Dergi Kurulları

Sahibi

Ahmet Yesevi Üniversitesi Adına Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin ŞİMŞEK

Yayın Yönetmeni (Editör)

Prof. Dr. Fırat PURTAŞ

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Yüksel ÇELİK • Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Tuba DURMUŞ • TOBB ETÜ

Prof. Dr. Muhsin KAR • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Yunus KOÇ • Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Nâzım Hikmet POLAT • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Dr. Murat YILMAZ • Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Abdıldacan AKMATALİYEV • Millî Bilimler Akademisi/Kırgızistan

Prof.Dr. Ramiz ASKER • Bakü Devlet Üniversitesi/Azerbaycan

Prof.Dr. Viktor BUTANAYEV • Hakas Katanov Devlet Üniversitesi/Rusya Federasyonu

Dr. Serdar ÇAM • Kültür ve Turizm Bakanlığı/Türkiye

Prof.Dr. Nurettin DEMİR • Hacettepe Üniversitesi/Türkiye

Prof. Dr. Edward FOSTER • TALISMAN/ABD

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN • Ege Üniversitesi/Türkiye

Prof. Dr. Osman HORATA • Hacettepe Üniversitesi/Türkiye

Prof. Dr. Lars JOHANSON • Mainz Üniversitesi/Almanya

Prof.Dr. Mustafa S. KAÇALİN • Marmara Üniversitesi/Türkiye

Prof.Dr. İbrahim KALIN • Cumhurbaşkanlığı/Türkiye

Prof.Dr. M. Akif KİREÇCİ • Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi/Türkiye

Prof. Dr. Rafael MUHAMMEDİNOV • Bilimler Akademisi/Rusya Federasyonu

Prof. Dr. Mahir NAKİP • Çankaya Üniversitesi/Türkiye

Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi/Türkiye

Prof. Dr. Mehmet ÖZ • Hacettepe Üniversitesi/Türkiye

Prof. Dr. Ali Yaşar SARIBAY • Uludağ Üniversitesi/Türkiye

Prof. Dr. Cengiz TOMAR • Ahmet Yesevi Üniversitesi/Kazakistan

Prof. Dr. Refik TURAN • Gazi Üniversitesi/Türkiye

Prof. Dr. Musa YILDIZ • Gazi Üniversitesi/Türkiye

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı