Sahibi


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Adına

Prof. Dr. Semih AKTEKİN (Rektör)

Baş Editör

Prof. Dr. Eyüp Can ÇEKİÇ

Doç. Dr. Vedat AKTEPE

Turkey
vedataktepe@nevsehir.edu.tr
ORCID: 0000-0001-5259-9340
Konular: Hayat Bilgisi Eğitimi,Sosyal Bilgiler Eğitimi
Kurum: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Editör

Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Can ÇEKİÇ


Dr. Öğr. Üyesi Seçil HİRİK

Turkey
secilhirik@nevsehir.edu.tr
Konular: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme,Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı),Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi),Dilbilimi
Kurum: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Hakan Vahit ERKUTLUDiğer Dizinler

Scientific Indexing Services

InfoBase Index

Open Academic Journals Index

ASOS Index

Sparc Indexing

J-Gate

I2OR

Journal Factor

SOBIAD