Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2149-5602 | e-ISSN 2149-5602 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Hakan ÜLPER | https://dergipark.org.tr/tr/pub/jlereDil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, ULAKBİM TR Dizin, MLA International Bibliography, DOAJ, Linguistics Abstracts Online, ERIH PLUS, CEEOL (Central and Eastern European Online Library), SIS, SOBIAD, ResearchBib, The Linguist List, ve Directory of Research Journal Indexing, Google Scholar, Türk Eğitim İndeksi ve PBN (Polska Bibliografia Naukowa) tarafından dizinlen/listelenmektedir.

Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi

ISSN 2149-5602 | e-ISSN 2149-5602 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Hakan ÜLPER | https://dergipark.org.tr/tr/pub/jlere
Kapak ResmiDil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, ULAKBİM TR Dizin, MLA International Bibliography, DOAJ, Linguistics Abstracts Online, ERIH PLUS, CEEOL (Central and Eastern European Online Library), SIS, SOBIAD, ResearchBib, The Linguist List, ve Directory of Research Journal Indexing, Google Scholar, Türk Eğitim İndeksi ve PBN (Polska Bibliografia Naukowa) tarafından dizinlen/listelenmektedir.

Cilt 6 - Sayı 1 - 25 Nis 2020
 1. Baş Editör Yazısı
  Sayfalar 1 - 1
  Hakan ÜLPER
 2. Fransa ve Belçika’dan Gelen Türk Öğrencilerin Türkçe’ye İlişkin Görüşleri: Anadolu Üniversitesi Örneği
  Sayfalar 1 - 16
  Cihan AYDOĞU , Bahtınur GÜNDOĞDU , Meltem ERCANLAR
 3. Dijital Öykü Yazarlığının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
  Sayfalar 17 - 34
  Nazan DOLA , İbrahim Seçkin AYDIN
 4. Öğretmen Adaylarının Yazılı Anlatımlarındaki İmla Hataları
  Sayfalar 35 - 55
  Ömer KEMİKSİZ
 5. Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Güncel Türkçe Öğretim Programları
  Sayfalar 56 - 71
  Efecan KARAGÖL
 6. Improving Turkish EFL Learners’ Lexical Knowledge through Topic Interest-Based Reading
  Sayfalar 72 - 87
  Fatma DEMİRAY AKBULUT
 7. Sevim Ak Öykülerindeki Deyimler Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 88 - 104
  Sevgen ÖZBAŞI
 8. Ortaokul Öğrencilerinin Söz Varlığını Geliştirmeye Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 105 - 126
  Nil Didem ŞİMŞEK
 9. HEM’lerde Suriyeliler’e Türkçe Öğreten Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 127 - 144
  Hülya PİLANCİ , Sevgi ÇALIŞIR ZENCİ , Olcay SALTIK , Sebahat YAŞAR
 10. Türkçe Eğitiminde Yakın Okuma Yönteminden Yararlanma Üzerine Bir Çalışma (Bir Etkinlik Örneği)
  Sayfalar 145 - 167
  Erhan ŞEN
 11. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Çocuk Kitaplarının Tasarım, İçerik ve Eğitsel Özelliklerine Yönelik Yeterliklerinin İncelenmesi
  Sayfalar 168 - 186
  Erkan ÇER
 12. Türkçe Sözlüklerin Sözcük Vurgusu Bakımından Karşılaştırılması
  Sayfalar 187 - 200
  Safa ÇELEBİ , Muhsine BÖREKÇİ
 13. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Politikası Bağlamında İran İslam Cumhuriyeti
  Sayfalar 201 - 215
  Umut BAŞAR
 14. The Analysis of Multiple Choice Items in Final Exam of Preparatory Students
  Sayfalar 216 - 237
  Sibel TOKSÖZ , Nazlı BAYKAL
 15. A Critical Review on the Equivocal Definition of Comprehensible Input and the Misleading Use of the Term “Acquisition”
  Sayfalar 238 - 250
  Hilal PEKER , Onur OZKAYNAK
 16. Seçilmiş On Bir Eserden Hareketle Orhon, Uygur ve Karahanlı Türkçesinde Ur- Eyleminin Durum Ekli Tamlayıcıları Üzerine
  Sayfalar 251 - 270
  Vildan ÇAKMAK
 17. Türkçede İlgi Tümceciği Adası Dışına Yapılan Taşımalar Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 271 - 280
  Sinan ÇAKIR
Dizinler