Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 1306-7850 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Mersin Üniversitesi |


*** Dergimiz yoğunluktan dolayı belirli bir süre yeni yayın kabul işlemine kapatılmıştır***

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi yazar ve okuyucularının dikkatine, 
Dergimizin de üyesi olduğu ULAKBİM TR Dizin “Dergi Değerlendirme Kriterleri” 2020 yılı itibariyle güncellenmiştir (Detaylı bilgi için bkz. Başvuru ve Kriterler). Araştırma makaleleri için uluslararası etik standartlar çerçevesinde, yeni kriterler belirlenmiştir. Söz konusu kriterler için etik kurallar başlığı altında aşağıdaki noktalara dikkat çekilmiştir. Bu konu ile ilgili dergimiz uygulamalarına ilişkin açıklamaları "Duyurular" sayfasından erişebilirsiniz. 


Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Dergisi, 2005 yılında yayın hayatına başlamıştır. 2012 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı yayınlanmaktadır. Makaleler Türkçe ve İngilizce dillerinde yayımlanabilir. Derginin tüm sayılarına online Arşiv alanından ulaşılabilir.

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, DOAJ (Directory of Open Access Journals), ULAKBİM – SBVT (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), EBSCO, Sosyal Bilimler Atıf Dizini ve Türk Eğitim İndeksi tarafından indekslenmektedir.Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

e-ISSN 1306-7850 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Mersin Üniversitesi |
Kapak Resmi


*** Dergimiz yoğunluktan dolayı belirli bir süre yeni yayın kabul işlemine kapatılmıştır***

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi yazar ve okuyucularının dikkatine, 
Dergimizin de üyesi olduğu ULAKBİM TR Dizin “Dergi Değerlendirme Kriterleri” 2020 yılı itibariyle güncellenmiştir (Detaylı bilgi için bkz. Başvuru ve Kriterler). Araştırma makaleleri için uluslararası etik standartlar çerçevesinde, yeni kriterler belirlenmiştir. Söz konusu kriterler için etik kurallar başlığı altında aşağıdaki noktalara dikkat çekilmiştir. Bu konu ile ilgili dergimiz uygulamalarına ilişkin açıklamaları "Duyurular" sayfasından erişebilirsiniz. 


Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Dergisi, 2005 yılında yayın hayatına başlamıştır. 2012 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı yayınlanmaktadır. Makaleler Türkçe ve İngilizce dillerinde yayımlanabilir. Derginin tüm sayılarına online Arşiv alanından ulaşılabilir.

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, DOAJ (Directory of Open Access Journals), ULAKBİM – SBVT (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), EBSCO, Sosyal Bilimler Atıf Dizini ve Türk Eğitim İndeksi tarafından indekslenmektedir.Cilt 16 - Sayı 1 - 11 Nis 2020
 1. Ergenlerde Şiddet Eğiliminin Yordayıcıları Olarak Sosyal Kaygı ve Duygusal Özerklik
  Sayfalar 1 - 14
  Suat KILIÇARSLAN , İzzet PARMAKSIZ
 2. Öğretmenlerin Kariyer Engelleri Ölçeğinin Geliştirilmesi
  Sayfalar 15 - 31
  Yusuf İNANDI , Fahrettin GILIÇ
 3. Psikolojik Esneklik Ölçeği: Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 32 - 43
  Sena KARAKUŞ , Sinem Evin AKBAY
 4. Öğretmen Adaylarının Kültürlerarası Duyarlılıklarının Empatik Eğilim, Öznel İyi Oluş ve Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 44 - 62
  Ayten BÖLÜKBAŞI
 5. Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Yöneticilerinin Teknik Liderlik Becerilerinin Geliştirilmesi
  Sayfalar 63 - 79
  Gökçe ÖZDEMİR , Sevilay ŞAHİN
 6. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançlarının Araştırma Sorgulamaya Dayalı Fen Öğretimi ve Bilimsel Tutum Üzerine Etkilerinin Çoklu Regresyon ile Analizi
  Sayfalar 80 - 93
  Murat AVCI , Ayşe YENİLMEZ TÜRKOĞLU , Hüseyin EŞ
 7. Beden Değeri Ölçeği-2’nin (BDÖ-2) Türkçe Adaptasyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 94 - 103
  Vesile OKTAN , Ezgi SAYLAN
 8. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocuk İstismarı ve İhmaline Yönelik Algıları
  Sayfalar 104 - 132
  Yeliz ERDOĞAN , Durmuş ASLAN
 9. Duyu Eğitimi Programı’nın Korunma ve Bakım Altındaki Bebeklerin Motor Gelişimine Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 133 - 144
  Duygu AKAGÜNDÜZ , Ayşe Bilgin AKSOY
 10. Romantik İlişki Geliştirme Programı’nın (RİGP) Romantik İlişki Doyumu ve Romantik İnanç Düzeyine Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 145 - 165
  Hatice DEVECİ ŞİRİN , Eda BAYRAKCI
 11. Devlet Ortaokulu ve Liselerinde Yaşanan Disiplin Problemleri
  Sayfalar 166 - 197
  Hasan DEMİRTAŞ , Fatih PEHLİVAN
 12. Kelime Tanıma Envanteri Tasarımı ve Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 198 - 218
  Ayşegül AVŞAR TUNCAY , Hakan DEDEOĞLU
 13. ‘Amerikan Güzeli’ Filminin Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi ve Bilişsel Terapi’nin Bazı Kavram ve Görüşleri Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 219 - 232
  Yelda YILDIZ
Dizinler