. GEÇ ANTİK DÖNEMDE KAPADOKYA'DA KENTLER
  Sayfalar 642 - 657
  Can ERPEK
 14. TURKEY-LITHUANIA RELATIONS BETWEEN 1923 AND 1940 ACCORDING TO TURKISH DOCUMENTS
  Sayfalar 658 - 679
  Sinan BAŞARAN
 15. BEKTAŞ EFENDİ TÜRBESİ
  Sayfalar 680 - 703
  Yusuf ACIOĞLU
 16. KIBRIS HAÇLI KRALLIĞI-HAMİTOĞULLARI MÜNASEBETLERİ
  Sayfalar 704 - 714
  Seyhun ŞAHİN
 17. HİYERARŞİ OLGUSU EKSENİNDEN TOPLUMSAL EKOLOJİ
  Sayfalar 715 - 729
  Şenay ERAY SARITAŞ
 18. BOŞANMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA (MUĞLA İLİ FETHİYE İLÇESİ ÖRNEĞİ)
  Sayfalar 730 - 745
  Erdoğan GAVCAR, Elçin NOYAN, Cansu TOSUN
 19. KAMU YÖNETİMİNDE BLOKZİNCİR KULLANIMI: D5 ÖRNEĞİ
  Sayfalar 746 - 763
  Oğuzhan ÖZALTIN, Mevlüt ERSOY
 20. İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DEMOKRASİ ALGILARINA İLİŞKİN KAVRAM AĞLARI
  Sayfalar 764 - 785
  Şeyma ŞAHİN, Abdurrahman KILIÇ
 21. MATEMATİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN TÜKENMİŞLİKLERİNİN KARİYER STRESLERİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
  Sayfalar 786 - 797
  Mustafa PAMUK, Yunus YUMAK
 22. ALTERNATİF ÖLÇME DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ YAPILAN ARAŞTIRMALARIN İNCELENMESİ: BİR İÇERİK ANALİZİ
  Sayfalar 798 - 812
  Çavuş ŞAHİN, Gözde KAYA
 23. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ve ÖĞRETMEN ADAYLARININ MENTOR-MENTİ İLİŞKİSİNE YÖNELİK ALGILARI: BİR METAFORİK ÇALIŞMA
  Sayfalar 813 - 831
  Mehmet Hayri SARI, Nilgün DAĞ, Özden TAŞĞIN
 24. DÖRTYOL AĞZINDAN DERLENEN BİR HALK ANLATISINDA PEKİŞTİRME AMACIYLA KULLANILAN BAZI UNSURLAR
  Sayfalar 832 - 845
  Ahmet HAŞİMİ
Dizinler
Diğer Dizinler

Scientific Indexing Services

InfoBase Index

Open Academic Journals Index

ASOS Index

Sparc Indexing

J-Gate

I2OR

Journal Factor

SOBIAD