Yazım Kuralları

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi çağdaş eğitim teori ve uygulamalarıyla ilişkili makaleleri, kitap eleştirileri ve akademik analizleri yayınlar. Dergi eğitim alanın herhangi bir alt disiplininde veya disiplinlerarası çalışmalar yürüten eğitimcilerin desteklerini önemser. 

Editöryal politikalar (Hakem değerlendirme politikaları ve Yazarlık)

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi sıkı ve tarafsız bir hakem değerlendirme süreci yürütür. Tüm başvurular, tarafsız ikili ulusal veya uluslar arası nitelikli hakem değerlendirme sürecinden geçirilir. 

Makalelere yeterli desteği sağlamış olanlar yazar olarak belirtilir. Birinci yazar, yazar sıralaması ve diğer destek ifadeleri, unvana bakılmaksızın, uygun bilimsel veya teknik destek sağlama durumuna göre yapılmalıdır. Öğrenciler genelde, bitirme tezi veya uzmanlık tezinden üretilen çok yazarlı çalışmalarda birinci yazar olarak ifade edilir.   

Başvuru sürecinde yazarlar gönderilerinin aşağıdaki listede bulunan tüm maddelere uygunluğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri gönderilecektir.

 1. Makale Şablonu kullanılarak hazırlanmayan ve Türkçe hazırlanan çalışmalar için ‘Uzun İngilizce Öz’; İngilizce hazırlanan çalışmalar için  ‘Uzun Türkçe Öz’ içermeyen çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Uzun Özler 750-1250 kelime arasında olmalıdır.
 2. Makale önerilerinin, derginin yazım kurallarına uygun hazırlanabilmesi için YAZIM KURALLARI önceden incelenmeli ve ÖRNEK ŞABLON dosyası kullanılmalıdır.
 3. Yazarlar dergimizde yayınlanacak makaleler için iThenticate veya Turnitin yazılımlarını kullanılarak ilgili benzerlik raporunu makale gönderimi sırasında sisteme yüklemelidir. Başvuruda bulunulan çalışmaların benzerlik raporu %20'nin altında olmalıdır.
 4. Yukarıdaki kuralları gözardı eden yazarların makaleleri değerlendirmeye ALINMAYACAKTIR. Yazarlara, bu durumu bildiren uyarı maili gönderilmemektedir.
 5. Sayın Yazar(lar),

  a. Referanslarınızı gözden geçirmeniz ve  APA 6'ya uygunluğunu kontrol etmeniz gerekmektedir. APA 6'ya uygun olarak düzenlenmemiş makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

  b. Kaynaklar bölümünde MEÜ Eğitim Fakültesi Dergisinde konu alanınızla ilgili yayınlanmış makalelerden yararlanmanızı önermekteyiz. Dergimiz sisteminde Arşivler bölümünden eski sayılarda yayınlanmış makalelere ulaşabilirsiniz.

  c. Makalenizi biçimlendirirken sizden ricamız derginin Arşivler bölümünde yer alan son sayıdaki makaleleri biçim yönünden incelemenizdir. Makalelerinizi dergimiz yazım kurallarına uygun olarak biçimlendirdiğinizden emin olduktan sonra göndermenizi rica ederiz.