Konular


Dergiler

Alan Editörü
Editör
Hakem
Yazar

Makaleler


B. BAŞ, E. TEKİN
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN DİNLEME ETKİNLİKLERİNDE KRONOLOJİK SIRALAMANIN ÖNEMİ, Uluslararası Dil Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, (2020)
Ö. KARADAĞ, B. BAŞ
Need Analysis For Turkish And Turkish Culture Course, Sakarya University Journal of Education, (2019)
B. BAŞ, Y. BİROS
Çeviri Çocuk Edebiyatı Eserlerinde Yer Alan Değerler Üzerine Bir Araştırma, Ana Dili Eğitimi Dergisi, (2019)
E. TEKİN, B. BAŞ
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kitaplarında Atasözü Ve Deyimlerin Öğretim Stratejileri, Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, (2019)
O. TURHAN, B. BAŞ
Kurgusal Çocuk Edebiyatının Mesleki Boyutu, Ana Dili Eğitimi Dergisi, (2019)
S. KAVAK, B. BAŞ
Koray Avcı Çakman’ın Hikâyelerindeki Eğitsel İletiler Üzerine Bir Araştırma, Ana Dili Eğitimi Dergisi, (2018)
B. BAŞ, T. YILDIRIM
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Teknoloji Entegrasyonu, Ana Dili Eğitimi Dergisi, (2018)
E. Örs, B. BAŞ
İkinci Sınıf Öğrencilerinin Görsel Okuryazarlığı Üzerine Bir Araştırma, Ana Dili Eğitimi Dergisi, (2018)
O. TURHAN, B. BAŞ
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yazma Becerisine Yönelik Web 2.0 Araçları: Poll Everywhere Örneği, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2017)
B. BAŞ, O. TURHAN, F. Karaca
Türkçe Öğretiminde Etkinlik Stratejisi Geliştirmeye Yönelik Bir Durum Tespiti: 5. Sınıf Türkçe Çalışma ve Öğretmen Kılavuz Kitabı Örneği, Ana Dili Eğitimi Dergisi, (2017)
F. YILDIZ, B. BAŞ
İLKOKUL 2. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABININ RESİM-METİN İLİŞKİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2015)
S. AYAN, B. BAŞ
Çizgi Filmler ile İlkokul Öğrencilerinin Söz Varlığı Üzerine Bir Araştırma, Ana Dili Eğitimi Dergisi, (2015)
S. AKÇAY, B. BAŞ
Samet Behrengi'nin Hikâyelerindeki Eğitsel İletiler Üzerine Bir Araştırma, Ana Dili Eğitimi Dergisi, (2015)
E. CESUR, B. BAŞ
Mavisel Yener'in Çocuklara Yönelik Öykülerindeki Eğitsel İletiler Üzerine Bir Araştırma, Ana Dili Eğitimi Dergisi, (2015)
B. BAŞ, E. ÖRS
A study on visual reading skills of first grade students at primary school / İlkokul 1. sınıf öğrencilerinin görsel okuma becerileri üzerine bir inceleme, Eğitimde Kuram ve Uygulama, (2015)
B. BAŞ, F. İNAN YILDIZ
İLKOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ RESİM-METİN İLİŞKİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2015)
B. BAŞ, F. İNAN YILDIZ
2. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Metinlerin Okunabilirlik Açısından İncelenmesi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2015)
B. BAŞ, S. DEMİRCİ
2. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Metinlerle Çalışma Kitaplarındaki Etkinliklerin Söz Varlığı Açısından Karşılaştırılması, Ana Dili Eğitimi Dergisi, (2015)
F. Ensar, B. Baş, S. Tiryakiol
Türkçe Öğretiminin Tarihî Kaynakları / Historical Roots of Turkish Language Education, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2014)