e-ISSN: 2687-5675
Başlangıç: 2019
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Yunus KAPLAN
Kapak Resmi
       
KIYMETLİ OKURLARIMIZ,
Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi,  TR DİZİN'de taranmaktadır.


Önemli Uyarı: Dergimizin Ağustos sayısı için makale son gönderim tarihi Temmuz ayıdır.

Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Türk dili ve lehçeleri, Türk edebiyatları, Türk halk bilimi ve kültürü, Türk dil bilimi ve Türkçe öğretimi alanlarında yapılmış özgün, alanına katkı sağlayacak, bilimsel yöntemlere uygun yazılmış çalışmaları yayımlamayı amaçlamaktadır. Nisan, Ağustos ve Aralık olmak üzre yılda üç defa yayımlanan dergimiz, sosyal bilimler alanında üretilen nitelikli bilginin bilimsel yayıncılık aracılığıyla uluslararası boyutta görünürlüğünü ve erişilebilirliğini arttırmak ve bu bağlamda bilim dünyasına katkıda bulunmayı başlıca amaç edinmiştir. Dergimiz internet üzerinden açık erişim olarak yayımlanan uluslararası hakemli bir dergi olup gerekli görüldüğü takdirde özel sayı(lar) da yayımlanır.

2022 - Sayı: 7

Makale Gönderim Son Tarihi

2022 yılı Ağustos ayında yayımlanacak olan 8. sayımız için makale gönderimi için son tarih  15 Temmuz 2022'dir.

 Dergimiz

* Uluslararası Hakemli Dergidir (International Peer Reviewed Journal)
* Yazar/yazarlardan hiçbir şekilde MAKALE BASIM ÜCRETİ vb. istenmemektedir (Free submission and publication).
* Yılda 3 sayı yayımlanmaktadır (Published 3 times a year)
* Dergide, Türkçe ve İngilizce makaleler yayımlanmaktadır.
* Dergi açık erişimli bir dergidir.
* Bu web sitesi Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License