İletişim Bilgileri

Teknik İletişim

Gökhan Çetinkaya
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
gokhancetinkaya76@hotmail.com

Pamukkale University
Faculty of Education
Department of Turkish Language Education 
İstiklal Campus
15100 Burdur
TURKEY 


Temel İletişim

Hakan ÜLPER
hakanulper@gmail.com
05426237672
MEHMET AKİF ERSOY UNIVERSITY
Faculty of Education
Department of Turkish Language Education 
İstiklal Campus
15100 Burdur
TURKEY

________________________________________________

Journal of Language Education and Research (JLERE)
Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi

https://dergipark.org.tr/en/pub/jlere

ISSN: 2149-5602
Facebook Grup
Copyright © Journal of Language Education and Research