ISSN: 2149-5602
e-ISSN: 2149-5602
Başlangıç: 2015
Yayıncı: Hakan ÜLPER
Kapak Resmi
       

Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, ULAKBİM TR Dizin, MLA International Bibliography, Linguistics Abstracts Online, ERIH PLUS, CEEOL (Central and Eastern European Online Library), SIS, SOBIAD, ResearchBib, The Linguist List, ve Directory of Research Journal Indexing, Google Scholar, Türk Eğitim İndeksi ve PBN (Polska Bibliografia Naukowa) tarafından dizinlen/listelenmektedir.


Publication Frequency
The journal publishes two issues per annum (April and October).

Open Access Policy
This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.


IMPORTANT NOTICE:

As of November 2020, the Journal of Language Education and Research will only accept manuscripts written in English / Turkish or only in English. Author(s) can submit their manuscripts only in Turkish at the first stage. For more information, please refer to the Author Guidelines. 

ÖNEMLİ DUYURU:

Kasım 2020 tarihinden itibaren, Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, sadece tam metni İngilizce/Türkçe ya da sadece İngilizce olarak yazılmış çalışmaları kabul edecektir. İsteyen yazarlarımız aday makalelerini ilk aşamada sadece Türkçe tam metin olarak yükleyebilirler. Daha fazla bilgi için lütfen Yazar Rehberine bakınız. 

2023 - Cilt: 9 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

3. The (Non-)Teaching of Pragmatics in an EFL Context

Bilgilendirme

________________________________________________

Journal of Language Education and Research (JLERE)
Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi

https://dergipark.org.tr/en/pub/jlere

ISSN: 2149-5602
Facebook Grup
Copyright © Journal of Language Education and Research