e-ISSN: 2687-5675
Başlangıç: 2019
Yayımcı: Yunus KAPLAN
Kapak Resmi
 
Önemli Uyarı: Dergimizin Haziran 2024'te yayımlanacak olan 16. Sayısı için makale kabulü devam etmektedir.
Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi; dil, kültür, edebiyat, tarih, sanat ve eğitim alanlarında yapılmış özgün, alanına katkı sağlayacak, bilimsel yöntemlere uygun yazılmış çalışmaları yayımlamayı amaçlamaktadır. Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık olmak üzere yılda altı defa yayımlanan dergimiz, sosyal bilimler alanında üretilen nitelikli bilginin bilimsel yayıncılık aracılığıyla uluslararası boyutta görünürlüğünü ve erişilebilirliğini arttırmak ve bu bağlamda bilim dünyasına katkıda bulunmayı başlıca amaç edinmiştir. Dergimiz internet üzerinden açık erişim olarak yayımlanan uluslararası hakemli bir dergi olup gerekli görüldüğü takdirde özel sayı(lar) da yayımlanır.

2024 - Sayı: 14

Araştırma Makalesi

1. Yıkup Yakmak

Araştırma Makalesi

9. Klasik Türk Şiirinde Zühre

Araştırma Makalesi

18. Edebiyatta Öteki’nin Bakışı

Araştırma Makalesi

19. Talat Aydemir’in Yönü

Araştırma Makalesi

30. Irk Bitig’de Duygu Fiilleri

Makale Gönderim Son Tarihi

Dergimizin Haziran 2024 tarihinde yayımlanacak 16. Sayısı için makale kabulü devam etmektedir.

 Dergimiz

* Uluslararası Hakemli Dergidir (International Peer Reviewed Journal)
* Yılda 6 sayı yayımlanmaktadır (Published 6 times a year)
* Dergide, Türkçe ve İngilizce makaleler yayımlanmaktadır.
* Dergi açık erişimli bir dergidir.
* Bu web sitesi Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License