Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 1306-7850 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Mersin Üniversitesi |


*** Dergimiz Yoğunluktan dolayı belirli bir süre yeni çalışma kabul etmemektedir. 


Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Dergisi, 2005 yılında yayın hayatına başlamıştır. 2012 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı yayınlanmaktadır. Makaleler Türkçe ve İngilizce dillerinde yayımlanabilir. Derginin tüm sayılarına online Arşiv alanından ulaşılabilir.

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, DOAJ (Directory of Open Access Journals), ULAKBİM – SBVT (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), EBSCO, Sosyal Bilimler Atıf Dizini ve Türk Eğitim İndeksi tarafından indekslenmektedir.Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

e-ISSN 1306-7850 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Mersin Üniversitesi |
Kapak Resmi


*** Dergimiz Yoğunluktan dolayı belirli bir süre yeni çalışma kabul etmemektedir. 


Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Dergisi, 2005 yılında yayın hayatına başlamıştır. 2012 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı yayınlanmaktadır. Makaleler Türkçe ve İngilizce dillerinde yayımlanabilir. Derginin tüm sayılarına online Arşiv alanından ulaşılabilir.

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, DOAJ (Directory of Open Access Journals), ULAKBİM – SBVT (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), EBSCO, Sosyal Bilimler Atıf Dizini ve Türk Eğitim İndeksi tarafından indekslenmektedir.Cilt 15 - Sayı 2 - Ağu 2019
 1. Ortaöğretim Kademesinde Uygulanan Öğretim Programlarının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
  Sayfalar 290 - 323
  Meryem YÜKSEL AYTEN , Fahriye HAYIRSEVER
 2. In Turkey First Year of Pre-Service Teachers: Difference between the East and the West
  Sayfalar 324 - 348
  İrfan ERDOĞAN , Yar Ali METE , Hüseyin SERİN
 3. Katmanlı Program®: İlkeler, Planlama, Uygulama ve Değerlendirme
  Sayfalar 349 - 362
  Kathie F. NUNLEY , İlke EVİN GENCEL
 4. Lise Öğrencilerinin Rol Model Tercihlerine İlişkin Bir Çalışma
  Sayfalar 363 - 391
  Mehmet Tahir KARABOĞA
 5. Uluslararası PISA Yeterlikleri ve Türkiye Öğretim Programları Kazanımları
  Sayfalar 392 - 418
  Alaettin İŞERİ
 6. Ortaokul Türkçe Dersi Öğretim Programlarında Sözlük Kullanma Alışkanlığı Kazandırmaya Dair Tespitler
  Sayfalar 419 - 436
  Sedat MADEN , Recep DEMİR
 7. Fen Bilgisi Öğretmenliği ve İlahiyat Öğrencilerinin Nükleer Santral Sosyo-bilimsel Konusuyla İlgili İnformal Argümanları
  Sayfalar 437 - 454
  Hüseyin EŞ , Volkan VAROL
 8. Okul Kültürü ile Politik Beceri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Proaktif Kişiliğin Aracılık Rolü
  Sayfalar 455 - 472
  Sedat ALEV
 9. Investigation of the Development of van Hiele Levels of Geometric Thinking in a Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) Environment
  Sayfalar 473 - 490
  Emre ÖZKAN , Diler ÖNER
 10. The Effectiveness of a Program to Increase the Subjective Well-being of Adolescents Whose Parents Are Divorced
  Sayfalar 491 - 510
  Asiye DURSUN , Ali ERYILMAZ
 11. Gelişmeleri Kaçırma Korkusu ve Problemli İnternet Kullanımı Arasındaki İlişki
  Sayfalar 511 - 525
  Derya ORHAN GÖKSÜN
 12. Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilere Sundukları Sözel Problem Türleri
  Sayfalar 526 - 541
  H. BEYZA CANBAZOĞLU , KAMURAN TARIM
 13. Öğrenme Güçlüğü Olan ve Olmayan Öğrencilerin Sözel Problem Çözme ve Okuduğunu Anlama Becerileri Arasındaki İlişkiler
  Sayfalar 542 - 554
  Özlem ALTINDAĞ KUMAŞ , Şenay Delimehmet DADA , Ahmet YIKMIŞ
 14. Farklı Kariyer Evrelerindeki Öğretmenlerin Sürekli Öğrenen Okul Oluşturmaya İlişkin Zihni Modelleri
  Sayfalar 555 - 580
  Metin IŞIK , İsa BAHAT
 15. Karar Verme Süreci
  Sayfalar 581 - 592
  Fahrettin GILIÇ , Mustafa ÇELİKTEN , Yeliz ÇELİKTEN , Ahmet YILDIRIM
 16. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Teknolojik Hazırbulunuşlulukları Üzerine Bir Durum Çalışması
  Sayfalar 593 - 606
  Hasan TINMAZ
 17. İngilizce Öğretmenlerinin Öğretim Süreci Öz Yeterlikleri ve Sınıf Ortamına Yansımaları
  Sayfalar 607 - 627
  Emin Tamer YENEN , Fevzi DURSUN
Dizinler