Dergi İletişim
Ad: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
E-posta: sbedergi@nevsehir.edu.tr
Adres:

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2000 Evler Mah. Zübeyde Hanım Cad. 50300 Merkez/Nevşehir


Başeditör
Ad: Dr. Öğr. Üyesi Can Eyüp Çekiç
E-posta: caneyupcekic@nevsehir.edu.tr
Dergi İletişim
Ad: .
E-posta: sbedergi@nevsehir.edu.tr
Dergi İletişim
Ad: .
E-posta: sbedergi@nevsehir.edu.tr
Diğer Dizinler

Scientific Indexing Services

InfoBase Index

Open Academic Journals Index

ASOS Index

Sparc Indexing

J-Gate

I2OR

Journal Factor

SOBIAD