Sahibi


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Adına

Prof. Dr. Mazhar BAĞLI (Rektör)

Editör

Doç.Dr. Vedat AKTEPE

Turkey
vedataktepe@nevsehir.edu.tr
Konular: Sosyal Bilgiler Eğitimi,Hayat Bilgisi Eğitimi
Kurum: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Seçil HİRİK

Araş. Gör. İbrahim YAĞLI

Araş. Gör. Mevlüt UĞURLU

Dr. Öğr. Üyesi Seçil HİRİK

Turkey
secilhirik@nevsehir.edu.tr
Konular: Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı),Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme
Kurum: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

Yayın Kurulu

Doç. Dr. Vedat AKTEPE

Dr. Öğr. Üyesi Seçil HİRİK

Dr. Öğr. Üyesi Hatice DOĞAN