Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Osmanlıca Dersinde Web 2.0 Aracı Quizlet Kullanımına İlişkin Üniversite Öğrencilerinin Görüşleri

Yıl 2022, Cilt 23, Sayı 1, 121 - 134, 30.04.2022
https://doi.org/10.17679/inuefd.1052555

Öz

Osmanlıca milli kültürümüzün bir parçası olan ve geçmişimizi okumayı sağlayan bir iletişim aracıdır. Türkçe öğretmenliği alanında lisans eğitimine başlayan öğrencilerin Osmanlıca öğrenme yöntemlerinin teknoloji ile entegrasyonu geçmişin günümüzle arasında kurulan bağlarını geliştirecektir. Bu araştırmanın amacı Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dalında öğrenim gören üniversite öğrencilerinin Osmanlıca dersinde kullandıkları Web 2.0 aracı Quizletle ilgili deneyimlerinin dil öğrenme sürecine olan katkısını betimlemektir. Nitel desende durum çalışması olarak tasarlanan araştırmaya Ankara’da bir devlet üniversitesinin Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dalında okuyan 54 birinci sınıf öğrencisi ölçüt örnekleme esas alınarak katılmıştır. Çalışma grubunun oluşturulmasında temel ölçüt Osmanlıca dersi alıyor olmaktır. Covid 19 süreci nedeniyle veriler katılımcılardan çevrimiçi ortamda yazılı olarak istenmiş, yarı yapılandırılmış görüşme formuyla Google Forms aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde tümevarımcı analiz kullanılmış; bulgular, tematik başlıklar altında görselleştirilerek sunulmuştur. Bulguların görselleştirilmesinde Coggle Web 2.0 aracı kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların görüşleri Osmanlıca öğretiminde Web 2.0 aracı Quizlet’i kullanmanın onların ders motivasyonunu artırdığını, Osmanlıca okumada kendilerine güveni arttığını, ödev yapmaktan eğlendiklerini; aracın uygulama ve oyunlarının pekiştirme, ezber ve tekrarlar yoluyla Osmanlıca harfleri hatırlamayı ve kelime tanımayı kolaylaştırdığını, öğrencilerin okuma ve yazma hızını artırdığını, Osmanlıca dilbilgisi, imlâ gibi konularda kuralları öğrenmeyi kolaylaştırdığını ve akran hızını takip etmenin öğrencilerin kendi hızı açısından etkili olduğu ortaya koymaktadır. Araştırma sonuçlarının Osmanlıca öğretiminde teknoloji tabanlı yeni uygulamalar açısından ışık tutması beklenmektedir.

Kaynakça

 • Büyüköztürk, Ş; Kılıç Çakmak, E.; Akgün, Ö. E. ; Karadeniz, Ş. & Demirel , F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. 22. Baskı. Pegem A Akademi.
 • Canham, N. (2017). Comparing Web 2.0 applications for peer feedback in language teaching: Google Docs, the Sakai VLE, and the Sakai Wiki. Writing &Pedagogy, 9(3), 429-456.
 • Cephe, T.P. & Balçıkanlı, C. (2012). Web 2.0 tools in language teaching: what do students teachers think? International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 3(1), 1-12.
 • Eren, Ö. (2015). Vocabulary learning on learner- created content by using Web 2.0 tools. Contemporary Educational Technology, 6 (4), 281-300.
 • Fadini, K. A. & Finardi, K. R. (2015). Web 2.0 tools for the L2 class. International Conference on Education and New Developments, (-), 603-607.
 • Faizi, R. (2018). Teacher’s perceptions towards using Web 2.0 in language learning and teaching. Educ Inf Technol, 23, 1219-1230.
 • Gülbahar, Y. (2019). E- öğrenme. Pegem Yayıncılık.
 • Hammersley, M. & Traianou, A. (2017) Nitel araştırmalarda etik. Çev. Sibel Balcı- Berat Ahi. Anı Yayıncılık.
 • Persson, V. & Nouri, J. (2018) “A Systematic Review of Second Language Learning with Mobile Technologies.” International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), vol 13, no 2, pp188-210.
 • Kaynar, T. (2019). Web 2.0 araçlarının yabancı dil öğretiminde kullanımı. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Persson, V. & Nouri, J. (2018). A systematic review of second language learning with mobile Technologies. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 13 (2), 188-210.
 • Scwandt, T. & Gates, E. F. (2021) “Durum Çalışması Yöntemi”. SAGE Nitel Araştırmalar Kılavuz Kitabı. Eds. Norman K. Denzin ve Yvonna S. Lincoln, Çeviri Eds. Gülay Ekici- Sabahattin Yeşilçınar. Vizetek Yayıncılık, , pp 349-366.
 • Stefancik, R.& Stradiotova, E. (2020). Using web 2.0 tools podcast in teaching foreign languages. Advanced Education, 14, 46-55.
 • Tzotzou, M. (2018). Integrating Web 2.0 technologies into EFL learning in Greek state- school context: a mixed- method study. Research Papers in Language Teaching and Learning, 9 (1), 32-55.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2021). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. 12. Baskı. Seçkin Yayıncılık.
 • Yin, R. K. (2017). Durum Çalışması Araştırması Uygulamaları. Çev. Prof. Dr. İlhan Günbayı. Nobel Yay.
 • Web 2.0 aracı “Coggle”. www.coggle.it (Alındı: 12.06.2021)
 • Web 2.0 aracı “Google Forms”. https://docs.google.com/forms/u/0/ (Alındı: 20.05.2021)
 • Web 2.0 aracı “Quizlet”. www.quizlet.com (Alındı: 12.06.2021)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Özlem BAŞ> (Sorumlu Yazar)
Hacettepe Üniversitesi
0000-0002-0716-103X
Türkiye


Fahri TEMİZYÜREK>
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-0497-1045
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 23, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { inuefd1052555, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {23}, number = {1}, pages = {121 - 134}, doi = {10.17679/inuefd.1052555}, title = {Osmanlıca Dersinde Web 2.0 Aracı Quizlet Kullanımına İlişkin Üniversite Öğrencilerinin Görüşleri}, key = {cite}, author = {Baş, Özlem and Temizyürek, Fahri} }
APA Baş, Ö. & Temizyürek, F. (2022). Osmanlıca Dersinde Web 2.0 Aracı Quizlet Kullanımına İlişkin Üniversite Öğrencilerinin Görüşleri . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 23 (1) , 121-134 . DOI: 10.17679/inuefd.1052555
MLA Baş, Ö. , Temizyürek, F. "Osmanlıca Dersinde Web 2.0 Aracı Quizlet Kullanımına İlişkin Üniversite Öğrencilerinin Görüşleri" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23 (2022 ): 121-134 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/69870/1052555>
Chicago Baş, Ö. , Temizyürek, F. "Osmanlıca Dersinde Web 2.0 Aracı Quizlet Kullanımına İlişkin Üniversite Öğrencilerinin Görüşleri". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23 (2022 ): 121-134
RIS TY - JOUR T1 - Osmanlıca Dersinde Web 2.0 Aracı Quizlet Kullanımına İlişkin Üniversite Öğrencilerinin Görüşleri AU - ÖzlemBaş, FahriTemizyürek Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.17679/inuefd.1052555 DO - 10.17679/inuefd.1052555 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 121 EP - 134 VL - 23 IS - 1 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.1052555 UR - https://doi.org/10.17679/inuefd.1052555 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Osmanlıca Dersinde Web 2.0 Aracı Quizlet Kullanımına İlişkin Üniversite Öğrencilerinin Görüşleri %A Özlem Baş , Fahri Temizyürek %T Osmanlıca Dersinde Web 2.0 Aracı Quizlet Kullanımına İlişkin Üniversite Öğrencilerinin Görüşleri %D 2022 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 23 %N 1 %R doi: 10.17679/inuefd.1052555 %U 10.17679/inuefd.1052555
ISNAD Baş, Özlem , Temizyürek, Fahri . "Osmanlıca Dersinde Web 2.0 Aracı Quizlet Kullanımına İlişkin Üniversite Öğrencilerinin Görüşleri". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23 / 1 (Nisan 2022): 121-134 . https://doi.org/10.17679/inuefd.1052555
AMA Baş Ö. , Temizyürek F. Osmanlıca Dersinde Web 2.0 Aracı Quizlet Kullanımına İlişkin Üniversite Öğrencilerinin Görüşleri. INUEFD. 2022; 23(1): 121-134.
Vancouver Baş Ö. , Temizyürek F. Osmanlıca Dersinde Web 2.0 Aracı Quizlet Kullanımına İlişkin Üniversite Öğrencilerinin Görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2022; 23(1): 121-134.
IEEE Ö. Baş ve F. Temizyürek , "Osmanlıca Dersinde Web 2.0 Aracı Quizlet Kullanımına İlişkin Üniversite Öğrencilerinin Görüşleri", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 23, sayı. 1, ss. 121-134, Nis. 2022, doi:10.17679/inuefd.1052555

2002 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.