Dergi İletişim
Ad: Doç. Dr. Binali TUNÇ - Dr. Öğretim Üyesi İlker YAKIN
E-posta: mersinefd@gmail.com
Telefon: +90 324 341 2416 - 11213
Adres: Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Çiftlik Köy Yerleşkesi, 33000 - MERSİN