ISSN: 1301-0549
Başlangıç: 1996
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Türk dünyasının kültürel zenginliklerini, tarihî ve güncel gerçeklerini bilimsel ölçüler içerisinde ortaya koymak; bu konularda çözüm önerileri getirmek amacıyla yayın hayatına başlayan bilig günümüzde uluslararası statü kazanmış bir sosyal bilimler dergisidir. Burada “Türk dünyası” kavramı, Türk dünyasını ilgilendiren sosyal bilimler yazıları veya Türk dünyasında üretilen sosyal bilimler yazıları biçiminde iki türlü anlaşılabilir. Yayımlanmış yazılara bakılacak olursa iki yorum arasında keskin bir çizgi çekmenin güç olduğu görülür. Ancak son yıllarda yazı artışındaki yoğunluk nedeniyle Türk dünyasında üretilen sosyal bilimler yazılarından çok Türk dünyasını konu alan sosyal bilimler yazılarına ağırlık verilmektedir.

2022 - Sayı: 102

Araştırma Makalesi

2. Long-Term Changes in the Creation of New Cash Waqfs in Istanbul

Araştırma Makalesi

6. Uygur Türkleri Üzerinde Dijital Gözetim

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı