e-ISSN: 2687-5675
Başlangıç: 2019
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Yunus KAPLAN
Kapak Resmi
       
KIYMETLİ OKURLARIMIZ,
Dergimiz TR DİZİN'de taranmaktadır.

Önemli Uyarı: Dergimizin Aralık 2022 sayısı için makale son gönderim tarihi 30 Kasım'dır.

Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Türk dili ve lehçeleri, Türk edebiyatları, Türk halk bilimi ve kültürü, Türk dil bilimi ve Türkçe öğretimi alanlarında yapılmış özgün, alanına katkı sağlayacak, bilimsel yöntemlere uygun yazılmış çalışmaları yayımlamayı amaçlamaktadır. Nisan, Ağustos ve Aralık olmak üzre yılda üç defa yayımlanan dergimiz, sosyal bilimler alanında üretilen nitelikli bilginin bilimsel yayıncılık aracılığıyla uluslararası boyutta görünürlüğünü ve erişilebilirliğini arttırmak ve bu bağlamda bilim dünyasına katkıda bulunmayı başlıca amaç edinmiştir. Dergimiz internet üzerinden açık erişim olarak yayımlanan uluslararası hakemli bir dergi olup gerekli görüldüğü takdirde özel sayı(lar) da yayımlanır.

2022 - Sayı: 8

Araştırma Makalesi

Okumanın Unsurları ve Gelişim Evreleri

Makale Gönderim Son Tarihi

Dergimizin 2022 yılı Aralık ayında yayımlanacak olan 9. sayısına makale gönderimi için son tarih  30 Kasım'dır.

 Dergimiz

* Uluslararası Hakemli Dergidir (International Peer Reviewed Journal)
* Yılda 3 sayı yayımlanmaktadır (Published 3 times a year)
* Dergide, Türkçe ve İngilizce makaleler yayımlanmaktadır.
* Dergi açık erişimli bir dergidir.
* Bu web sitesi Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License