ISSN: 1301-0549
Başlangıç: 1996
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Ahmet Yesevi Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Türk dünyasının kültürel zenginliklerini, tarihî ve güncel gerçeklerini bilimsel ölçüler içerisinde ortaya koymak; bu konularda çözüm önerileri getirmek amacıyla yayın hayatına başlayan bilig günümüzde uluslararası statü kazanmış bir sosyal bilimler dergisidir. Burada “Türk dünyası” kavramı, Türk dünyasını ilgilendiren sosyal bilimler yazıları veya Türk dünyasında üretilen sosyal bilimler yazıları biçiminde iki türlü anlaşılabilir. Yayımlanmış yazılara bakılacak olursa iki yorum arasında keskin bir çizgi çekmenin güç olduğu görülür. Ancak son yıllarda yazı artışındaki yoğunluk nedeniyle Türk dünyasında üretilen sosyal bilimler yazılarından çok Türk dünyasını konu alan sosyal bilimler yazılarına ağırlık verilmektedir.

2021 - Sayı: 99

Araştırma Makalesi

1. 21. Yüzyıl Becerileri Çerçevesinden Türk Atasözlerine Bir Bakış

Araştırma Makalesi

2. National Polar Research as a Manifestation of Turkey’s Soft Power

Araştırma Makalesi

9. Concept of “Mankurtism” as a Social Problem in Television Discourse of Kazakhstan

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı