Yazım Kuralları

Değerlendirme Süreci

Dergiye gönderilen makalelerin derginin yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış olması, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması ve herhangi bir yerde yayınlanması için değerlendirme sürecine girmemiş olması gerekmektedir. Gönderilen makaleler, ilk olarak yayın kurulu tarafından alana özgün katkısı, bilimsel anlatımı ve yazım kuralları yönünden incelenir. Çalışmalar, ön değerlendirme ölçütlerini karşılamaları halinde en az iki hakeme gönderilir. Hakem raporları doğrultusunda makalenin yayınlanıp yayınlanmamasına yayın kurulu karar verir. Yayımlanmasına karar verilen makaleler, "iThenticate: Plagiarism Detection Software" aracılığıyla intihal taramasına tabi tutulur. İntihal raporu doğrultusunda basımı uygun görülen (benzerlik oranı %20'nin altında olan makaleler) düzenleme aşamasına alınır, uygun görülmeyen makaleler reddedilir. 

 

Yazım Kuralları 

1. Dergiye gönderilecek yazılar WINDOWS ortamında ve MS WORD’ün yeni sürümlerinde yazılmalıdır. Yazı içinde kullanılan grafikler WINDOWS ortamında açılabilecek bir grafik formatında, fotoğraflar da fotoğraf formatında gönderilmelidir. 

2. Yayınlanmak üzere gönderilen yazılar, özet, kaynakça ve extended summary dâhil 8000  sözcükten fazla olmamalıdır. 

3. Gönderilen yazının başlığı büyük harf, koyu, ortalanmış, “Times New Roman” yazı karakteri ve 12 punto olmalıdır.

4. Bütün bilimsel yazılarda; Türkçe ve İngilizce başlık, 150-250 kelimeden oluşan Türkçe ÖZ ve İngilizce ABSTRACT mutlaka bulunmalıdır. Özün altına makaleyi tanımlayan yeterli sayıda (en az 3 ve en çok 8) anahtar kelime belirlenmelidir. Yazı bir başka dilde yazılmışsa başlığın ve Özün Türkçe tercümeleri verilmelidir. Türkçe ve İngilizce Özler, çalışmanın amacını, yöntemini ve temel bulgularını kapsamalıdır. ÖZ ve ABSTRACT kelimeleri, “Times New Roman” yazı karakteriyle başlık dahil 10 punto ve tek satır aralıklı yazılmalıdır.

5. Ana metin, Giriş bölümü başta olmak üzere İngilizce anahtar kelimelerden hemen sonra 1 satır boşluk bırakılarak “Times New Roman” yazı karakteri,  başlıklar dahil 11 punto ve satırlar tek aralıklı yazılmalıdır. Metinde belli bir plan dahilinde giriş, araştırma metni, bulgular, yorumlar, sonuçlar ve önerilere yer verilmelidir. Makale içerisindeki giriş kısmı ve ana başlıklar 1. 2. 3. 4. 5. şeklinde sıralı bir şekilde numaralandırılacak ve tamamı büyük harfle olacaktır. Alt başlıklar 1.1. 2.2. 3.3. 4.4. 5.5. … şeklinde devam edecek ve sadece ilk harfleri büyük olacaktır. Detaylı bilgi sistemde yer alan makale şablonu adlı dosyada mevcuttur. 

6. Yazı metninin sonunda geniş İngilizce Özet "Extended Summary" yer almalıdır. Bu kısım yeni sayfada başlamalı, 750-1000 sözcükten oluşmalı ve şu alt başlıkları içermelidir: Purpose; Methodology; Findings (Results); Conclusion and Discussion. Başlık da dahil olmak üzere ana metindeki gibi 11 punto ve tek satır aralıklı yazılmalıdır.

YAZIM KURALLARI İLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİYE AŞAĞIDAKİ DOSYALAR ARACILIĞI İLE ULAŞABİLİRSİNİZ.

1. MAKALE ŞABLONU DOSYASI İÇİN TIKLAYINIZ

2. YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI İÇİN TIKLAYINIZ

3. TELİF HAKKI DEVİR FORMU İÇİN TIKLAYINIZ