Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 1306-7850 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Mersin Üniversitesi |


Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi yazar ve okuyucularının dikkatine, 
Dergimizin de üyesi olduğu ULAKBİM TR Dizin “Dergi Değerlendirme Kriterleri” 2020 yılı itibariyle güncellenmiştir (Detaylı bilgi için bkz. Başvuru ve Kriterler). Araştırma makaleleri için uluslararası etik standartlar çerçevesinde, yeni kriterler belirlenmiştir. Söz konusu kriterler için etik kurallar başlığı altında aşağıdaki noktalara dikkat çekilmiştir. Bu konu ile ilgili dergimiz uygulamalarına ilişkin açıklamaları "Duyurular" sayfasından erişebilirsiniz. 


Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Dergisi, 2005 yılında yayın hayatına başlamıştır. 2012 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı yayınlanmaktadır. Makaleler Türkçe ve İngilizce dillerinde yayımlanabilir. Derginin tüm sayılarına online Arşiv alanından ulaşılabilir.

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, DOAJ (Directory of Open Access Journals), ULAKBİM – SBVT (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), EBSCO, Sosyal Bilimler Atıf Dizini ve Türk Eğitim İndeksi tarafından indekslenmektedir.Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

e-ISSN 1306-7850 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Mersin Üniversitesi |
Kapak Resmi


Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi yazar ve okuyucularının dikkatine, 
Dergimizin de üyesi olduğu ULAKBİM TR Dizin “Dergi Değerlendirme Kriterleri” 2020 yılı itibariyle güncellenmiştir (Detaylı bilgi için bkz. Başvuru ve Kriterler). Araştırma makaleleri için uluslararası etik standartlar çerçevesinde, yeni kriterler belirlenmiştir. Söz konusu kriterler için etik kurallar başlığı altında aşağıdaki noktalara dikkat çekilmiştir. Bu konu ile ilgili dergimiz uygulamalarına ilişkin açıklamaları "Duyurular" sayfasından erişebilirsiniz. 


Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Dergisi, 2005 yılında yayın hayatına başlamıştır. 2012 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı yayınlanmaktadır. Makaleler Türkçe ve İngilizce dillerinde yayımlanabilir. Derginin tüm sayılarına online Arşiv alanından ulaşılabilir.

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, DOAJ (Directory of Open Access Journals), ULAKBİM – SBVT (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), EBSCO, Sosyal Bilimler Atıf Dizini ve Türk Eğitim İndeksi tarafından indekslenmektedir.Cilt 16 - Sayı 2 - 29 Tem 2020
 1. Resimli Öykü Kitaplarının Temel Matematik Becerileri Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 233 - 253
  Demet ARSLAN BAŞDAĞ , Hacer Elif DAĞLIOĞLU
 2. Düşünce Kontrol Yeteneği Ölçeğinin Türkçe Versiyonu: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması
  Sayfalar 254 - 270
  Hakan SARIÇAM , Abdullah MERT
 3. TRT Çocuk Kanalında Yayınlanan Çizgi Filmlerin Gelişim Alanlarına Göre Değerlendirilmesi
  Sayfalar 271 - 287
  Özge CENGİZ , Gülşen İLÇİ KÜSMÜŞ , Oya RAMAZAN
 4. Örgütsel Destek, Örgütsel Özdeşleşme ve İşe Yabancılaşma Arasındaki Yapısal İlişkiler
  Sayfalar 288 - 300
  Selçuk DEMİR
 5. Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretmenlerinin Kodlama Eğitimine Yönelik Görüşleri
  Sayfalar 301 - 321
  Aslı GÖNCÜ , İbrahim ÇETİN , Polat ŞENDURUR
 6. Ergenler için Psikolojik Zihinlilik Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 322 - 342
  Kıvanç UZUN , Ozlem TAGAY , Zeynep KARATAŞ
 7. Okul Yöneticilerinin Psikolojik Sözleşme Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi
  Sayfalar 343 - 362
  Şenay SEZGİN NARTGÜN , Sibel DEMİRER
 8. Meslekte Yeni Olan İlkokul Öğretmenlerinin Sınıfta Düzeni Yeniden Sağlamaya İlişkin Uygulamaları
  Sayfalar 363 - 381
  Şeyma AYDIN , Ali E. ŞAHİN
 9. Öğretmen Adaylarının Çokkültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Yordayıcıları Olarak Suriyelilere Yönelik Toplumsal Uzaklık ve Bilişsel Esneklik
  Sayfalar 382 - 393
  Binaz BOZKUR , Binnaz KIRAN , Devrim ALICI
 10. Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Algılarının ve Matematiğe Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
  Sayfalar 394 - 416
  Sevim SEVGİ , Zeynep YAKIŞIKLI
 11. Liselerde Ders Denetimi Uygulamalarının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 417 - 431
  H. İ̇smail ARSLANTAŞ , Rasim TÖSTEN , Yunus Emre AVCI
 12. İlkokul Matematik Ders Kitaplarında Bulunan Ünite Değerlendirme Sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi
  Sayfalar 432 - 447
  Lütfi ÜREDİ , Hakan ULUM
 13. Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Kullandıkları Dil Öğrenme Stratejileri
  Sayfalar 448 - 463
  Dilek BAZ BOLLUK , Hasan BAĞCI
 14. Lisansüstü Eğitimde Yapı ve Süreç: Araştırma Üniversitelerinde Örgüt İklimi ve Lisansüstü Deneyimler
  Sayfalar 464 - 483
  Hasan Yücel ERTEM
Dizinler