ISSN: 1301-0549
e-ISSN: 2822-6348
Başlangıç: 1996
Yayın Aralığı: 3 Ayda 1
Yayıncı: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Türk dünyasının kültürel zenginliklerini, tarihî ve güncel gerçeklerini bilimsel ölçüler içerisinde ortaya koymak; bu konularda çözüm önerileri getirmek amacıyla yayın hayatına başlayan bilig günümüzde uluslararası statü kazanmış bir sosyal bilimler dergisidir. Burada “Türk dünyası” kavramı, Türk dünyasını ilgilendiren sosyal bilimler yazıları veya Türk dünyasında üretilen sosyal bilimler yazıları biçiminde iki türlü anlaşılabilir. Yayımlanmış yazılara bakılacak olursa iki yorum arasında keskin bir çizgi çekmenin güç olduğu görülür. Ancak son yıllarda yazı artışındaki yoğunluk nedeniyle Türk dünyasında üretilen sosyal bilimler yazılarından çok Türk dünyasını konu alan sosyal bilimler yazılarına ağırlık verilmektedir.

2022 - Sayı: 103

Araştırma Makalesi

3. Türkiye’s Climate Policies in the Context of Sustainable Security

Araştırma Makalesi

6. Melgunov’a Göre 19. Yüzyılda İran’da Türkmen Boyları

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı