Bilig
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1301-0549 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1996 | Yayıncı Ahmet Yesevi Üniversitesi | http://bilig.yesevi.edu.tr/


Türk dünyasının kültürel zenginliklerini, tarihî ve güncel gerçeklerini bilimsel ölçüler içerisinde ortaya koymak; bu konularda çözüm önerileri getirmek amacıyla yayın hayatına başlayan bilig günümüzde uluslararası statü kazanmış bir sosyal bilimler dergisidir. Burada “Türk dünyası” kavramı, Türk dünyasını ilgilendiren sosyal bilimler yazıları veya Türk dünyasında üretilen sosyal bilimler yazıları biçiminde iki türlü anlaşılabilir. Yayımlanmış yazılara bakılacak olursa iki yorum arasında keskin bir çizgi çekmenin güç olduğu görülür. Ancak son yıllarda yazı artışındaki yoğunluk nedeniyle Türk dünyasında üretilen sosyal bilimler yazılarından çok Türk dünyasını konu alan sosyal bilimler yazılarına ağırlık verilmektedir.

Bilig

ISSN 1301-0549 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1996 | Yayıncı Ahmet Yesevi Üniversitesi | http://bilig.yesevi.edu.tr/
Kapak Resmi


Türk dünyasının kültürel zenginliklerini, tarihî ve güncel gerçeklerini bilimsel ölçüler içerisinde ortaya koymak; bu konularda çözüm önerileri getirmek amacıyla yayın hayatına başlayan bilig günümüzde uluslararası statü kazanmış bir sosyal bilimler dergisidir. Burada “Türk dünyası” kavramı, Türk dünyasını ilgilendiren sosyal bilimler yazıları veya Türk dünyasında üretilen sosyal bilimler yazıları biçiminde iki türlü anlaşılabilir. Yayımlanmış yazılara bakılacak olursa iki yorum arasında keskin bir çizgi çekmenin güç olduğu görülür. Ancak son yıllarda yazı artışındaki yoğunluk nedeniyle Türk dünyasında üretilen sosyal bilimler yazılarından çok Türk dünyasını konu alan sosyal bilimler yazılarına ağırlık verilmektedir.

Sayı 95 - 19 Eki 2020
 1. Türk Dünyasından Gelen Öğrencilerin Türkiye Türkçesi Metinlerine Yönelik Tutumları
  Sayfalar 1 - 26
  Fahri TEMİZYÜREK , Muhammed Eyyüp SALLABAŞ
 2. A Comparative Essay on the Perception of State in Turkish Thought: Namık Kemal and Ibn Haldun
  Sayfalar 27 - 46
  Kemal ŞAMLIOĞLU
 3. Kült Kavramı ve Söz Kültü
  Sayfalar 47 - 77
  İbrahim DİLEK
 4. Essence and Typology of Intellect in al-Farabi’s Epistemology
  Sayfalar 79 - 95
  Zhakypbek ALTAEV , Aliya MASSALİMOVA , Assyl TULEUBEKOV , Aizhan DOSKOZHANOVA
 5. Abdürreşid İbrahim ve Musa Carullah’ın Talebesi Toshihiko Izutsu’nun Hayatı Eserleri: Türklere ve İslam’a Bakışı
  Sayfalar 97 - 122
  Nurullah SAT
 6. Erken Dönem Azerbaycan Maarifçiliğinde Kültürel Kimlik Algısı
  Sayfalar 123 - 148
  Rameş RZAYEV
 7. Osmanlı Devleti’nde Azınlık Var mıydı? Osmanlı Devleti’nin Gayrimüslim Vatandaşlarının 19. Yüzyılda Değişen Hukuki Statüleri Hakkında Bir Değerlendirme
  Sayfalar 149 - 176
  Ramazan Erhan GÜLLÜ
 8. Bölgeler Arası Gelişmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi ve Karşılaştırılması: Türkiye Örneği
  Sayfalar 177 - 209
  Aydın ÜNSAL , Seher Nur SÜLKÜ
 9. Ortaçağ Taraz’da Son Arkeolojik Kazılar Sonucunda Bulunan Sikkeler Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 211 - 239
  Madiyar YELEUOV , Mirzahan EGAMBERDİYEV
 10. Havza Yönetiminde Bölgesel Elektrik Ticareti Modeli: Aral ve Kura-Aras Havzaları Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 241 - 270
  Halil Burak SAKAL
 11. Türk Dünyasının Bilgesi Abay Kunanbayoğlu (Abay Kunanbayoğlu the Wise Kazak of the Turkic World) (2020). Edited by Nergis Biray, Güljanat Kurmangaliyeva Ercilasun, Soner Sağlam. Ankara: Bengü Yayınları. 664 p.
  Sayfalar 271 - 277
  Meryem HAKİM