Sahibi


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Adına

Prof. Dr. Semih AKTEKİN (Rektör)

Baş Editör

Doç. Dr. Lokman TANRIKULU

Editör

Dr. Öğr. Üyesi Can Eyüp ÇEKİÇ

Dr. Öğr. Üyesi Can Eyüp ÇEKİÇ

Turkey
caneyupcekic@nevsehir.edu.tr
ORCID: 0000-0001-6253-9464
Konular: Yenileşme Tarihi,Osmanlı Tarihi,Ortadoğu Tarihi,Siyasi Tarih
Kurum: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TARİH BÖLÜMÜ

Yayın KuruluDr. Öğr. Üyesi Can Eyüp ÇEKİÇ

Turkey
caneyupcekic@nevsehir.edu.tr
ORCID: 0000-0001-6253-9464
Konular: Yenileşme Tarihi,Osmanlı Tarihi,Ortadoğu Tarihi,Siyasi Tarih
Kurum: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TARİH BÖLÜMÜ

Dr. Barış ERİÇOK

Turkey
barisericok@gmail.com
ORCID: 0000-0001-9217-9615
Konular: Yükseköğretimde Uluslararasılaşma,Yükseköğretim Yönetimi,Yükseköğretim Politikaları,Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme
Kurum: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Arş. Gör. Serkan DERİCİ

Turkey
serkanderici@nevsehir.edu.tr
ORCID: 0000-0003-2581-6770
Konular: Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi,Bulanık Mantık,Kalite Yönetimi,Yapay Zeka,Büyük Data,Üretim ve Operasyon Yönetimi,Yöneylem Araştırması
Kurum: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Arş. Gör. Mehmet BOZKURT

Turkey
mehmetbozkurt94@gmail.com
ORCID: 0000-0001-7333-1175
Konular: Osmanlı Toplumu
Kurum: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Diğer Dizinler

Scientific Indexing Services

InfoBase Index

Open Academic Journals Index

ASOS Index

Sparc Indexing

J-Gate

I2OR

Journal Factor

SOBIAD