Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 1306-7850 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Mersin Üniversitesi |


Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Dergisi, 2005 yılında yayın hayatına başlamıştır. 2012 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı yayınlanmaktadır. Makaleler Türkçe ve İngilizce dillerinde yayımlanabilir. Derginin tüm sayılarına online Arşiv alanından ulaşılabilir.

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, DOAJ (Directory of Open Access Journals), ULAKBİM – SBVT (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), EBSCO, Sosyal Bilimler Atıf Dizini ve Türk Eğitim İndeksi tarafından indekslenmektedir.Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

e-ISSN 1306-7850 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Mersin Üniversitesi |
Kapak Resmi


Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Dergisi, 2005 yılında yayın hayatına başlamıştır. 2012 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı yayınlanmaktadır. Makaleler Türkçe ve İngilizce dillerinde yayımlanabilir. Derginin tüm sayılarına online Arşiv alanından ulaşılabilir.

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, DOAJ (Directory of Open Access Journals), ULAKBİM – SBVT (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), EBSCO, Sosyal Bilimler Atıf Dizini ve Türk Eğitim İndeksi tarafından indekslenmektedir.Cilt 15 - Sayı 3 - 29 Ara 2019
 1. Türkçe Ders Kitaplarındaki Bilişsel ve Üstbilişsel İşlevlere Dair Bir Durum Tespiti
  Sayfalar 628 - 646
  Özay KARADAĞ , Hacer TEKERCİOĞLU
 2. Ergenlerde Öfkeyle Olumlu Baş Etme: Akran Baskısı, Arkadaş Bağlılığı, Algılanan Sosyal Destek ve Cinsiyetin Rolü
  Sayfalar 647 - 661
  Sezai DEMİR , Öner ÇELİKKALELİ
 3. Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Matematik Öğretiminde Eğitsel Matematik Oyunlarının Kullanımına İlişkin Görüşleri
  Sayfalar 662 - 683
  Murat ÖZATA , Orkun COŞKUNTUNCEL
 4. Az Gören Öğrencilerin Okuma Hatalarının Hata Analizi ile İncelenmesi
  Sayfalar 684 - 699
  Fatih Emrah DEMİR , E. Rüya ÖZMEN
 5. Okul Yöneticilerinin Benlik Saygısı Düzeyleri İle Kişisel İnisiyatif Alma Durumları Arasındaki İlişki
  Sayfalar 700 - 719
  Erhan SEVİL , Tuncer BÜLBÜL
 6. 5. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimlerine Yönelik Motivasyonları, Tutumları ve Fen Başarıları Arasındaki İlişki
  Sayfalar 720 - 740
  Hüseyin Cihan BOZDAĞ
 7. Annelerin Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Kitap Okuma ve Almaya İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 741 - 759
  Merve TEZEL , Hande ARSLAN ÇİFTÇİ , Gülden UYANIK
 8. Ortaokul Matematik Ders Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet
  Sayfalar 760 - 781
  Emine ÖZDEMİR , Ayşe BALCI KARABOĞA
 9. Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Uzmanlarının Görüşlerine Göre Türkiye’de Eğitim Politikalarını Geliştirme Sürecinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 782 - 802
  Hakan UYSAL
 10. Bir Ölçek Geliştirme Çalışması, Tıp Eğitimine Yönelik Tutum Ölçeği: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması
  Sayfalar 803 - 814
  Hüseyin SELVİ , İbrahim BAŞHAN
 11. Genogram Kullanımına Yönelik Çalışmaların İncelenmesi
  Sayfalar 815 - 830
  Sena KARAKUŞ , Zülal ERKAN
 12. Bilişsel Davranışçı Yaklaşım Temelli Bir Psikolojik Danışma Programının Ergenlerin Sosyal Fobi ve Mizah Düzeylerine Etkisi
  Sayfalar 831 - 844
  Umut KERMEN , Seval ERDEN ÇINAR
 13. Ters-Yüz Sınıf Modelinin ve Web 2.0 Yazılımlarının Bilgisayarca Düşünme Becerisi, Etkinlik Tecrübesi ve Uzamsal Düşünme Becerisine Etkisi
  Sayfalar 845 - 866
  Recep ÇAKIR , Cemre ADSAY , Özge AKGÜL UĞUR
 14. Akademisyenlerin İşlerini Anlamlı Kılan Faktörlere İlişkin Görüşleri
  Sayfalar 867 - 892
  Ali BALCI , İnci ÖZTÜRK , Filiz AKAR
 15. İnternet Tabanlı Epistemolojik İnançlar Ölçeği Türkçe Uyarlama Çalışması ve Öğretmen Adayları ile Bir İnceleme
  Sayfalar 893 - 908
  Rıdvan ATA , Muhammet Mustafa ALPASLAN
 16. Müzik Öğretmenlerinin Kaynaştırma Öğrencilerinin Şarkı ve Çalgı Eğitimlerine İlişkin Görüşleri
  Sayfalar 909 - 930
  Mehmet Şahin AKINCI , Uğur ALPAGUT
Dizinler